Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 44-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Стефан Кирилов Стефанов за кмет на район Младост, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 58/12.09.2019г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Венцислав Андреев Мирчев с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Йонка Илиева Илиева- Данчева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….  и Стефан Иванов Мичев с ЕГН ………. и постоянен адрес: ………. , с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на  Стефан Кирилов Стефанов, с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на район Младост, Столична община на 27 октомври 2019 г. Заявлението е заведено под № 22 на 12.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Учредителен протокол с Решение № 1 от 10.09.2019 г. за създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на  Стефан Кирилов Стефанов като независим кандидат за кмет на район Младост Столична община; с Решение № 2 от 10.09.2019 г - инициативният комитет да се представлява от Венцислав Андреев Мирчев; в същото Решение се определя лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Елеонора Иванова Билбилева; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 3 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от „ИНВЕСТБАНК“ АД за открита сметка на името на Венцислав Андреев Мирчев, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на арх. Стефан Кирилов Стефанов.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК),

РЕШИ

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Венцислав Андреев Мирчев с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….,
 2. Йонка Илиева Илиева- Данчева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. и
 3. Стефан Иванов Мичев с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….

за издигане на Стефан Кирилов Стефанов, с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на район Младост, Столична община на 27 октомври 2019г.

Инициативният комитет се представлява от Венцислав Андреев Мирчев с ЕГН ………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:23 часа

Календар

Решения

 • № 1431-МИ / 14.11.2016

  относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

 • № 1430-МИ / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

 • № 1429-МИ / 13.11.2016

  относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения