Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 930-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 36/ тридесет и шест броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Нови Искър” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Нови Искър” с вх. № 362./24.09.2015 г, за назначаване съставите на 36/ тридесет и шест броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 89 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  42 бр. членове, ПП ДПС – 38 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 25 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -19 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 15 бр.; Партия АТАКА – 12 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 12 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 36 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  18 бр. членове, ПП ДПС – 17 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 11 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 9 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 7 бр.; Партия АТАКА – 5 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)5 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 36/ тридесет и шест броя /СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК №

22462100

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИН ТРАЙЧОВ ТРАЙКОВ

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

 

1

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА ПАВЛОВА

 

1

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА АНАСТАСОВА КОТОВА

 

1

ЧЛЕН

ГАЛИНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

 

1

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ГОГУШЕВА

 

1

ЧЛЕН

МИЛЕН СЛАВЧОВ САВОВ

 

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБКА МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ ЙОСИФОВ

 

2

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

 

2

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА

 

2

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА КИРИЛОВА

 

2

ЧЛЕН

ЛЮБОСЛАВА БОГДАНОВА ТЕНЕВА

 

2

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВА ТРИФОНОВА

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА САВОВА ВУЧКОВА

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН ЕМИЛОВ ТАКОВ

 

4

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА ДИНЧЕВА

 

4

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ТОДОРИНОВ

 

4

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ТРЕНДАФИЛОВА

 

4

ЧЛЕН

СТАНКА ВАСИЛЕВА СЛАВКОВА

 

4

ЧЛЕН

ТОДОР БОГОМИЛОВ ВИДЕНОВ

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМАНКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА

 

 

 

 

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦЕЦКА БЛАГОЕВА СОКОЛОВА

 

5

СЕКРЕТАР

РОСИЦА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

 

5

ЧЛЕН

ГЕРГИНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА

 

5

ЧЛЕН

МАРИЯ ПЪРВАНОВА ИГНАТОВА

 

5

ЧЛЕН

МИГЛЕНА МАНОЛОВА МИЛАНОВА

 

5

ЧЛЕН

МИХАЙЛ МИХАЙЛОВ КРУШЕВ

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА МИТОВА

 

6

СЕКРЕТАР

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА

 

6

ЧЛЕН

АНИТА КРАСИМИРОВА МЕТОДИЕВА

 

6

ЧЛЕН

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ СОКОЛОВ

 

6

ЧЛЕН

ИЛИАНА ВЕЛИНОВА МЛАДЕНОВА

 

6

ЧЛЕН

ТАНЯ СТОЯНОВА ГЪЛЪБОВА

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНЧЕ МЕТОДИЕВА ФИЛИПОВА

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ КРУМОВ КРУМОВ

 

7

СЕКРЕТАР

ЮЛИНА БОРИСЛАВОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

7

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА

 

7

ЧЛЕН

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

 

7

ЧЛЕН

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

 

7

ЧЛЕН

РОСИЦА ТРАЙЧОВА ЗЛАТКОВА

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЖЕЛА ТОДОРОВА АВРАМОВА-

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

 

8

СЕКРЕТАР

СТАНИСЛАВ НАЧОВ ДИНЧЕВ

 

8

ЧЛЕН

ВЕРКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

 

8

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

8

ЧЛЕН

МАРИЕТА ПАВЛОВА МАРИНОВА

 

8

ЧЛЕН

РУМЕН ПЕТРОВ ДОНЕВ

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВА САШОВА АСЕНОВА

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛИНА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА

 

9

СЕКРЕТАР

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ГОЛУБОВА

 

9

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ВЕЛЧЕВА-

 

 

 

 

 

9

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА СЛАВКОВА

 

9

ЧЛЕН

СЛАВКО ЛЮБЕНОВ СПАСОВ

 

9

ЧЛЕН

ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ ГРОЗДАНОВ

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДРА СИМЕОНОВА

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ СТЕФАНОВА МИЛУШЕВА

 

10

СЕКРЕТАР

ЛЮБКА СТОЙКОВА СТОЯНОВА

 

10

ЧЛЕН

БИЛЯНА ЗДРАВКОВА ВИДЕНОВА

 

10

ЧЛЕН

ВЕНЕТКА СТОЙНЕВА ТОДОРОВА

 

10

ЧЛЕН

ГРАЦИЕЛА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

 

10

ЧЛЕН

СНЕЖАНА БОНЕВА СПАСОВА

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ИВАНОВА ЛЕНКОВА

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

 

11

СЕКРЕТАР

ЛЮДМИЛ БОГДАНОВ СТОЯНОВ

 

11

ЧЛЕН

БЛАГА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА

 

11

ЧЛЕН

БОРИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ВАСИЛЕВА

 

11

ЧЛЕН

ЕЛЕНА АСЕНОВА ТОДОРОВА

 

11

ЧЛЕН

ЦОНКА ЦОНЕВА ТОЧЕВА

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА АСЕНОВА

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ

 

12

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПОРТОКАЛСКА

 

12

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА МЕТОДИЕВА ФИЛИПОВА

 

12

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА МЛАДЕНОВА

 

12

ЧЛЕН

ЗЛАТКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

 

12

ЧЛЕН

РАЙНИЧКА БОЖИДАРОВА ЛЕНКОВА

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАРИНКА ВЛАДИСЛАВОВА ЙОВЧЕВА

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИСКРА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

 

13

СЕКРЕТАР

ДАРИНА ПАНТАЛЕЕВА ПАЧМАКОВА

 

13

ЧЛЕН

ВЯРА КИРИЛОВА МОСКОВА

 

13

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ РАЧЕВА ОБРЕЙКОВА

 

13

ЧЛЕН

ЖИВКО НЕНОРЧЕВ ЗАНКОВ

 

13

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА

 

 

 

 

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА КИРИЛОВА ЗДРАВКОВА

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МОНИКА ЕВГЕНИЕВА ДАМЯНОВА

 

14

СЕКРЕТАР

КАПКА МЕТОДИЕВА ГЪЛЪБОВА

 

14

ЧЛЕН

БОРИС САШЕВ БОРИСОВ

 

14

ЧЛЕН

ГЕНКА ХРИСТОВА КОЦЕВА

 

14

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДОЙНОВ ВАСИЛЕВ

 

14

ЧЛЕН

НИНА ЛАТИНОВА ПАВЛОВА

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА-

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН МЕТОДИЕВ СТАМЕНОВ

 

15

СЕКРЕТАР

ВЕСКА ЛЮБОМИРОВА НАЙДЕНОВА

 

15

ЧЛЕН

БОЙКА ТОЗОВА АЛЕКСИЕВА

 

15

ЧЛЕН

ЛЕДИ КАМЕНОВА СПАСОВА

 

15

ЧЛЕН

МАРИНА ИГНАТОВА СЛАВОВА

 

15

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА КОЦЕВА

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ИЛИЕВ

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМОНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

 

16

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ СОКОЛОВ

 

16

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

 

16

ЧЛЕН

ЕЛИ ВЕЛИНОВА СТЕФЧЕВА

 

16

ЧЛЕН

ЖИВКА СТАНКОВА ТАСКОВА

 

16

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОЛЕВА

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БИЛЯНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛОЗАР БРАНИМИРОВ ТОНЧЕВ

 

17

СЕКРЕТАР

СТАНКА ПЕТРОВА КИРОВА

 

17

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ТРАЙКОВА ТУМБЕВА

 

17

ЧЛЕН

СИЛВИЯ СИМЕОНОВА НИКОЛОВА

 

17

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА КЪНОВА

 

17

ЧЛЕН

ТОДОР ЗАХАРИЕВ ДАВИДКОВ

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРЧО НИКОЛОВ СТОЯНОВ

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОР ВАСИЛИЕВИЧ ПЕЙЧИЧ

 

18

СЕКРЕТАР

СВЕТЛА СЛАВЧОВА СТОЯНОВА

 

 

 

 

 

18

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ТРАЙКОВА КОНАКЧИЕВА

 

18

ЧЛЕН

БРАНИМИРА НЕДКОВА КИРИЛОВА

 

18

ЧЛЕН

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

18

ЧЛЕН

РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА СОКОЛОВА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ МИХОВ

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

 

19

СЕКРЕТАР

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСЕВ

 

19

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ ВИТОВА ДИМИТРОВА

 

19

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ИЛИЕВА НЕНОВА

 

19

ЧЛЕН

ЕЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ВЕЛЧОВА

 

19

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ВЕНЕЛИНОВА ЛИЛОВА

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА СТОЯНОВА ТЕМОВА

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕЛЯН РУМЕНОВ НАЙДЕНОВ

 

20

СЕКРЕТАР

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

20

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ЯНКОВА ИВАНОВА

 

20

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

 

20

ЧЛЕН

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

 

20

ЧЛЕН

СТОИЛ БЛАГОЕВ НИКОЛОВ

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ МЛАДЕНОВА БИТИЧИ

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

21

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ СТОЯНОВ

 

21

ЧЛЕН

АНЖЕЛА ПЕТРОВА СПАСОВА

 

21

ЧЛЕН

ДЕНКА ФИЛИПОВА ДИМИТРОВА

 

21

ЧЛЕН

МАРИАНА ТОДОРОВА КОЗОВСКА

 

21

ЧЛЕН

СИМЕОН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛЯ КОЛЮВА МИЛАНОВА

 

22

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛКА ХРИСТОВА ПЪРВАНОВА

 

22

СЕКРЕТАР

СТАНИМИРА МЛАДЕНОВА

 

22

ЧЛЕН

ВИКТОР СЛАВОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

 

22

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ГЕНОВА ИГНАТОВА

 

22

ЧЛЕН

ЖЕНИ ВЛАДИМИРОВА АСЕНОВА

 

 

 

 

 

22

ЧЛЕН

ЛИДИЯ БОЖИЛОВА ВЛАДОВА

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ЙОРДАНОВА ДАВИДКОВА

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА

 

23

СЕКРЕТАР

ЦВЕТИНА МИЛАНОВА МИТРОВА

 

23

ЧЛЕН

БЛАГОВЕСТА НИКОЛОВА СТОИЛОВА

 

23

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОИЛОВ

 

23

ЧЛЕН

ИВАН РУМЕНОВ ВАНЧЕВ

 

23

ЧЛЕН

ИВАН ТРИФОНОВ ИВАНОВ

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА БОРИСОВА СТАНКОВА

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯНКА ВЪРБАНОВА ТОДОРИНОВА

 

24

СЕКРЕТАР

АСЯ МЛАДЕНОВА ЦВЕТАНОВА

 

24

ЧЛЕН

ЕМИЛ СОНЕВ МИХАЙЛОВ

 

24

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

 

24

ЧЛЕН

МАРИЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

 

24

ЧЛЕН

ХРИСТИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА БЛАГОЕВА ПАУНОВА

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАДЛЕНА ВЕЛИЧКОВА БОЖИЛОВА

 

25

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТКА ЙОРДАНОВА ГЕТОВА

 

25

ЧЛЕН

НИКОЛЕТА БЛАГОЕВА БЛАГОЕВА

 

25

ЧЛЕН

РАЛИЦА ТРАЙЧЕВА ИЛИЕВА

 

25

ЧЛЕН

РОСИЦА АТАНАСОВА ГОЛЕМИНОВА

 

25

ЧЛЕН

РУМЯНА СТЕФАНОВА МАРИНКОВА

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИН КРАСИМИРОВ ВЕЛЕВ

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА МАРКОВА

 

26

СЕКРЕТАР

СТИЛИАН СТЕФАНОВ КАПРИЕВ

 

26

ЧЛЕН

БОРИС ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ

 

26

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ДОБРЕВА ГРИГОРОВА

 

26

ЧЛЕН

ЗВАЗДА АНДОНОВА ЛАЗАРОВА

 

26

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСКА ХРИСТОВА ПОСТОЛОВА

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЛАДЕН БОРИСОВ МЛАДЕНОВ

 

 

 

 

 

27

СЕКРЕТАР

НАТАЛИЯ БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА

 

27

ЧЛЕН

ВАСКА ВАСИЛЕВА ВЕНКОВА

 

27

ЧЛЕН

ИВАЙЛО БОРИСОВ СТАНОЕВ

 

27

ЧЛЕН

РОЗАЛИНА МОМЧИЛОВА УРДОВА

 

27

ЧЛЕН

ТАТЯНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДКА СТОЙЧКОВА СТОИЛОВА

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИАНА ЕВГЕНИЕВА СТОИЧКОВА

 

28

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

 

28

ЧЛЕН

БОРИС СТОИЛОВ СТОИЛОВ

 

28

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

28

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

 

28

ЧЛЕН

КАЛИНКА ДАНАИЛОВА БЛАГОЕВА

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕВЕНА ЦВЕТАНОВА ЗДРАВКОВА

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА КРАЛИКОВА

 

29

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА ДОЙЧИНОВА ТРАЙКОВА

 

29

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА БОШКОВИЧ

 

29

ЧЛЕН

ЕМИЛ ПЕТРОВ ВЕНКОВ

 

29

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ БОЙКОВА ТОЛЕВА

 

29

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ЕНЧЕВА ПЕШЕВА

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАЙДЕНКА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕТА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

30

СЕКРЕТАР

ВИЛИЯНА ДИМИТРОВА СПАСОВА

 

30

ЧЛЕН

АНЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

30

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

 

30

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА

 

30

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ДАНИЕЛОВА ЧАКЪРСКА

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

 

31

СЕКРЕТАР

АНДРИЯНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА-

 

31

ЧЛЕН

АНКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА

 

31

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

 

 

 

 

31

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

 

31

ЧЛЕН

ТЕОДОРА СТОЯНОВА АЧОВА

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ СЛАВЕВА КРЪСТЕВА

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛКА ПЕТРОВА ДИНОВА

 

32

СЕКРЕТАР

ИРЕНА МИЛЧОВА ИЛИЕВА

 

32

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА СЛАВЕВА ДИЛОВА

 

32

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ

 

32

ЧЛЕН

ГАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА

 

32

ЧЛЕН

КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА НЕДКОВА ТРАЙКОВА

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ МИЛОТИНОВА МИЛЕНОВА

 

33

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

33

ЧЛЕН

МИЛЕНА ВАСИЛЕВА МАНЕВА

 

33

ЧЛЕН

РАДКА СТОИМЕНОВА ПЕТКОВА

 

33

ЧЛЕН

СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ТОМОВА

 

33

ЧЛЕН

ХРИСТО ДИМИТРОВ ВЕЛИНСКИ

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВА ВЕНЕЛИНОВА

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛКО БАНОВ ТАНОВ

 

34

СЕКРЕТАР

ВИЛИАНА СЛАВИ ДИЛОВА

 

34

ЧЛЕН

ГИНА СЕРГЕЕВА ВЕЛКОВА

 

34

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА

 

34

ЧЛЕН

ДИАНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА

 

34

ЧЛЕН

НЕДКО ТРАЙКОВ НЕДКОВ

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СУЗАНА БИСЕРОВА МАЛИНОВА-

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕТА ВЛАДИМИРОВА МАНОИЛОВА

 

35

СЕКРЕТАР

ЦВЕТА ИВАНОВА СОКОЛОВА

 

35

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА

 

35

ЧЛЕН

НЕВЕНА ВЛАДИМИРОВА МЛАДЕНОВА

 

35

ЧЛЕН

ПЕТЯ АНТОНОВА ПЕТРОВА

 

35

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ СПАСОВА ТАНОВА

 

 

 

 

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНА ЛАЛОВА ЧАВДАРОВА

 

36

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА БОГДАНОВА СТОИЧКОВА

 

36

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

 

36

ЧЛЕН

ВИЛИЯ ЙОРДАНОВА СОКЛЕВА

 

36

ЧЛЕН

ДОНКА НИКОЛОВА РУЙНЕКОВА

 

36

ЧЛЕН

НЕДЯЛКА ИВАНОВА СТОЕВА

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МУТАФОВА

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛАМБРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

 

37

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА НИКОЛОВА МИТОВА

 

37

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ РАЙКОВ ТОДОРОВ

 

37

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА АТАНАСОВА

 

37

ЧЛЕН

ИВАНКА КРЪСТАНОВА РАНГЕЛОВА

 

37

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Нови Искър”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения