Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1002-МИ
Столична, 03.11.2023

ОТНОСНО: Жалба от Мария Валериева Димитрова за нарушения на оператор от Информационно Обслужване АД, както и за проблем с отпечатването на протоколите на общински съветници и кмет на район;

В ОИК Столична община, на 02.11.2023г. в 13:16 часа постъпи жалба от Мария Валериева Димитрова и Мария Венциславова Филипова-Райчева за нарушения на оператор от Информационно Обслужване АД, както и за проблем с отпечатването на протоколите на общински съветници и кмет на район. Жалбата е с вх. номер 1457/02.11.2023г. във входящия регистър на комисията и с регистърен номер 67/02.11.2023г. в регистъра за жалбите и сигналите, подадени до ОИК. Към жалбата са приложени копия от три броя протоколи на СИК 42 в район Люлин – за избор на общински съветници, за избор на кмет на община и за избор на кмет на район.

В жалбата се излагат твърдения, че след приключване на изборния ден на 29.10.2023г. СИК 42, район Люлин, е бил в зала Арена София около 1:30 часа. Редът на СИК за предаване на протоколите дошъл в 3:25 часа, при което е следвало да бъдат обслужени от оператор под номер 10 – Цветелина Георгиева Тодорова. Последната е взела протоколите на СИК и започнала да нанася данните, като в точка 3 от протоколите е нанесла неправилно цифрата 196, вместо 156. Това довело до превръщането на протоколите от верни в грешни. След около един час СИК бил поканен да седне при член на ОИК Цветанка Петкова, която е установила, че протоколите са верни, но сгрешени от оператора. Наложило се на СИК да изчака още половин час докато операторът на Информационно Обслужване се върне на своето място и успее да поправи своята грешка. Според СИК, те са можели да си тръгнат час и половина по-рано, ако не е била допуснатата от оператора грешка.

В жалбата се твърди също така, че е установена друга грешка – при преброяване на бюлетините СИК установили, че в т.10 от протокола за избор на кмет на район, за кандидатите от листите на партии, коалиции и местни коалиции, за кандидата Веселин Богомилов Кръстев – независим, няма наименование на партия/коалиция/местна коалиция, а за същия в СИК 42 имало преференция, която нямало как да се запише за този кандидат, което било грешка на правото на този кандидат по отношение на преференциите. Подалите жалбата твърдят, че не може кандидатът да съществува в единия протокол за общински съветник, а в другия за избор на кмет на район да го няма.

Жалбата е адресирана до ЦИК чрез ОИК, но ОИК счита, че изложеното в жалбата е от компетентността на ОИК, поради което ОИК Столична Община следва да разгледа жалбата и да се произнесе, още повече че същата е подписана от подателите.

По отношение на първото въведено с жалбата оплакване, ОИК Столична Община не констатира нарушение на изборното законодателство. Както е посочено от жалбоподателите, техническата грешка, която е била допусната от оператор на Информационно Обслужване е била отстранена, макар и със забавяне. Резултатите от изборния ден са отразени в протокола на СИК, такива каквито СИК ги е отразил след извършеното преброяване на подписите (т.3 от протоколите). Не е налице увреждане на избирателните права на гражданите или на кандидатите. Както може да се види от 3-те протокола на СИК за секция 42 в район Люлин (които са приложени и към жалбата), същите са приети от ОИК без корекции.

По отношение на второто въведено с жалбата оплакване, ОИК Столична Община извърши служебна справка и установи, че кандидатът Веселин Богомилов Кръстев е регистриран за независим кандидат за Общински съветник на Столична Община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Владия Владимирова Михайлова за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г. Това е станало чрез Решение 575/26.09.2023г. В протокол на СИК (приложение 101-хм), кандидатът е посочен под номер 88 (осемдесет и осем) като видно от отчетения от СИК резултат за този кандидат е подаден 1 (един) глас. С оглед на обстоятелството, че това лице се явява самостоятелно като независим кандидат, а не като партия/коалиция/местна коалиция, то това лице няма как да присъства и в т.10 където се разпределят преференциите, доколкото това лице е единствено под номер 88, за разлика от партии и коалиции, които са регистрирали листи с повече от 1 кандидат, поради което те са описани в т.10. С оглед на това ОИК Столична Община не констатира нарушение на изборното законодателство, което да доведе до засягане правата на посочения кандидат.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

 

   РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Мария Валериева Димитрова за нарушения на оператор от Информационно Обслужване АД, както и за проблем с отпечатването на протоколите на общински съветници и кмет на район.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Райна Константинова Евтимова

* Публикувано на 03.11.2023 в 18:14 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

 • № 1138-МИ / 19.02.2024

  относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

 • № 1136-МИ / 06.02.2024

  относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения