Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 109-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция Продължаваме промяната - Демократична България (Спаси София) за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 190/17.09.2023 г. от Местна коалиция Продължаваме промяната - Демократична България (Спаси София), подписано от Емил Ивов Мачиков, Елена Георгиева Кузмова, Надежда Георгиева Йорданова и Борис Бориславов Бонев, в качеството им на представляващи местната коалиция и подадено от тях, заведено под № 1 на 17.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за местните коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл. 148 ИК - приложение № 33-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от пълномощника на представляващите местната коалиция. В заявлението са посочени всички 32 броя кметства на територията на Столична община, за които местната коалиция се регистрира: с. Бусманци; с. Владая; с. Мърчаево; с. Мало Бучино; с. Волуяк; с. Балша; с. Войнеговци; с. Доброславци; с. Житен; с. Кубратово; с. Кътина; с. Локорско; с. Мировяне; с. Мрамор; с. Негован; с. Подгумер; с. Световрачене; с. Чепинци; гр. Бухово; с. Горни Богров; с. Долни Богров; с. Желява с. Яна; с. Бистрица; с. Герман; с. Долни Пасарел; с. Железница; с. Казичене; с. Кокаляне; с. Кривина; с. Лозен; с. Иваняне.

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за образуване на местна коалиция от 15.09.2023 год. – оригинал, образци от подписа на представляващите местната коалиция Емил Ивов Мачиков, Елена Георгиева Кузмова, Надежда Георгиева Йорданова и Борис Бориславов Бонев. Удостоверение за банкова сметка на името на ПП Продължаваме промяната- партията определена в коалиционното споразумение да отговаря за приходите и разходите, която да обслужва само предизборната кампания издадено от Уникредит Булбанк АД, данни за лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, пълномощни. В заявлението е посочено наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината – ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ).

Налице са изискванията на чл. 148, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 148, ал. 6 и чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА Местна коалиция Местна коалиция Продължаваме промяната - Демократична България (Спаси София) за участие в изборите за кмет на кметство на територията на община Столична на 29 октомври 2023г. за кметство: с. Бусманци; с. Владая; с. Мърчаево; с. Мало Бучино; с. Волуяк; с. Балша; с. Войнеговци; с. Доброславци; с. Житен; с. Кубратово; с. Кътина; с. Локорско; с. Мировяне; с. Мрамор; с. Негован; с. Подгумер; с. Световрачене; с. Чепинци; гр. Бухово; с. Горни Богров;с. Долни Богров; с. Желява с. Яна; с. Бистрица; с. Герман; с. Долни Пасарел; с. Железница; с. Казичене; с. Кокаляне; с. Кривина; с. Лозен; с. Иваняне.

 

ОПРЕДЕЛЯ Местна коалиция Продължаваме промяната - Демократична България (Спаси София) да бъде изписана в бюлетината с наименование: ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ).

 

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 325 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 324 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 323 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения