Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 931-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 49 / четиридесет и девет броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Оборище” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Оборище” с вх. № 377/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 49 / четиридесет и девет броя / СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 121 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  57 бр. членове, ПП ДПС – 53 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 34 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -26 бр. ; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 20 бр.; Партия АТАКА – 16 бр. Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 16 членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 49 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  25 бр. членове, ПП ДПС – 23 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) - 15; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 12 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) - 9; Партия АТАКА – 7 бр. членове, Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 7 бр.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 49 / четиридесет и девет броя /броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224604001

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯНА МАРИНОВА ВУТОВА-КОВАЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА СТОИЛОВА ЧИВИЙСКА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА МАРИНОВА БОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНАИЛ НЕНКОВ БОРИСОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ПРОЛЕТ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

224604002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕЛА НИКОЛОВА КАНТАРДЖИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КОВАЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ ЖИВКОВА ДЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЙКА ЮРИЕВА МИЛЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ГРИГОРОВ ТОДОРОВ

 

224604003

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕНАТА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ИРИНА АНАТОЛИЕВНА ЗАГОРСКА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ЕВТИМОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ВЪРБЕВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ

 

224604004

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЙЧО СЕРГИЕВ МЛАДЖЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕВЯНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА-ДОБРЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЕТА ДИМЧЕВА КАРАКАЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

АЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ТОПАЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ СТАНИСЛАВОВ

 

 

ЧЛЕН

ПАНТЕЛИНА АСЕНОВА КОВАЧКА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

224604005

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН КАЛЧЕВ КАРАКАЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА ЛАЗАРОВА ПАШАНОВСКА

 

 

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА КОЛЕВА ЧИПИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕТА МИЛЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ЦОНКОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ВЕНКОВА КАЙМАКЧИЕВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ГЕНЧОВ КАРАДЖОВ

 

224604006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СУЗАНА МЕТОДИЕВА СТАНИМИРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНКО ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНИСЛАВОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР БОЖИДАРОВ ПОПВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИЦА БОРИСОВА ОГНЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

МОНИКА ИВАНОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТКО РУСЕВ КАМБУРОВ

 

 

ЧЛЕН

СТАНКА ИВАНОВА ПЕТРУШЕВА-ВАЦОВА

 

224604007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СУСЛИКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЛАЗАРИНКА ГЕОРГИЕВА БОСАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЕНКО МИЛЧЕВ БАЛАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ПАВЛИНА НАКОВА ПАВЛОВА-КАМБУРОВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА

 

 

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА НОЖАРОВА

 

224604008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА БОРИСОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ТЕНЧЕВ ЖЕЛЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЕТ ТОМОВА МЛАДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА-ЯРЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ МИТКОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ПАВЛИНА АНАСТАСОВА АЛЕКСИЕВА

 

 

ЧЛЕН

СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

224604009

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ИЛКОВ МОНЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛКА ИВАНОВА ДАЧЕВА-НИКОЛАЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

СИМЕОН ВЛАДИМИРОВ ЦОНЕВ

 

 

ЧЛЕН

БЛАГА ПЛАМЕНОВА ГРОЗДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ВЕНКОВА СТАНИСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ДАМЯНОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА РАЙЧЕВА АЛЕКСИЕВА

 

224604010

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР САВКОВ КОСТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАГДАЛЕНКА АНГЕЛОВА КАРАИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МОНИКА МЕТОДИЕВА СТАНИМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИЗА МАРИНОВА БОЯДЖИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВАЦОВ

 

 

ЧЛЕН

РАДКА ДИМЧЕВА ВЕЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

СЛАВЕЯ ГЕОРГИЕВА МАКЕДОНСКА

 

224604011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ ПЛАМЕНОВА ГРОЗДАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР КОЛЬОВ БОРИСОВ

 

 

СЕКРЕТАР

САШКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИНА ГРИГОРОВА ТРАЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

ОЛГА ТОДОРОВНА СТЕФАНОВА

 

224604012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОРКА МАРИНОВА СИМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДЖЕМИЛ МЕХМЕД АБТИ

 

 

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ БОРИСОВА ЖИВКОВА

 

 

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

 

 

ЧЛЕН

СИМОН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ

 

224604013

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРАНА СТОИМЕНОВА АНДОНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПОЛИНА ЕМИЛОВА ПАВЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВКА СИМЕОНОВА ПАВЛОВА-КАЗАКОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ПЕШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТОМА ГРИГОРОВ ШОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИЯНА ХРИСТОВА ВЛАСЕВА

 

224604016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АРПИНЕ ЗАВЕН ЧОБАНЯН

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ХИСОУ

 

 

СЕКРЕТАР

СИЯНА ЛЮБОМИРОВА УЗУНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЯ СТОЯНОВА НЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДОЛОРЕС ЛАЗАРОВА ЛАЛОВА-ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

САШКА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА

 

224604018

ПРЕДСЕДАТЕЛ

САШКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВАСКОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИЗАБЕТ АЛЕКСАНДРОВА МИЛАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ЗАПРЯНОВ БРЪНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

РАДИАНА ЦВЕТКОВА БОШНАКОВА

 

224604020

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ЛЮБЕНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА ДАНЧЕВА КАЙМАКАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИЦА ВАСКОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА АГАЙН

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА МАРИНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА МИЛКОВА ВАПИРОВА

 

224604021

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ПЕСЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДОН БОЖИДАРОВ ГАВРИЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЕВТИМОВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МАКАРИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА ЛАЗАРОВА ЛАЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОАННА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА

 

 

ЧЛЕН

МОНИКА-КАТРИН РОСЕН КОЛЕВА

 

224604022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕЛИН АНГЕЛОВ СТОЙНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ХРИСТОВА ЯКИМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОЖИДАР ВАЛЕНТИНОВ ПЛУГЧИЕВ

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ НЕНКОВ БОРИСОВ

 

 

ЧЛЕН

КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

 

224604023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАМАТ СТОЯНОВ УЗУНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНА НИКОЛАЕВА КОНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЛАДИМИР КАТИНОВ ДИЛКОВ

 

 

ЧЛЕН

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

 

 

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА СИМОН МИНАСЯН

 

 

ЧЛЕН

ДАНЧО НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРТИН БОРИСЛАВОВ СИМОВ

 

224604024

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ЛАЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ КИРИЛОВА ОРЛИНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ ВЕЛИЧКОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ИЛИАНОВ ТОЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА МЕТОДИЕВА ЯКИМОВА

 

 

ЧЛЕН

МЕЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

 

224604025

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФИДАНКА ДАНАИЛОВА КОЛЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАПУКЧИЕВ

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИМАНА ЙОВКОВА ЦЕНДОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ИЛИАНОВ ТОЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

СВЕТОСЛАВА СТЕФАНОВА  СТОЯНОВА

 

224604027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЛАТАН ВЪРБАНОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧИЧАНОВА-ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДОБРОМИР БОЙКОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ПАНЧО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-БАБАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ЕМИЛОВА ПОЙРЯЗОВА

 

224604028

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДКА ЙОРДАНОВА ДЯНКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ МИТЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕСПЕРАНТИНА СТОЯНОВА ДОЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВА ГЕОРГИЕВА ФИКИРЛИЙСКА-СПИРОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР  АНДРЕЕВ  НЕЦОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕТА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЯ АТАНАСОВА РАДУЛОВА

 

224604029

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕК ВАЛЕНТИНОВ ИСКИДЖИЙСКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА ЯНЧЕВА САМОКОВСКА

 

 

СЕКРЕТАР

РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ПОЙРЯЗОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ШОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАЗАКОВ

 

 

ЧЛЕН

ДАРИНКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИСКРЕН СТРАХИЛОВ СЛАВЧЕВ

 

224604030

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИН ЕЛЕОНОРОВ СТОЯНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ДЕКАЛО

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА БОЕВА-МИТЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНАИЛ СВЕТОСЛАВОВ СПИРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОАННА СВЕТОСЛАВОВА НЕЦОВА

 

 

ЧЛЕН

КАЛОЯН РАДОСЛАВОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА

 

224604031

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВЕЛИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНА СТЕФАНОВА БЪЧВАРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДЕСОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИСЛАВА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА СМИЛЕНОВА КОКАЛОВА

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ РАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

224604033

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАРИНА ИВАНОВА МИНКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛКА ЛЮБЕНОВА МЕТОДИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА МАРТЕВА-СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА МАНЧЕВА

 

224604034

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ТОДОРОВА ШИПОЧЛИЕВА-ПАНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЯСЕН ДИМИТРОВ СЯРОВ

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ТОМОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

МЛАДЕН ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДУРКОВ

 

224604035

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА ДИМОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА РАЛЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДЖОНАТАН ЕРИК РАЙМОНД АРИЕ

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР ЖЕЧОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

 

ЧЛЕН

ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ДУРКОВА

 

224604036

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЗАФИРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО МИРОЛЮБОВ МИНКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЮЛИАНА ЦВЕТАНОВА МИЛТЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНА ЛЮДМИЛ ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

КИРИЛ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛОЗИНА ЦЕНОВА ДУРКОВА

 

 

ЧЛЕН

СИМОНА АТАНАСОВА СТОИМЕНОВА

 

224604037

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЯ ТОШЕВА ЦОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАРАСКЕВА ЙОРДАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛ НИКОЛАЕВА ДИМОВА

 

 

ЧЛЕН

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ

 

224604038

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИН ПАВЛОВ БЕЛЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ

 

 

ЧЛЕН

БОЙКА ДРАГОМИРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА ЕВТИМОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЦВЕТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

САШО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

 

224604039

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ЙОРДАНОВА ЧОЛЕОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕНЕЛИНА НИКОЛОВА МАРКОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАНКА СТОЯНОВА МИНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЖУЛИЕТА КОСЕВА ТОЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИРЕНА ТИХОМИРОВА КУШЕВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

 

224604040

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ЧИВИЙСКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ПЕТРОВА КИРОВА-ЙОНЕВСКА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АПОСТОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

АЛБЕНА ПЕНЕВА ЦАНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕНИСЛАВ ВИКТОР БУДИНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИСКРА ДАЦЕВА САВОВА

 

224604042

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР СЛАВЧОВ РЪСОВСКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ АТАНАСОВА ДИМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА ЗЛАТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИНЕВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА ВАНЬОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ МИЛЕВА ВЕЛИНОВА

 

224604043

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ДЯНКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДРАГО КРУМОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

КАТРИН НИКОЛОВА ВАНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ СТОЯНОВ БАРБУКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЕФТЕРА ДОБРЕВА МУТАФЧИЙСКА

 

 

ЧЛЕН

СИМОНА ГЕОРГИЕВА ЧИЧКОВА

 

224604044

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ АМВРОСИЕВ ХРИСТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛБЕНА КОСТАДИНОВА ЦИЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

МИЛКА ЧАВДАРОВА НАПЕТОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕОНОРА ВЕНИАМИНЕВА САВОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР МЕТОДИЕВ НАУМОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

НЕНКО АНТОНОВ АНТОНОВ

 

224604045

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ИВАНОВА РУСЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛИНА КАМЕНОВА ПЪРВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НИГЯР ОСМАН АХМЕД

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИСЛАВ СТАНКОВ МИХАЙЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ХАЙТОВ

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНА БОРИСОВА ПЕТКОВА-ВЛАДИМИРОВА

 

224604046

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ЛАЛЕВ КОЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИЛИ ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕКАТЕРИНА НЕДЯЛКОВА НЕДЕВА-ЛЮБЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИСЛАВ РАЙЧЕВ ПЪРВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛИНСКИ

 

 

ЧЛЕН

СЛАВЕЯ АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

 

224604047

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ТРЕНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДИЛЯНА КОНСТАНТИНОВА ТАБАКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА СЕРАФИМОВА

 

 

ЧЛЕН

КАЛИН ЕМИЛОВ ЗДРАВКОВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЕН ПЕТРОВ БУХЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ КИРИЛОВА СТАНОЕВА

 

224604049

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЙ БЕЛЧЕВ ХРИСТОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ВОЙНОВА

 

 

ЧЛЕН

КРЪСТАН НИКОЛОВ КРЪСТАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ПЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

ОЛЯ КРУМОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

 

224604050

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР ДИОНИСИОС КАПАРИС

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АСЯ ПЕТРОВА ДОБРЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ РАНГЕЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ХРИСТОВА ПАНОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА СТЕФАНОВА ЦЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

СТАНИМИРА СВЕТОСЛАВОВА ГОШЕВА

 

224604051

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ДОЙЧЕВА КИСЬОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СТАМЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА БАЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА НИКОЛАЕВА ЧАКАЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА ВАСКОВА ЗДРАВКОВА

 

224604053

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНКА КИРИЛОВА МИХАИЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЛАГОВЕСТ ЯКИМОВ ДИМИТРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЕН ДИМИТРОВ КАМЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕРГИНИЯ ПЕТРОВА ВЪЛЧОВСКА

 

 

ЧЛЕН

КРЕМЕНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА НЕНКОВА ПЕТРОВА

 

224604054

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДРОВА АПОСТОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЕРИНА ФЕОДОРОВА ФЕОДОРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАН ВЕЛЕВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ КИСЬОВ

 

 

ЧЛЕН

БОГДАН СТОЯНОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ СТЕФАНОВА ЗАФИРОВА

 

224604055

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИДИЯ БОЖИДАРОВА БОГДАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА МАРКОВСКА

 

 

ЧЛЕН

АНИ ПЛАМЕНОВА КИСЬОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА БОРИСОВА КОВАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОНЕВСКИ

 

 

ЧЛЕН

ЯНКА БОРИСОВА КОЛЕВА

 

224604056

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ЙОНЕВСКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЙНА АТАНАСОВА ЯНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИЛИЯН ЛЮДМИЛОВ КРЪСТЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ТРАЙКОВА ПИНАЛСКА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН ТОДОРОВ ЮРУКОВ

 

 

ЧЛЕН

ФИЛИПА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ТАНКОВСКА

 

224604057

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ЮЛИЯНОВА ГЪЛЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРЯНА ЦВЕТАНОВА ТОРНЬОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕРКА ВЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА КИРКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОНЕВСКИ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА

 

224604058

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ГЕНЧОВА ТОШЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА МАНЕВА МИТЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

КАЛИН СИМЕОНОВ ТАШЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ МИЛКОВ СТАНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЮРУКОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ИВАНОВА РАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ БОЯНОВА ПЛУГЧИЕВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Оборище”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения