Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 113-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 196/17.09.2023г. от Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, подписано и подадено от Тодор Славов Кръстев, в качеството му на представляващ местната коалиция, заведено под № 2 на 17.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за местните коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Заявлението за регистрация по чл.148 от ИК - приложение № 33-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от пълномощника на представляващите местната коалиция. В заявлението са посочени всички 32 броя кметства на територията на Столична община, за които местната коалиция се регистрира: с. Бусманци; с. Владая; с. Мърчаево; с. Мало Бучино; с. Волуяк; с. Балша; с. Войнеговци; с. Доброславци; с. Житен; с. Кубратово; с. Кътина; с. Локорско; с. Мировяне; с. Мрамор; с. Негован; с. Подгумер; с. Световрачене; с. Чепинци; гр. Бухово; с. Горни Богров;с. Долни Богров; с. Желява с. Яна; с. Бистрица; с. Герман; с. Долни Пасарел; с. Железница; с. Казичене; с. Кокаляне; с. Кривина; с. Лозен; с. Иваняне.

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на местна коалиция от 15.09.2023 год.;– оригинал, образец от подписа на представляващия местната коалиция Тодор Славов Кръстев, Коалиционно споразумение, Удостоверение от Банка ДСК АД с изх. № 3501-20-00652/15.09.2023 г. за открита банкова сметка на името на политическата партия определена да отговаря за приходите и разходите на местната коалиция, която да обслужва само предизборната кампания на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, данни за лицето, което ще отговаря за приходите и разходите на местната коалиция, пълномощни.

В заявлението е посочено наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината – Местна коалиция ГЕРБ /СДС/.

Налице са изискванията на чл.148, ал.1, 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА Местна коалиция ГЕРБ /СДС/  за участие в изборите за кмет на кметство на територията на община Столична на 29 октомври 2023г. за кметство: с с. Бусманци; с. Владая; с. Мърчаево; с. Мало Бучино; с. Волуяк; с. Балша; с. Войнеговци; с. Доброславци; с. Житен; с. Кубратово; с. Кътина; с. Локорско; с. Мировяне; с. Мрамор; с. Негован; с. Подгумер; с. Световрачене; с. Чепинци; гр. Бухово; с. Горни Богров;с. Долни Богров; с. Желява с. Яна; с. Бистрица; с. Герман; с. Долни Пасарел; с. Железница; с. Казичене; с. Кокаляне; с. Кривина; с. Лозен; с. Иваняне.

ОПРЕДЕЛЯ Местна коалиция Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ ще бъде изписана в бюлетината с наименование: Местна коалиция ГЕРБ /СДС/.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 325 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 324 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 323 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения