Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1401-МИ
София, 28.10.2016

ОТНОСНО: Разглеждане на жалба от Мария Йорданова Цветкова - за нарушение на чл. 183, ал.3 ИК.

В  Общинската избирателна комисия в Столична община е постъпила жалба  с вх. № 1171/27.10.2016 г. В 16.40 часа от  от  Мария Йорданова Цветкова – кандидат за кмет на район Младост за нарушение на чл. 183, ал.3 ИК. В жалбата  са направени оплаквания, че са поставени агитационни материали на МК „БСП лява България“ върху стълбове на уличното осветление в нарушение на заповед № СОА16-РД09-1281/17.10.2016 г. на Кмета на СО. Отправено е искане за санкция относно неправомерно поставените материали по реда на чл. 495 от ИК. Към сигнала е приложен снимков материал.

ОИК като разгледа жалбата, запозна се със снимковия материал, констатира следното: на приложения снимков материал се вижда, поставен на стълб агитационен материал на  кандидата за кмет на МК „БСП лява България“  Стефан Стефанов  представляващ вертикален флаг /тип „хоругва“/ закачен в горната и долна част , като се касае за стълбове с лампи за улично осветление на бул. Александър Малинов. След проведени обсъждания и разисквания, както и  телефонен разговор с представител на Дирекция Икономика и търговска дейност на Столична община,  се установи, че се касае за временни информационни елементи по чл. 56 от НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, съгласно който същите могат да съдържат  информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация.  Временните информационни елементи се поставят за срок не по-дълъг от 14 дни  и  се заплаща такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Временните  информационни елементи, съгласно чл. 33ж от НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община, се поставят върху стълбове за улично осветление въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на Столична община или упълномощено от него лице.

Предвид обективната фактическа обстановка, от която стана ясно, че материалите са поставени след разрешение за ползване и представляват временни информационни елементи, поставени за определен срок и за които е платена такса, комисията приема,  че няма реално нарушение на императивните норми на ИК, както и заповед № СОА16-РД09-1281/17.10.2016 г. на Кмета на СО, тъй като не се касае за залепени върху стълбове агитационни материали, а за временни информационни елементи, които попадат извън обхвата на заповедта на кмета. Въз основа на всичко гореизложено, ОИК счита че изложените твърдения в жалбата неотговарят на обективната истина и разгледана по същество е неоснователна.

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 и т.22, вр. 183, ал.3 от ИК Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Оставя без уважение жалба на Мария Йорданова Цветкова. Не установява  нарушение на чл. 183, ал.3 ИК.

        Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Живка Василева Котева (временно заместващ)

* Публикувано на 28.10.2016 в 16:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 1431-МИ / 14.11.2016

  относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

 • № 1430-МИ / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

 • № 1429-МИ / 13.11.2016

  относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения