Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1001-МИ
Столична, 01.11.2023

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби, постъпили след края на изборния ден, 29.10.2023 г.

Председателят на ОИК – Столична община представи доклад по сигналите и жалбите, постъпили след края на изборния ден, 29.10.2023 г., както следва:

 1. По имейла на ОИК Столична община в 20,27 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал, препратен от 03 РУ-СДВР. Същият е заведен с вх. № 1420/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В сигнала се излагат данни, че на жалбоподателката Анета Николова Душева й е било обяснено от члена на СИК 27 в район Красна поляна Цветанка Иванова, че не може да гласува за всички видове избори и е задържала личната карта. В сигнала се посочва допълнително, че жалбоподателката е гласувала в последствие и си е получила документа за самоличност. Лицето Цветанка Иванова също е дала обяснения пред органите на МВР като е посочила, че данните в сигнала не отговарят на истината. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за упражняване на правото на глас на гласоподавател. Доколкото сигналът е постъпил в ОИК Столична община след края на изборния ден, то комисията не би могла да извърши проверка и да даде указания на членовете на СИК.
 2. По имейла на ОИК Столична община в 20,34 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал от Милена Тончева, заведен с вх. № 1421/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 12 в район Младост й е отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206, 212 и 269 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 3. По имейла на ОИК Столична община в 20,39 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал от Албена Христова Тодорова, заведен с вх. № 1422/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 79 в район Слатина й е отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206, 212 и 269 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 4. По имейла на ОИК Столична община в 20,42 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал от Фани Дженева, препратен от ЦИК, заведен с вх. № 1423/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В сигнала се излагат данни, че Асен Гъбев, зам. председател на СИК 25, район Подуяне нерегламентирано е дал указания на жалбоподателката да гласува с преференция като в противен случай бюлетината й би била невалидна. Междувременно започнал непровокирано да разказва анекдоти и вицове като конкретно ги е адресирал до жалбоподателката. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че доколкото сигналът е постъпил в ОИК Столична община след края на изборния ден, то комисията не би могла да извърши проверка и да даде указания на членовете на СИК.
 5. По имейла на ОИК Столична община в 20,42 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал от Антоанета Божкова, препратен от ЦИК, заведен с вх. № 1424/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В сигнала се излагат данни, че при гласуването й в СИК 56 бюлетините са й били дадени без да бъдат сгънати като след откъсването на отрязъците след гласуването със същите вотът ще бъде видим. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че в сигнала не се съдържат данни в кой район се намира СИК 56. На следващо място и доколкото сигналът е постъпил в ОИК Столична община след края на изборния ден, то комисията не би могла да извърши проверка и да даде указания на членовете на СИК.
 6. По имейла на ОИК Столична община в 20,51 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал, препратен от СДВР. Същият е заведен с вх. № 1425/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че при гласуването на жалбоподателката Екатерина Александрова в СИК за 11 блок на 36 училище гр. София, при подаване на попълнените от нея бюлетини, членът на СИК преди да постави втория печат е отворил две от бюлетините и е погледнал за кого е гласувала. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за упражняване на правото на глас на гласоподавател. Доколкото сигналът е постъпил в ОИК Столична община след края на изборния ден, то комисията не би могла да извърши проверка и да даде указания на членовете на СИК.
 7. По имейла на ОИК Столична община в 20,53 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал, препратен от СДВР. Същият е заведен с вх. № 1426/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че e постъпил сигнал от Михаела Димитрова за липсваща машина за гласуване в СИК 58 в район Младост. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за приложението на Решение № 2819-МИ/27.10.2023 г. на ЦИК и Решение № 903-МИ/27.10.2023 г. на ОИК Столична община.
 8. По имейла на ОИК Столична община в 20,53 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал, препратен от СДВР. Същият е заведен с вх. № 1427/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че при гласуването на жалбоподателката Елизабет Димитрова в СИК в 134 СУ за трети поредни избори гласоподавателите са разпитвани с коя буква започвала името им като за определен период от време се допускали само такива, отговарящи само на единия от двата списъка с имена и това водело до струпване на гласуващи. Допълнително СИК не отбелязали колко бюлетини е пуснала срещу името й. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за упражняване на правото на глас на гласоподавател. Доколкото сигналът е постъпил в ОИК Столична община след края на изборния ден, то комисията не би могла да извърши проверка и да даде указания на членовете на СИК.
 9. По имейла на ОИК Столична община в 20,57 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал от Александра Стеркова, пълномощник на МК „Продължаваме промяната-Демократична България“ (Спаси София). Същият е заведен с вх. № 1429/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК 224610099 се извършват действия в нарушение на изборния процес като СИК не извършва действията по преброяване на бюлетините (гласовете) съобразно последователността, описана в МУ и с това създавали опасност за правилното отчитане на гласовете. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за приложението на Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г. на ЦИК, с което са приети Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване. ОИК Столична община няма правомощия да се намесва в работата на СИК след обявяване на края на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в съответната СИК. Отделно от това ОИК Столична община счита, че в сигнала не се съдържат данни за изборно нарушение.
 10. По имейла на ОИК Столична община в 21,05 часа на 29.10.2023 г. е постъпила жалба от Катя Велизарова Евстратиева, заведена с вх. № 1430/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че на 29.10.2023 г. в 75 ОУ р-н Красна поляна, избирателни секции от 59 до 71 около 19 часа в коридора на втория етаж на училището лицето Елеонора Георгиева Стратиева-Ганева в качеството си на председател на 61 СИК е започнала да пречи на изборния процес и да се намесва грубо в работата на другите СИК. Междувременно при направената й забележка е изпаднала в необуздана ярост и неконтролируемо поведение като е използвала нецензурен език, придружен със заплахи към жалбоподателката персонално и други служебни лица, участващи в изборите. ОИК Столична община като разгледа жалбата установи, че същата на първо място е адресирана до РИК 25 МИР, каквато комисия на тези избори не е конституирана. На следващо място в жалбата не се съдържат данни за нарушения на изборния процес. В случай, че жалбоподателката счита, че са нарушени други нейни права и законни интереси, то същата може да сигнализира компетентните органи.
 11. По имейла на ОИК Столична община в 21,33 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал от Звезделина Паликарова, заведен с вх. № 1431/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 75 в район Витоша й е отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206, 212 и 269 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 12. По имейла на ОИК Столична община в 21,38 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал от Станка Георгиева Черкезова-Калайджиева, заведен с вх. № 1432/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 13 в СПГТ на бул. „Сливница“ № 182 й е отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за приложението на Решение № 2819-МИ/27.10.2023 г. на ЦИК и Решение № 903-МИ/27.10.2023 г. на ОИК Столична община.
 13. По имейла на ОИК Столична община в 22,00 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал от Милена Георгиева Владимирова, заведен с вх. № 1433/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 117 в район Младост й е отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206, 212 и 269 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 14. По имейла на ОИК Столична община в 23,04 часа на 29.10.2023 г. е постъпил сигнал, препратен от 08 РУ СДВР. Същият е заведен с вх. № 1434/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК 8 в 201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Горни Лозен представител на политическа партия е бил без поставен бадж в изборното помещение. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за нарушение на изборното законодателство. Доколкото сигналът е постъпил в ОИК Столична община след края на изборния ден, то комисията не би могла да извърши проверка и да даде указания на членовете на СИК.
 15. По имейла на ОИК Столична община в 08,35 часа на 30.10.2023 г. е постъпил сигнал от Гергана Владимирова, заведен с вх. № 1435/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 117 в район Младост й е отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206, 212 и 269 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 16. По имейла на ОИК Столична община в 08,54 часа на 30.10.2023 г. е постъпил сигнал, препратен от 01 РУ СДВР. Същият е заведен с вх. № 1436/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК 52 в 148 СУ, ул. „Слатинска“ № 35 ЕГН на жалбоподателката Росица Ганчева и на дъщеря й Милена Ганчева са били объркани. В последствие същите са поправени, но жалбоподателката е била възмутена, че същите са били задраскани и бюлетините им ще бъдат невалидни. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не касае изборно нарушение, а по-скоро допусната техническа грешка от СИК. Следва да се посочи, че поправките в избирателния списък не влияят по никакъв начин върху действителността или недействителността н бюлетините, за които важат правилата на чл. 437 ИК.
 17. По имейла на ОИК Столична община в 09,12 часа на 30.10.2023 г. е постъпил сигнал, препратен от СДВР. Същият е заведен с вх. № 1437/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че жалбоподателката Кремена Крумова посочва, че спонсорирана реклама с предизборна агитация на Пламен Църноречки от ГЕРБ се показва в изборния ден. Към сигнала е приложен линк и скрийншоти от социалната мрежа Фейсбук. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че същият касае публикация, разпространявана чрез социалната мрежа Фейсбук. Съгласно Раздел I, т. 8 от Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, „Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.“ По аргумент на противното от чл. 181, ал. 1 ИК, същите не попадат в обхвата на контрол от страна на ОИК Столична община в периода на предизборната агитация доколкото същите не представляват медийна услуга. Същото е основанието и в предизборния/изборния ден.
 18. По имейла на ОИК Столична община в 13,06 часа на 30.10.2023 г. е постъпил сигнал от Карлос Арналдо Контрера. Същият е заведен с вх. № 1438/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в протокола на СИК 224602058 за избор за общински съветници за ПП „ВМРО-Българско национално движение“ фигурират 3 гласа, а в електронната система на ЦИК е отразен един глас и преференция 105. Останалите два гласа са с преференция 111. Иска се да се извърши проверка защо е допусната грешката и резултатът да бъде коригиран съгласно протокола. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че ОИК-Столична община извърши преглед на приетия протокол с резултатите от гласуването в СИК № 224602058 и установи, че същият е по образец – приложение № 101-МИ-хм от изборните книжа; фабричният номер 2246000000110101 съответства на формуляра, предаден на СИК в предизборния ден; протоколът е подписан от пълния състав на СИК, попълнен е коректно; отварянето на избирателната кутия и установяването на резултатите от гласуването е извършено в присъствието на Валери Илиев Михайлов – ВМРО като не е посочено качеството му, като не са налични данни това лице да е констатирало нередности в процеса на броене и отразяване на изборните резултати в секцията. Във вписаните в протокола данни не са налице несъответствия – за ПП „ВМРО-БНД“. В т. 8 е посочен един глас, в т. 10 е разнесена една преференция за кандидата под номер 105. Идентични данни са посочени в числовите данни. ОИК няма правомощие да разпорежда повторно преброяване на гласовете при липса на несъответствия, както и след приемане на секционния протокол и предаване на изборните книжа и материали на общинската администрация. Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 19. По имейла на ОИК Столична община в 07,12 часа на 31.10.2023 г. е постъпил сигнал от Весела Христова. Същият е заведен с вх. № 1439/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в приложения протокол не е отчетена преференция, която жалбоподателката е отбелязала при кандидатите за общински съветници. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че в сигнала не се съдържат данни за коя листа за общински съветници е установения от жалбоподателката пропуск. Отделно от това протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 20. По имейла на ОИК Столична община в 10,51 часа на 31.10.2023 г. е постъпил сигнал от Христомир Иванов Куцаров. Същият е заведен с вх. № 1440/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в протокола на СИК 224607028 за избор за общински съветници за МК „БСП ЗА БЪЛГАРЯ“ жалбоподателят е гласувал с преференция 132 за съпругата си Тихомира Жорж Костова-Куцарова. В протокола на СИК обаче за съпругата му няма нито една преференция, а за предишния номер 131 има отчетена една преференция. Иска се резултатът да бъде коригиран и при необходимост да бъде предприето повторно преброяване, а при установяване на погрешно отчитане поради техническа грешка или некадърност, членовете на СИК да бъдат подведени под отговорност. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че ОИК няма правомощие да разпорежда повторно преброяване на гласовете при липса на несъответствия, както и след приемане на секционния протокол и предаване на изборните книжа и материали на общинската администрация. В протокола на СИК в т. 8 и в т. 10 липсват несъответствия. Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 21. По имейла на ОИК Столична община в 13,09 часа на 31.10.2023 г. е постъпил сигнал, наименуван възражение, от Петър Владиславов Славов. Същият е заведен с вх. № 1441/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК 224606072 с думи е записано три, а с цифри 0 и съответно 0 гласа за кандидата Петър Славов; в СИК 224610091 е записано 15, а с цифри 5 и съответно отново е занижен резултата; фрапиращ резултат в СИК 224601004, където първоначално е записано тридесети един гласа и след драскане са отчетени 3 гласа. Иска се да се увеличи отчетения резултат на кандидата с номер 91 най-малко с посочените 41 гласа; да се разпореди проверка на всички невалидни бюлетини и да се отчете коректно действителният брой валидно подадени гласове, които да бъдат отчетени за съответния кандидат; да се разпореди проверка на всички хартиени протоколи, в които има несъответствие между изписаното цифром и словом, включително при необходимост повторно броене на бюлетините в тези секции. Към сигнала са приложени протоколите приложение 101-МИ-хм и съответните числови данни за протокола. ОИК Столична община като разгледа сигнала и извърши преглед на протоколите с резултатите от гласуването в СИК 224601004, 224606072, 224610091 установи, че същите са по образец – приложение № 101-МИ-хм от изборните книжа; фабричните номера 2246000000110041, 2246000000110375 и 2246000000110661 съответстват на формуляра, предаден на СИК в предизборния ден. ОИК няма правомощие да разпорежда повторно преброяване на гласовете след приемане на секционния протокол и предаване на изборните книжа и материали на общинската администрация. Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 22. По имейла на ОИК Столична община в 16,33 часа на 01.11.2023 г. е постъпила жалба от Мирела Валериева Андреева. Същата е заведена с вх. № 1448/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че в СИК 224601013 по сигнали на гласоподаватели е установено, че подадените от тях гласове за кандидатът на ПП-ДБ (Спаси София), както и гласове за общински съветници от листата на същата политическа формация въобще не са отразени в съставения протокол. Посочва се, че със същото действие са нарушени изборните правила, целящи да се гарантира честността и справедливостта на реализирания вот, а непредприемането на необходимите мерки е грубо неглижиране на едно явно незаконосъобразно действие, довело до обективно заличаване и неотчитане на избирателни гласове. ОИК Столична община като разгледа жалбата и извърши преглед на протокола с резултатите от гласуването в СИК 224601013 установи, че същият е по образец – приложение № 101-МИ-хм от изборните книжа; фабричният номер 2246000000110016 съответства на формуляра, предаден на СИК в предизборния ден. Във вписаните в протокола данни не са налице несъответствия за МК „ПП – ДБ (Спаси София)“. В т. 8 са посочени 107 глас, в т. 10 са разнесени общо 26 преференции за кандидатите и 87 без преференция. Идентични данни са посочени в числовите данни. ОИК няма правомощие да разпорежда повторно преброяване на гласовете след приемане на секционния протокол и предаване на изборните книжа и материали на общинската администрация. Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 23. По имейла на ОИК Столична община в 16,53 часа на 01.11.2023 г. е постъпил сигнал от Десислава Ковачева. Същият е заведен с вх. № 1449/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в протокола на СИК с адрес жк Младост 2 до блок 219-128 ОУ не е отчетена преференцията й за избор за общински съветници като кандидатът, за когото е подадена преференцията, не е получил нето един глас в нито една от избирателните секции в това училище. Моли се хартиените бюлетини да бъдат прегледани още веднъж и да се отрази преференцията на Жалбоподателката. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 24. По имейла на ОИК Столична община в 16,55 часа на 01.11.2023 г. е постъпила жалба от Емил Борисов Колев. Същата е заведена с вх. № 1450/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че жалбоподателят изразява искането си да се признае Решение на ЦИК № 2547-МИ /Приложение № 96-МИ/ за нищожно поради неотговаряне на закона. ОИК Столична община като разгледа жалбата установи, че същата касае искане за прогласяване на нищожност на решение на ЦИК от 29.09.2023 г., с което са утвърдени изборни книжа, както следва до 105-МИ включително и е утвърдена нова изборна книга с номер 81-МИ. Доколкото се касае за утвърждаване на изборни книжа, което е от абсолютната компетентност на ЦИК съгласно чл. 6, ал. 1 от ИК. В този смисъл ОИК Столична община не е компетентна да се произнася по подадената жалба и същата следва да бъде препратена на Върховен административен съд.
 25. В ОИК Столична община на 01.11.2023 г. е постъпил сигнал, препратен от СДВР. Същият е заведен с вх. № 1451/01.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 63 от 01.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че жалбоподателят Станимир Пламенов Луканов на 28.10.2023 г. СМС от непознат за него номер със съдържание „гласувай с бюлетина 68, преференция 122“. Посочва се, че жалбоподателят не е запознат кой стои зад номер 68 и преференция 122. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че сред кандидатските листи за общински съветници няма регистрирана така под номер 68. Служебно известно на ОИК Столична община е, че под номер 68 е регистриран Николай Ганчев Христов - независим кандидат за кмет на район Младост, за когото няма преференции. В този смисъл ОИК Столична община следва да остави сигнала без уважение.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 01.11.2023 в 21:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

 • № 1138-МИ / 19.02.2024

  относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

 • № 1136-МИ / 06.02.2024

  относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения