Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 108-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция Продължаваме промяната - Демократична България (Спаси София) за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 189/17.09.2023г. от Местна коалиция Продължаваме промяната - Демократична България (Спаси София), подписано от Емил Ивов Мачиков, Елена Георгиева Кузмова, Надежда Георгиева Йорданова и Борис Бориславов Бонев, в качеството им на представляващи местната коалиция и подадено от тях, заведено под № 1 на 17.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за местните коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл. 148 ИК - приложение № 33-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Емил Ивов Мачиков, Елена Георгиева Кузмова, Надежда Георгиева Йорданова и Борис Бориславов Бонев. Заявява се участие във всички 24 района на територията на Столична община - Витоша, Младост, Изгрев, Лозенец, Студентски, Красно село, Панчарево, Триадица, Възраждане, Искър, Оборище, Подуяне, Сердика, Средец, Слатина, Кремиковци, Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Нови Искър, Надежда, Овча купел. Към заявлението са приложени следните документи: Решение за образуване на местна коалиция от 15.09.2023 год. – оригинал, образци от подписа на представляващите местната коалиция Емил Ивов Мачиков, Елена Георгиева Кузманова, Надежда Георгиева Йорданова и Борис Бориславов Бонев, Удостоверение за банкова сметка на името на ПП Продължаваме промяната- партията определена в коалиционното споразумение да отговаря за приходите и разходите, която да обслужва само предизборната кампания издадено от Уникредит Булбанк АД, данни за лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, пълномощни. В заявлението е посочено наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината – ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ).

Налице са изискванията на чл. 148, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и решение № № 2218-МИ/05.09.2023г на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид изложеното и на основание чл. 148, ал. 6 и чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА Местна коалиция Продължаваме промяната - Демократична България (Спаси София) за участие в изборите за кмет на райони в Столична община на 29 октомври 2023 г. за следните райони - Витоша, Младост, Изгрев, Лозенец, Студентски, Красно село, Панчарево, Триадица, Възраждане, Искър, Оборище, Подуяне, Сердика, Средец, Слатина, Кремиковци, Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Нови Искър, Надежда, Овча купел.

ОПРЕДЕЛЯ Местната коалиция да бъде изписана в бюлетината с наименование: ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ).

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 325 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 324 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 323 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения