Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1074-МИ
Столична, 05.11.2023

ОТНОСНО: Доклад по постъпили сигнали и жалби в ОИК Столична Община до 12.30 часа в изборния ден за втори тур – 05.11.2023г.

 

Председателят на ОИК – Столична община представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден за втори тур – 05.11.2023г. до 12:30 ч. и предприетите по тях действия и мерки от страна на ОИК:

 1. Постъпил е сигнал от Светослава Алексиева, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 02.04 часа. Сигналът е с входящ номер 1551/05.11.2023г. В сигнала се посочва, че г-жа Алексиева е член на СИК 37 в район Подуяне, а баба й е член на СИК 27 в същия район. Двете били жертва на вербална агресия от страна на Вера Георгиева – член на СИК в 42 ОУ Хаджи Димитър в район Подуяне. Моли се ОИК Столична да отстрани члена на СИК за проявената агресия. ОИК Столична Община назначава съставите на секционните избирателни комисии по предложения на кмета на съответния район и след предложения от съответните политически сили. ОИК Столична Община не разполага с правомощия да отстранява членове на СИК.
 2. Постъпил е имейл от Н.Делиева, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 8:36 часа. Сигналът е с входящ номер 1553/05.11.2023г. Към имейла са приложени 3 броя сигнали (наречени жалби), в които се описват различни проблеми с провеждането на изборите, както следва:

-проблем в СИК 52 на район Връбница, изразяващ се в това, че при гласуване с машина не се показва възможността за избор на районен кмет. ОИК Столична Община извърши проверка като разговаря с представител на СИК. Проблемът е отстранен чрез рестартиране на машината от техник на СИЕЛА, като в момента избор на районен кмет се визуализира на машината;

-проблем в СИК 21 на район Връбница, изразяващ се в това, че при гласуване с машина не се показва възможността за избор на районен кмет. ОИК Столична Община извърши проверка като разговаря с представител на СИК. Проблемът е отстранен от техник на СИЕЛА, като в момента избор на районен кмет се визуализира на машината;

-проблем в СИК 90 на район Младост, изразяващ се в това, че избирател е получил празна бележка от машината за неговия вот. ОИК Столична Община извърши проверка като разговаря с представител на СИК. Беше установено, че е имало 1 (един) подобен случай от началото на деня, като при гласуване от избирател машината е пуснала в два поредни пъти празни разписки. Избирателят е гласувал трети път успешно и е пуснал бюлетината от машинно гласуване в урната. СИК е отделил и запазил двете празни бюлетини.

 1. Постъпил е имейл от Н.Делиева, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 9:06 часа. Сигналът е с входящ номер 1554/05.11.2023г. Към имейла е приложен 1 брой сигнал (наречен жалба), в който се посочва, че в СИК 10 в район Младост е имало 5 (пет) случая на гласуване с машина, при които не са принтирани въобще разписки и не може да се зачете гласа на избирателя. ОИК Столична Община извърши проверка, като беше разговаряно с председателя на СИК. Последната е потвърдила за петте случая, като обясни, че във всеки един от случаите избирателите са гласували чрез хартиени бюлетини, т.е. не е налице лишаване на избиратели от правото им на глас. В част от случаите от машината е излязъл отразък от бюлетина за машинно гласуване от една няколко сантиметра, а в други – нищо не е излязло от машината. Секцията е посетена от техник на СИЕЛА, като е намален обемът на ролката хартия с оглед машината да работи коректно. След описаните по-горе случаи машината работи коректно, като е имало гласували на машина, при които гласуването е минало без проблем. ОИК Столична Община е дала указания как да се процедира при нови проблеми с машината от това естество.

Десет минути след разговора със СИК, председателят на СИК се свърза с ОИК и уведоми ОИК за възникване отново на проблема с машината. С оглед защита на интересите на избирателите и техните избирателни права, ОИК Столична Община даде указания на СИК да съгласуват проблема отново с техника на СИЕЛА и да се помисли за преустановяване на гласуването с машина в тази секция и да се продължи само с гласуване с хартиени бюлетини.

 1. Постъпил е имейл от СДВР, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 10:40 часа. Сигналът е с входящ номер 1564/05.11.2023г. Към имейла е приложено писмо от Началник ОИП-СДВР с информация за получен в СДВР сигнал за нарушение на изборното законодателство. СДВР препраща по компетентност информацията, съгласно която на 04.11.2023г в 22.30 часа е получен сигнал, че лице с име Алексиева от посочен мобилен телефон съобщава, че е попаднала на агитация в „Youtube”. Там бил публикуван клип под надслов „Кой ще е по-добрият кмет на София“ с участието на двамата кандидати Васил Терзиев и Ваня Григорова. Твърди се, че има нарушение на чл.182, ал.2 ИК, съгласно която разпоредба не се допуска агитация 24 часа преди изборния ден и в деня на изборите. Доколкото „Youtube” e онлайн платформа, която не попада под санкцията на ИК, ОИК Столична Община не е компетентна да извърши проверка и да се произнесе по посоченото в сигнала.
 2. Постъпил е имейл от членове на СИК, чрез който се изпраща до ОИК Столична Община жалба. Жалбата е заведена с входящ номер 1566/05.11.2023г. Жалбата е подписана от председателите на СИК 51, 42, 53, 47, 70, 71, 46, 32, 41, 45 и 44 като не се посочва от кой район на столицата са тези СИК-ове. В жалбата се излага възмущение от забавянето при доставката на машините в предизборния ден, липсата на яснота кога точно ще дойдат машините. Иска се пропорционално възнаграждение почасово на времето, през което СИК да изчакали доставката на машините. Определянето на възнагражденията на СИК се определят с решение на ЦИК, като ОИК Столична Община не е компетентна да се произнесе по отправеното искане. От жалбата е видно, че същата е изпратена и до ЦИК, поради което ОИК Столична Община приема, че не е нужно да препраща същата до ЦИК.
 3. Постъпил е имейл от Н.Делиева, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 10:42 часа. Сигналът е с входящ номер 1569/05.11.2023г. Към имейла е приложен 1 брой сигнал, в който се посочва, че в СИК 55, СИК 56, СИК 57 и СИК 58 в 39-то СУ „Петър Динеков“ машините за гласуване не принтират разписки за избор на кмет на район. ОИК Столична Община осъществи контакт с председателите на изброените СИК, които потвърдиха за възникването на проблема, като беше потвърдено, че е дадена възможност на избирателите да гласуват чрез хартиена бюлетина. Дадени са указания.
 4. Постъпил е имейл от Александра Стеркова, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 10:47 часа. Сигналът е с входящ номер 1570/05.11.2023г. Към имейла е приложена жалба и пълномощно. В жалбата се посочва, че на 05.11.2023г. около 9.00 часа, в СИК 40 в район Възраждане, секретарят на СИК Валери Андонов е гласувал за районен кмет на „Възраждане“ при положение, че неговият адрес е в ж.к. Света Троица. ОИК Столична Община е извършил проверка като са дадени указания за спазване на ИК и Методическите указания на ЦИК, като е разяснено за правилото за отседналост при тези избори.
 5. Постъпил е имейл от П.Илиева, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 10:54 часа. Сигналът е с входящ номер 1572/05.11.2023г. Към имейлът е приложен 1 брой снимка. В сигнала се твърди, че срещу входа на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в район Възраждане, на по-малко от 50 метра от входя на сградата, е разположен плащат на кандидата за кмет на Възраждане от „Спаси София“ Станислав Илиев. Моли се ОИК Столична Община да предприеме законови мерки за отстраняване на нарушението. ОИК Столична Община не може да се произнася по въпроси, свързани с нерегламентирано поставени агитационни материали, след приключване на предизборната кампания. Подобни агитационни материали следва да се премахват, в случай че са поставени в нарушение на ИК, от председател на СИК в посоченото училище.
 6. Постъпил е имейл от Ваня Кашукеева-Нушева от Асоциация „Прозрачност без граници“, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 11:21 часа. Сигналът е с входящ номер 1574/05.11.2023г. Към имейлът е приложено писмо до ОИК Столична Община, с копие до ЦИК. В сигнала до ОИК Столична Община се посочва, че в СИК 23 в район Лозенец не се поставят печати върху бюлетини от машинно гласуване. ОИК Столична Община разговаря с председателя и заместник-председателя на СИК 23, които потвърдиха, че при тях няма бюлетини от машинно гласуване, върху които да не е поставен печат. Дадени са указания на СИК да спазва ИК и Методическите указания на ЦИК, като им е отбелязано, че ако в урната бъдат открити бюлетини за машинно гласуване без печат, същите не следва да се считат за невалидни.
 7. Постъпил е имейл от П.Илиева, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 11:28 часа. Сигналът е с входящ номер 1577/05.11.2023г. Към имейлът е приложена снимка. Посочва се, че в СИК 45 в 18 СУ „Уилям Гладстон“, машината е поставена така, че да се вижда изборът на гласоподавателите. ОИК Столична Община извърши провека, като даде указания на СИК 45 да премести машината на място, на което да няма опасност от разкриване избора на гласоподавателите.
 8. Постъпил е имейл от Мая Пандурска, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 11:46 часа. Сигналът е с входящ номер 1580/05.11.2023г. От същото лице е пристигнал и втори имейл в 11:52 часа, като той е обединен заедно с първоначалния под един и също входящ номер. Двата сигнала касаят един и същи случай, а именно в СИК 15, район Триадица в 20 ОУ Тодор Минков, не се поставят печати върху бюлетините от машинно гласуване. ОИК Столична Община разговаря със СИК 15, които потвърдиха, че при тях няма бюлетини от машинно гласуване, върху които да не е поставен печат. Дадени са указания на СИК да спазва ИК и Методическите указания на ЦИК.
 9. Постъпил е имейл от Теодор Кафеджиев, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 11:49 часа. Сигналът е с входящ номер 1581/05.11.2023г. В сигнала се посочва, че около 11:00 часа в секция 77 в 34 ОУ Стою Шишков дама, която твърди, че е председател на секцията, е правила агитация чрез твърдения срещу един от кандидатите за кмет. Уведомени са органите на МВР. ОИК Столична Община разговаря с председателя на СИК, като му бяха дадени указания да се въздържа от извършването на агитация в изборната секция или непосредствено около нея. ОИК Столична Община установи, че председателят на СИК вече е дал обяснения и пред органите на МВР.
 10. Постъпил е имейл от Александра Стеркова, получен на електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 11:50 часа. Заведен е с входящ номер 1582/05.11.2023г. Към него са приложени пълномощно и жалба. В жалбата се твърди, че около 11:30 часа на 05.11.2023г. пред входа на 18-то ОУ, в рамките на избирателните комисии, кандидатът за районен кмет на район „Възраждане“ г-жа Савина Савова е разговаряла с граждани, с което извършва незаконосъобразна агитация. От изложеното в сигнала ОИК Столична Община няма как да установи извършването на нарушение, защото жалбоподателят е посочил само, че въпросното лице разговаря с граждани, но сам по себе си не всеки разговор може да се определи задължително като агитация. Не са представени доказателства въпросният кандидат да носи агитационни материали или друго, което би спомогнало да се достигне до обоснован извод, че е налице агитация.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

ПРИЕМА доклада по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден за втори тур – 05.11.2023 г., до 12.30 ч.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 05.11.2023 в 18:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

 • № 1138-МИ / 19.02.2024

  относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

 • № 1136-МИ / 06.02.2024

  относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения