Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№  1071-МИ
Столична, 05.11.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в ОИК – Столична община

 

 1. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1560/05.11.2023 г. от кмета на район „Красно село” с искане за 5 промени в състава на 5 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Красно село” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 2 бр., за КП ПП-ДБ – 0 бр., за ПП Възраждане – 2 бр., за ПП ДПС –0 бр., за КП БСП за България – 1 бр., за ПП ИТН – 0 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 2. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1559/05.11.2023 г. от кмета на район „Възраждане” с искане за 14 промени в състава на 12 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Възраждане” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 4 бр., за КП ПП-ДБ – 2 бр., за ПП Възраждане – 2 бр., за ПП ДПС – 3 бр., за КП БСП за България – 1 бр., за ПП ИТН –1 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 3. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1579/05.11.2023 г. от кмета на район „Сердика” с искане за 8 промени в състава на 8 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Сердика” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 2 бр., за КП ПП-ДБ – 1 бр., за ПП Възраждане – 1 бр., за ПП ДПС – 2 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –3 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 4. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1568/05.11.2023 г. от кмета на район „Подуяне” с искане за 3 промени в състава на 3 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Подуяне” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 0 бр., за КП ПП-ДБ – 1 бр., за ПП Възраждане – 1 бр., за ПП ДПС – 0 бр., за КП БСП за България – 1 бр., за ПП ИТН –0 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 5. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1583/05.11.2023 г. от кмета на район „Слатина” с искане за 6 промени в състава на 5 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Слатина” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 1 бр., за КП ПП-ДБ – 0 бр., за ПП Възраждане – 0 бр., за ПП ДПС – 2 бр., за КП БСП за България –1 бр., за ПП ИТН –2 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 6. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1620/05.11.2023 г. от кмета на район „Триадица” с искане за 7 промени в състава на 7 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Триадица” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 1 бр., за КП ПП-ДБ – 1 бр., за ПП Възраждане – 1 бр., за ПП ДПС – 4 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН – 0 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 7. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1573/05.11.2023 г. от кмета на район „Красна поляна” с искане за 7 промени в състава на 7 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Красна поляна” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 1 бр., за КП ПП-ДБ – 2 бр., за ПП Възраждане – 0 бр., за ПП ДПС – 1 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –3 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 8. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1571/05.11.2023 г. от кмета на район „Надежда” с искане за 7 промени в състава на 6 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Надежда” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 0 бр., за КП ПП-ДБ – 3 бр., за ПП Възраждане – 1 бр., за ПП ДПС – 2 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –1 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 9. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1576/05.11.2023 г. от кмета на район „Искър” с искане за 6 промени в състава на 6 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Искър” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 1 бр., за КП ПП-ДБ – 1 бр., за ПП Възраждане – 2 бр., за ПП ДПС – 1 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –2 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 10. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1585/05.11.2023 г. от кмета на район „Младост” с искане за 36 промени в състава на 32 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Младост” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 2 бр., за КП ПП-ДБ – 5 бр., за ПП Възраждане – 2 бр., за ПП ДПС – 11 бр., за КП БСП за България – 4 бр., за ПП ИТН –12 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 11. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1595/05.11.2023 г. от кмета на район „Студентски” с искане за 6 промени в състава на 6 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Студетски” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 5 бр., за КП ПП-ДБ – 0 бр., за ПП Възраждане – 0 бр., за ПП ДПС – 1 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –0 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 12. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1575/05.11.2023 г. от кмета на район „Витоша” с искане за 13 промени в състава на 12 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Витоша” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 0 бр., за КП ПП-ДБ – 0 бр., за ПП Възраждане – 2 бр., за ПП ДПС – 0 бр., за КП БСП за България – 1 бр., за ПП ИТН – 10 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 13. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1614/05.11.2023 г. от кмета на район „Овча купел” с искане за 8 промени в състава на 7 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Овча купел” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 5 бр., за КП ПП-ДБ – 0 бр., за ПП Възраждане – 0 бр., за ПП ДПС – 0 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –3 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 14. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1567/05.11.2023 г. от кмета на район „Люлин” с искане за 7 промени в състава на 7 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Люлин” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 2 бр., за КП ПП-ДБ – 1 бр., за ПП Възраждане – 1 бр., за ПП ДПС – 2 бр., за КП БСП за България – 1 бр., за ПП ИТН –0 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 15. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1616/05.11.2023 г. от кмета на район „Връбница” с искане за 4 промени в състава на 4 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Връбница” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 0 бр., за КП ПП-ДБ – 0 бр., за ПП Възраждане – 1 бр., за ПП ДПС – 0 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –1 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 16. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1578/05.11.2023 г. от кмета на район „Нови Искър” с искане за 8 промени в състава на 6 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Нови Искър” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 0 бр., за КП ПП-ДБ – 3 бр., за ПП Възраждане – 0 бр., за ПП ДПС – 2 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –3 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 17. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1563/05.11.2023 г. от кмета на район „Кремиковци” с искане за 1 промени в състава на 1 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Кремиковци” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 0 бр., за КП ПП-ДБ – 1 бр., за ПП Възраждане – 0 бр., за ПП ДПС – 0 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –0 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 18. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1558/05.11.2023 г. от кмета на район „Панчарево” с искане за 6 промени в състава на 5 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Панчарево” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 0 бр., за КП ПП-ДБ – 0 бр., за ПП Възраждане – 1 бр., за ПП ДПС – 4 бр., за КП БСП за България – 1 бр., за ПП ИТН –0 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.
 19. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1557/05.11.2023 г. от кмета на район „Банкя” с искане за 2 промени в състава на 2 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Банкя” от квотата на за КП ГЕРБ- СДС – 0 бр., за КП ПП-ДБ – 0 бр., за ПП Възраждане – 2 бр., за ПП ДПС – 0 бр., за КП БСП за България – 0 бр., за ПП ИТН –0 бр. по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция от партии.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Красно село”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224602005

Член

Марияна Димитрова Калинова

 

Албена Стефанова Михайлова

 

224602006

Член

Никола Петев Денев

 

Петър Юриев Райков

 

224602015

Зам. председател

Иван Костадинов Баталов

 

Джулия Александрова Иванова

 

224602024

Председател

Илия Петков Илиев

 

Ивона Кръстева Нешева

 

224602027

Член

Албена Стефанова Михайлова

 

Ася Петрова Витанова

 

1.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Възраждане”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224603045

Секретар

Димитър Стефанов Варадинов

 

Каля Димитрова Николова

 

224603011

Председател

Васил Славев Григоров

 

Мариана Благоева Русева

 

224603018

Член

Рени Йорданова Чомакова

 

Румен Атанасов Русев

 

224603063

Секретар

Петър Свиленов Нанев

 

Зорница Руменова Тодорова

 

224603032

Секретар

Петя Миткова Митева

 

Румяна Лалкова Йотова

 

224603055

Член

Иванка Георгиева Лазарова

 

Славка Стоянова Иванова

 

224603031

Член

Атанас Николаев Христов

 

Венелин Георгиев Русев

 

224603031

Зам. председател

Ерик Емилов Аспарухов

 

Милен Стефанов Кралев

 

224603039

Зам. председател

Надежда Здравкова Косева

 

Мартин Лъчезаров Джонкин

 

224603039

Член

Тодор Петров Георгиев

 

 

 

224603026

Зам. председател

Людмила Каменова Николова

 

Хибрахим Ибрахимов Робов

 

224603059

Член

Антония Руменова Ночева

 

Диана Даниелова Господинова

 

224603044

Член

Атанас Милев Илиев

 

Георги Йорданов Андреев

 

224603027

Зам. председател

Кременка Боянова Дойчинова

 

Тони Бориславов Вълчков

 

2.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Сердика”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224605062

член

Величко Николаев Христов

 

Димитър Иванов Иванов

 

224605065

член

Велра Александрова Митова

 

Росен Николов Николов

 

224605042

член

Параскева Сотирова Филипова

 

Виктория Михайлова Аврамова

 

224605022

член

Йоан Григориев Колев

 

Йоан Бориславов Георгиев

 

224605053

член

Камелия Иванова Парашкевова

 

Атанас Славчев Гълъбов

 

224605017

член

Атанас Славчев Гълъбов

 

Ивана Богданова Велкова

 

224605051

член

Мая Георгиева Зарчева

 

Десислава Петкова Русева

 

224605037

член

Валентин Александров Грънчаров

 

Даниела Иванова Димитрова

 

3.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Подуяне”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224606059

Секретар

Дара Красимир Янева

 

Йордан Кръстев Андонов

 

224606064

Член

Пламен Петров Кръстев

 

Габриела Петрова Стоянова

 

224606069

Секретар

Красимир Емилов Илиев

 

Георги Петров Аспарухов

 

4.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Слатина”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224607080

Зам. председател

Васил Атанасов Василев

 

Марио Моников Стоянов

 

224607079

Член

Димитринка Петрова Василева

 

Силвия Иванова Иванова

 

224607061

секретар

Петър Атанасов Хаджиев

 

Веселина Маринова Цонева

 

224607061

Член

Веселина Маринова Цонева

 

 

 

224607068

Член

Наташа Добрева Булякова

 

Румяна Ангелова Стефанова

 

224607063

Секретар

Татяна Александрова Календерова

 

Татяна Стоянова Иванова

 

5.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Триадица”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224610007

Председател

Стоян Михов Карастоянов

 

Милена Божидарова Божкова

 

224610051

Член

Радослав Петков Илиев

 

Станимира Георгиева Кръстева

 

224610062

Член

Мария Цветанова Ефтимова

 

Соня Рачева Гълъбова

 

224610066

Зам. председател

Соня Рачева Гълъбова

 

Габриела Николова Ванева

 

224610085

Член

Ванина Ангелова Ангелова

 

Петко Василев Тодорчев

 

224610089

Секретар

Румен Димитров Каменов

 

Петър Иванов Иванов

 

224610096

Член

Рахсел Бекир Бузгьова

 

Виолета Николова Цветкова-Георгиева

 

6.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Красна поляна”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224611067

Секретар

Никита Викторов Кирилов

 

Юлиян Стефанов Пасков

 

224611007

Секретар

Анелия Стоянова Стойнева

 

Красимира Цветанова Георгиева

 

224611062

Член

Николай Бисеров Йорданов

 

Боян Иванов Дочев

 

224611080

Член

Денис Юсуф Хасан

 

Симона Станиславова Станоева

 

224611001

Член

Мария Любенова Алексова

 

Борислав Димитров Димитров

 

224611020

Член

Красимир Ангелов Кръстев

 

Емил Стефанов Методиев

 

224611029

Член

Зорка Огнянова Костадинова

 

Драгомир Василев Алексиев

 

7.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Надежда”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224613005

Член

Малин Алеков Кельов

 

Николай Георгиев Пръшев

 

224613037

Председател

Диана Бориславова Петкова-Христова

 

Мартин Васков Христов

 

224613040

Секретар

Мартин Васков Христов

 

Пенка Антонова Илиева

 

224613035

Член

Александра Стефанова Георгиева

 

Йорданка Троянова Георгиева

 

224613070

Член

Илиян Николов Иванов

 

Николай Христов Ганецовски

 

224613070

Член

Йорданка Борисова Кънчева

 

Милен Иванов Ничовски

 

224613025

Член

Рая Кристианова Величкова

 

Даниел Янков Павлов

 

8.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Искър”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224614075

Член

Ваня Николова Вандова

 

Мартин Емилов Владимиров

 

224614055

Член

Мария Стоянова Чанева

 

Катя Илиева Иванова

 

224614050

Член

Михаела Атанасова Атанасова

 

Любомира Петрова Илиева

 

224614024

Член

Ива Димитрова Митова

 

Станислава Димитрова Димитрова-Евтимова

 

224614013

Член

Ася Пламенова Босилкова

 

Павлинка Койчева Попова

 

224614014

Член

Румен Христов Асърджиев

 

Йордан Димитров Златев

 

9.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Младост”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224615005

Зам. председател

Радослав Божидаров Боянски

 

Денис Салиш Емин

 

224615008

Член

Пламена Миленова Райкова

 

Антоанет Василева Василева

 

224615014

Член

Красимира Веселинова Велкова

 

Кристиян Николаев Димитров

 

224615015

Член

Виктория Павлова Кабакова

 

Катерина Георгиева Бедачева

 

224615020

Член

Искрен Георгиев Искренов

 

Десислава Константинова Бочарова

 

224615023

Член

Стефан Лазаров Чердаров

 

Ася Георгиева Георгиева

 

224615023

Член

Ангел Костадинов Петров

 

Ваня Георгиева Велкова

 

224615032

Член

Янко Георгиев Георгиев

 

Моника Росенова Николова

 

224615037

Член

Янка Иванова Липова

 

Петър Ванев Коев

 

224615041

Секретар

Стефан Цеков Райков

 

Евгений Наумов Мосцевой

 

224615042

Член

Добримира Евгениева Мицева

 

Цеца Михайлова Благоева

 

224615043

Член

Христо Радков Петров

 

Росица Борисова Велчева

 

224615044

Зам. председател

Сотир Иванов Божинов

 

Десислава Иванова Божинова

 

224615044

Член

Лиляна Рангелова Иванова

 

Румяна Георгиева Димитрова

 

224615045

Член

Наталия Стефанова Вълкова

 

Мартин Константинов Костов

 

224615048

Член

Алекс Владимиров Коновалов

 

Цветелина Благоева Юсева

 

224615053

Член

Стойко Димитров Славов

 

Любомир Петков Югов

 

224615058

Член

Юлия Георгиева Асенова

 

Николай Десиславов Димитров

 

224615058

Член

Венера Евгениева Велковска

 

Сирма Красимирова Едрева

 

224615059

Секретар

Илия Славев Тренев

 

Анка Иванова Младенова

 

224615060

Секретар

Даниела Николова Фичерова

 

Даниела Игнатова Игнатова

 

224615060

Член

Мартин Йорданов Пенев

 

Мила Маринова Божикова

 

224615061

Член

Виктория Иванова Иванова

 

Димитър Велинов Петров

 

224615066

Секретар

Станислава Димитрова Митова

 

Ивайло Ташев Нейков

 

224615070

Зам. председател

Ана-Мария Хюсейн Сефидгар-Оранги

 

Гергана Димитрова Ганецовска

 

224615071

Секретар

Ивайло Кирилов Герасимов

 

Ива Венциславова Наумова

 

224615082

Зам. председател

Любка Николова Господинова

 

Алекс Владимиров Коновалов

 

224615085

Секретар

Аристотел Тодоров Йорданов

 

Матей Петров Петров

 

224615086

Председател

Василка Стоянова Иванчева

 

Ивайло Кирилов Герасимов

 

224615089

Секретар

Хибрахим Абрахимов Робов

 

Женя Димитрова Петрова

 

224615091

Член

Ивелина Стойкова Иванова

 

Тихомир Александров Кралев

 

224615092

Член

Иван Георгиев Мирчев

 

Цветомир Валентинов Асенов

 

224615115

Член

Габриел Цветомиров Вълков

 

Владислав Красимиров Стойчев

 

224615116

Член

Никол Николаева Николова

 

Христо Радков Петров

 

224615118

Член

Георги Кръстев Стоилов

 

Светослав Драгомиров Каменов

 

224615125

Член

Петър Ванев Коев

 

Марияна Илиева Стоянова

 

10.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Студентски”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224616047

Член

Цветомир Стефанов Тодоров

 

Снежина Валентинова Стоянова

 

224616003

Секретар

Борислава Петкова Чорбаджийска

 

Анета Христова Христова

 

224616014

Член

Анета Христова Христова

 

Анета Христова Иванова

 

224616036

Член

Анета Христова Иванова

 

Борислава Петкова Чорбаджийска

 

224616040

Член

Александър Райчев Филипов

 

Емел Ерхан Емин

 

224616005

Член

Тодор Иванов Тонев

 

Даниел Живков Желязков

 

11.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Витоша”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224617049

Член

Анастасия Ясенова Иванчева

 

Яна Златкова Иванчева

 

224617075

Председател

Яна Златкова Иванчева

 

Калин Иванов Пейков

 

224617032

Член

Снежка Иванова Димитрова

 

Сашо Личков Пашев

 

224617040

Член

Алекс Горанов Анастасов

 

Антоан Илиян Вълканов

 

224617043

Член

Стефан Стоянов Любенов

 

Димитър Георгиев Петров

 

224617054

Член

Борислава Радославова Мичева

 

Стефка Паскалева Гущанова-Христова

 

224617059

Член

Митко Митков Миладинов

 

Ивелина Руменова Асенова

 

224617061

Член

Серги Владимиров Ивчов

 

Екатерина Кирилова Луканова

 

224617070

Председател

Асен Емилов Павлов

 

Ясен Ясенов Здравков

 

224617074

Член

Надя Петрова Петрова

 

Марсел Абдулах Ал Асар

 

224617074

Член

Ясен Ясенов Здравков

 

Надя Петрова Петрова

 

224617071

Член

Антон Филипов Тодоров

 

Светлана Стойчева Димова

 

224617047

Член

Стефан Ивайлов Димов

 

Ивана Веселинова Вълчанова

 

12.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Овча купел”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224618044

Член

Милена Георгиева Николова

 

Зико Селвиев Смаилов

 

224618051

Член

Николина Свиленова Лебанова

 

Георги Мартинов Атанасов

 

224618024

Секретар

Дафинка Василева Ценкова

 

Александра Александрова Иванова

 

224618032

Секретар

Цветомира Йорданова Петкова

 

Таня Владимирова Токиева

 

224618032

Член

Таня Владимирова Токиева

 

Йордан Георгиев Кръстев

 

224618036

Член

Кристиян Николаев Димитров

 

Мартин Антонов Младенов

 

224618038

Член

Никол Николаева Лазарова

 

Петко Цветомиров Цоков

 

224618063

Зам. председател

Ренета Стойкова Стоянова

 

Радослав Митков Добрев

 

13.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Люлин”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224619013

Зам. председател

Теодора Милчева Тасева

 

Вероника Тошкова Илиева-Тодорова

 

224619022

Член

Славка Николова Георгиева

 

Мария Василева Джигрева

 

224619093

Член

Даниел Атанасов Митков

 

Сашка Ценкова Димитрова-Пенева

 

224619094

Член

Иван Георгиев Стоянов

 

Лилия Петрова Тотева

 

224619105

Секретар

Женя Димитрова Петрова

 

Силвия Петрова Бакърджиева

 

224619065

Зам. председател

Мариела Цанкова Паскалева

 

Ивета Илиянова Бочева

 

224619076

Член

Александър Атанасов Грозев

 

Красимир Василев Ризов

 

14.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Връбница”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224620002

Член

Любов Божидарова Спасова

 

Виктория Димитрова Георгиева

 

224620033

Член

Цветелина Димитрова Филипова

 

Мирослав Венциславов Цаков

 

224620007

Секретар

Мари Георгиева Йорданова

 

Ивона Иванова Николова

 

224620046

Член

Александра Пламенова Велковска

 

Тодор Илиев Герчев

 

15.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Нови Искър”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224621008

Зам. председател

Николай Цветанов Борисов

 

Кристиян Петров Динков

 

224621008

Секретар

Даниела Тодорова Тодорова

 

Петя Димитрова Иванова

 

224621021

Член

Велислава Славчова Георгиева

 

Стефани Ангелова Стоянова

 

224621033

Член

Катя Борисова Петрова

 

Александър Димитров Златков

 

224621021

Член

Димитрина Благовестова Тодорова

 

Капка Методиева Гълъбова-Захова

 

224621006

Член

Венцислава Венциславова Потева

 

Радостин Ваньов Георгиев

 

224621002

Член

Любослав Василев Асенов

 

Мария Владимирова Маджарова

 

224621009

Член

Наталия Костадинова Велева

 

Йорданка Николова Велева

 

16.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Кремиковци”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

ЕГН

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

17

Соня Ангелова Недялкова

 

Нели Георгиева Алексова

 

член

17.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Панчарево”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224623023

Член

Атидже Байрям Уруч

 

Тодор Стефанов Манев

 

224623004

Член

Николай Николаев Симеонов

 

Савина Станиславова Атанасова

 

224623006

Председател

Захари Петьов Михайлов

 

Георги Златков Козарев

 

224623006

Председател

Дона Владимирова Кръстева

 

Захари Петьов Михайлов

 

224623024

Член

Петя Максимова Мартинова-Николова

 

Лидия Септемвриева Йончева

 

224623018

Член

Илия Кръстев Малаков

 

Андреас Калинов Кунчев

 

18.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Банкя”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224624007

Зам. председател

Мариан Ивайлов Михайлов

 

Габриела Антонова Петрова-Димчевска

 

224624013

Председател

Габриела Антонова Петрова-Димчевска

 

Мариан Ивайлов Михайлов

 

19.2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 08.11.2023 в 16:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

 • № 1138-МИ / 19.02.2024

  относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

 • № 1136-МИ / 06.02.2024

  относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения