Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ
Столична, 09.09.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на партии, регистрирани в ОИК – Столична община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.


Общинска избирателна комисия в Столична община, област София град като взе предвид, че на регистрираните партии следва да бъдат издавани удостоверения, поради което на основание чл.87, ал.1, т. 1 и т. 12 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ Общинска избирателна комисия в Столична община, област София да издава Удостоверения на регистрираните партии, които имат единна последователна номерация от номер 1. Датата на удостоверението е датата на неговото издаване.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 09.09.2023 в 11:35 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения