Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 105-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 186/17.09.2023г. от партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Димитър Андреев Делчев в качеството му представляващ партията, заведено под № 19 на 17.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Димитър Андреев Делчев. В заявлението са посочени следните кметства, в които партията се регистрира: с. Доброславци, с. Кътина, с. Кубратово, с. Подгумер, с. Войнеговци. В заявлението е посочено наименованието на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2392-МИ/13.09.2023 г. - Движение България на гражданите

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на кметство на територията на община Столична на 29 октомври 2023 г. за кметство: с. Доброславци, с. Кътина, с. Кубратово, с. Подгумер, с. Войнеговци.

ОПРЕДЕЛЯ партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ ще бъде изписана в бюлетината с наименование: Движение България на гражданите.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 325 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 324 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 323 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения