Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Столична, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Общинска избирателна комисия в Столична община,област София-град.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК – Столична община)

РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ адрес на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, както следва: гр. София, ул. "Московска" № 33, ет. 2, тел: 02/9809843, 02/9879707, 02/9809854, 02/9809871, 0882284710.

ОПРЕДЕЛЯ приемно време на комисията всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Адресът на ОИК – Столична община да се оповести публично чрез публикуване на интернет страницата на комисията, на Централна избирателна комисия и на Столична община.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 09.09.2023 в 11:19 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения