Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 123-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция „КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 219/18.09.2023г. от Местна коалиция „КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)“, подписано и подадено от Мартин Руменов Павлов, в качеството му на пълномощник на представляващите местната коалиция, заведено под № 4 на 18.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за местните коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Заявлението за регистрация по чл.148 от ИК - приложение № 33-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Мартин Руменов Павлов. Към заявлението са приложени следните документи: Решение за образуване на местна коалиция от 17.09.2023 год. – оригинал, образци от подписа на представляващите местната коалиция Петър Стефанов Москов, Вили Младенов Лилков, , Жаклин Ваклуш Толева, Стефан Титков Иванов, Иван Георгиев Сотиров, Удостоверение за банкова сметка на името на „Консервативно обединение на десницата“, която да обслужва само предизборната кампания, издадено от Първа инвестиционна банка от 15.09.2023г.,  Декларация  относно лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, Пълномощно в полза на Мартин Руменов Павлов. В заявлението е посочено наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината –„КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ)“.

Налице са изискванията на чл.148, ал.1, 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА Местна коалиция „КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)“ за участие в изборите за  общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023г.

ОПРЕДЕЛЯ Местна коалиция „КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)“ да бъде изписана в бюлетината с наименование: –„КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ)“.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 325 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 324 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 323 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения