Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 114-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 195/17.09.2023г. от Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, подписано с подадено от Тодор Славов Кръстев, в качеството му на представляващ местната коалиция, заведено под № 2 на 17.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за местните коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г

Заявлението за регистрация по чл.148 от ИК - приложение № 33-МИ от изборните книжа е подписано и подадено Тодор Славов Кръстев. Заявява се участие във всички 24 района на територията на Столична община- „Средец"; "Красно село"; "Възраждане"; "Оборище"; "Сердика"; "Подуяне";  "Слатина"; "Изгрев"; "Лозенец"; "Триадица"; "Красна поляна";"Илинден"; "Надежда"; "Искър";"Младост"; „Студентски"; "Витоша"; "Овча купел"; "Люлин"; "Връбница"; "Нови Искър"; "Кремиковци"; „Панчарево" и "Банкя". Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на местна коалиция от 15.09.2023 год.;– оригинал, образец от подписа на представляващия местната коалиция Тодор Славов Кръстев, Коалиционно споразумение, Удостоверение от Банка ДСК АД с изх. № 3501-20-00652/15.09.2023 г. за открита банкова сметка на името на политическата партия определена да отговаря за приходите и разходите на местната коалиция, която да обслужва само предизборната кампания на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, данни за лицето, което ще отговаря за приходите и разходите на местната коалиция, пълномощни. В заявлението е посочено наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината – Местна коалиция ГЕРБ /СДС/.

Налице са изискванията на чл.148, ал.1, 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № № 2218-МИ/05.09.2023г на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА Местна коалиция Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за кмет на райони в Столична община на 29 октомври 2023 г. за следните райони - „Средец"; "Красно село"; "Възраждане"; "Оборище"; "Сердика"; "Подуяне";  "Слатина"; "Изгрев"; "Лозенец"; "Триадица"; "Красна поляна";"Илинден"; "Надежда"; "Искър";"Младост"; „Студентски"; "Витоша"; "Овча купел"; "Люлин"; "Връбница"; "Нови Искър"; "Кремиковци"; „Панчарево" и "Банкя".

ОПРЕДЕЛЯ Местната коалиция ще бъде изписана в бюлетината с наименование: Местна коалиция ГЕРБ /СДС/.

РЕШЕНИЕТО на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 325 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 324 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 323 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения