Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 955-МИ/НР
София, 12.10.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решениe № 913-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК в Столична община

Във връзка с констатирана допусната явна фактическа грешка в диспозитива на решение№ 913-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК в Столична община  относно наименование на административния район  и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) 

 

РЕШИ

           ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решениe № 913-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК Столична община, като в диспозитива на решението думите“  район Илинден“ да се четат „район Витоша“

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.10.2015 в 17:31 часа

Свързани решения:

913-МИ/29.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения