Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 926-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 66 /шестдесет и шест броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Лозенец” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Лозенец” с вх. № 384./24.09.2015 г, за назначаване съставите на 66 /шестдесет и шест броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 163 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  77 бр. членове, ПП ДПС – 71 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 45 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -35 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 27 бр.; Партия АТАКА – 22 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 22 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 66 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  34 бр. членове, ПП ДПС – 31 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 20 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 16 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 12 бр.; Партия АТАКА – 10 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)9 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 66 /шестдесет и шест броя / СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК 22460900

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

 

 

 

 

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ХРИСТОВА ВЕЛКОВА

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИСКРА ХРИСТОВА ДИНЕВА

 

1

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДУДЕКОВА

 

1

ЧЛЕН

ВЛАДКА АСЕНОВА ИВАНОВА

 

1

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИНКИН

 

1

ЧЛЕН

СТЕФАНИ НАСКОВА ТАНАЦИЕВА

 

1

ЧЛЕН

СТЕФКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОГДАНА КАЛЧЕВА АНГЕЛОВА

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ СТЕФАНОВА КОЖУХАРОВА

 

2

СЕКРЕТАР

ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

 

2

ЧЛЕН

ВИВЯНА ХРИСТОВА СПАСОВА

 

2

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДРАГАНОВ

 

2

ЧЛЕН

ИВАН ПЕТКОВ СТАНЧЕВ

 

2

ЧЛЕН

НИКОЛА ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

 

3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДРИАН  ЕВГЕНИЕВ СОТИРОВ

 

3

СЕКРЕТАР

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

 

3

ЧЛЕН

ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ ВЕЛЧЕВ

 

3

ЧЛЕН

ИВАН ДИМОВ КОЛЕВ

 

3

ЧЛЕН

МАРИЕЛА МАРИНОВА ЦВЕТАНОВА

 

3

ЧЛЕН

НАДЯ ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛОМИР ГИНКОВ СТОЯНОВ

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАНГЕЛОВ

 

4

СЕКРЕТАР

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА

 

4

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ВИТАЛИЕВ ДУБИНА

 

4

ЧЛЕН

КРАСИМИР ТОШКОВ МАНДЕВ

 

4

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЧЕВА

 

4

ЧЛЕН

МАЯ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА КАТЕЛИЕВА

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

 

5

СЕКРЕТАР

СНЕЖИНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

 

5

ЧЛЕН

АДРИАНА МАРГАРИТОВА ИВАНОВА

 

5

ЧЛЕН

АНТОНИЯ ИВАНОВА ЛЕВИ

 

5

ЧЛЕН

МАЛЕНКО ФЕДИНАНДОВ МИХАЙЛОВ

 

5

ЧЛЕН

СЛАВЯНА ЕМИЛОВА РЕКАРСКА

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛА ВАСИЛЕВ ТОПАЛСКИ

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА МИХОВА ДИМОВА

 

6

СЕКРЕТАР

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БОЖИЛОВ

 

6

ЧЛЕН

БОЯН АЛЕКСИЕВ ЛЕВАШКИ

 

6

ЧЛЕН

ИВАН ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ

 

6

ЧЛЕН

МИЛКА ЛАМБЕВА КОСТОВА

 

6

ЧЛЕН

ЮЛИАН ХРИСТОВ ФИЛИПОВ

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СПАСИН КИРОВ КАРАЙЧЕВ

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

 

7

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН ИЛИЕВ ГЮРОВ

 

7

ЧЛЕН

НАДКА ВЛАДИМИРОВА КАСТЕЛОВА

 

7

ЧЛЕН

РАХНИ МИНЧЕВ РАХНЕВ

 

7

ЧЛЕН

САШО ИВАНОВ ПЪРВАНОВ

 

7

ЧЛЕН

СПАСИМИРА БОТЕВА ДИМИТРОВА

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА КИТАНОВА

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОЧКА ТОДОРОВА РАДЕВА

 

8

СЕКРЕТАР

ВАСКО БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

 

8

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ

 

8

ЧЛЕН

ИВАНКА ГАШЕВА ГАШЕВА

 

8

ЧЛЕН

ПЕТЯ КИРИЛОВА ПОПОВА

 

8

ЧЛЕН

СТЕФКА МИЧЕВА БОШНАКОВА

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕРСИЯН ВЕНЕЛИНОВ ВЕЛЧЕВ

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЕРИНА НЕДКОВА ВЕЛКОВА

 

9

СЕКРЕТАР

ЗЛАТКО БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

9

ЧЛЕН

АВГУСТА КОНСТАНТИНОВА

 

9

ЧЛЕН

АННА ВЕЛКОВА ВЕЛКОВА

 

9

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА РАХНЕВА

 

9

ЧЛЕН

МАЯ ДИМИТРОВА ГАЙДАРСКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР АНТОНОВ ВЕНЕВ

 

10

СЕКРЕТАР

ВЕЛИКО БАНОВ ВЕЛИКОВ

 

10

ЧЛЕН

ДИМИТЪР РАДУЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

10

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ВЕЛЧЕВА

 

10

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ГЕОРГИЕВА

 

10

ЧЛЕН

ПЕТЪР КРАСИМИРОВ БОГДАНОВ

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ФУТЕКОВА

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

11

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР НИКОЛОВ СТОИЛОВ

 

11

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ТРИФОНОВА ТАРАСИЕВА

 

11

ЧЛЕН

КОСТАДИН МАРКОВ ГЕОРГИЕВ

 

11

ЧЛЕН

МАРИАНА ХРИСТОВА ДАНГОВСКА

 

11

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ЕМИЛОВА РЕКАРСКА

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛ МИЛОРОВ ГРИГОРОВ

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДОЙЧИНОВ

 

12

СЕКРЕТАР

ЗДРАВКО КИРИЛОВ МАРКОВ

 

12

ЧЛЕН

ДИМИТЪР СПАСОВ БУНЕВ

 

12

ЧЛЕН

ЕЛИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

 

12

ЧЛЕН

ТЕОДОРА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

 

12

ЧЛЕН

ХЪКМЕТ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВЧО КИРИЛОВ ЗДРАВКО

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

13

СЕКРЕТАР

ОЛГА ДЕНЕВА ШЛАМАДИНГЕР

 

13

ЧЛЕН

ИВА БОЖИДАРОВА ТРИФОНОВА

 

13

ЧЛЕН

ИЛИЯ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

 

13

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА САВЕВА ТАШЕВА

 

13

ЧЛЕН

ПЕТЪР СЕРГЕЕВ ДУБИНА

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИСАВЕТА СТОЙКОВА ХРИСТОВА

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА ПЕНЧЕВА ДАСКАЛОВА

 

14

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА СЛАВЧЕВА РЕКАРСКА

 

14

ЧЛЕН

АДЕЛИНА РАДЕВА ПЕЧЕВСКА

 

14

ЧЛЕН

ДИАНА ГЕРАСИМОВА ГЕОРГИЕВА

 

14

ЧЛЕН

КРИСТИЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

 

14

ЧЛЕН

МИЛКА НЕДЯЛКОВА БАЧЕВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА СТЕФАНОВА ПЪНЕВСКА

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРЯНА НИКОЛАЕВА ДРАГАНОВА

 

15

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ КОШНИЧАРОВ

 

15

ЧЛЕН

ВИРДЖИНИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

 

15

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА МИЦЕВА

 

15

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ДРАГОМИРОВА

 

15

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ВАКЛИНОВА

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ

 

16

СЕКРЕТАР

СТЕФКА ПАВЛОВА КИРИЛОВА

 

16

ЧЛЕН

АДРИАНА БОЯНОВА КОТЕВА

 

16

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

16

ЧЛЕН

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТАШЕВ

 

16

ЧЛЕН

ЮСЕИН КАРАНИЕВ КАБИЛЕВ

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ЧОТЕВ

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИАНА ВИЛИ ПЕТРОВА

 

17

СЕКРЕТАР

КРИСТИАНА ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА

 

17

ЧЛЕН

ГРИГОР НИКОЛОВ ТРЪПЧИНОВ

 

17

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ХРИСТОВА ГИЧЕВА

 

17

ЧЛЕН

САВИНА ДИМИТРОВА ТАШЕВА

 

17

ЧЛЕН

ТРАЯН ЯНКОВ КИРИЛОВ

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЙНА ЯНКОВА БОЯНОВА

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

18

СЕКРЕТАР

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ

 

18

ЧЛЕН

ДИЛЯНА РОСЕНОВА ДОЙНОВА

 

18

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

18

ЧЛЕН

РОСИЦА ЖЕКОВА КАВАЛДЖИЕВА

 

18

ЧЛЕН

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕРОНИКА МЕТОДИЕВА

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ КРУМОВ ИЛИЕВ

 

19

СЕКРЕТАР

ДИАНА НЕЙКОВА НЕЙКОВА

 

19

ЧЛЕН

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ КАРАБЕЛОВ

 

19

ЧЛЕН

КАТЕРИНА СТОЯНОВА ПАСКАЛЕВА

 

19

ЧЛЕН

МИНКА БАЛИНОВА МАРИНОВА

 

19

ЧЛЕН

ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОТЮ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

20

СЕКРЕТАР

АНАСТАСИЯ ЛАТИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

20

ЧЛЕН

АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

 

20

ЧЛЕН

ГАНЧО ГЕОРГИЕВ КАЛИНОВ

 

20

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА СОТИРОВА

 

20

ЧЛЕН

ЛЮБКА ГОРЧЕВА ИВАНОВА

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМЧО СИМЕОНОВ ШОЛИНОВ

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФИРУЗА АГЛЯМОВНА ЦВЕТАНОВА

 

21

СЕКРЕТАР

ТАНЯ ОБРЕТЕНОВА РЪСОВСКА

 

21

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН РАДКОВ НЕНЧОВСКИ

 

21

ЧЛЕН

ДИМЧО МИЛАНОВ КОСТОВ

 

21

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ГОРЧЕВА ПЕТКОВА

 

21

ЧЛЕН

ХРИСТО ГРОЗДАНОВ ГРОЗДАНОВ

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖАНЕТ ДАВИД СОЛОМОН

 

22

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

22

СЕКРЕТАР

АННА АНГЕЛОВА БАНКИНА

 

22

ЧЛЕН

ГИНКА СТАНИШЕВА БОЖИЛОВА

 

22

ЧЛЕН

ИВАЙЛО КОЛЕВ  МАРИНОВ

 

22

ЧЛЕН

ЛЮБЕН БОРИСОВ БАРЗИН

 

22

ЧЛЕН

МИЛЕНА САШОВА РАЧЕВА

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОЗА СЛАВЧЕВА ДИМОВА

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

23

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР ИВОВ ГОГЕВ

 

23

ЧЛЕН

АСЕН ЦВЕТАНОВ КИТАНОВ

 

23

ЧЛЕН

ИВАН СТЕФАНОВ ТАРИНСКИ

 

23

ЧЛЕН

КАТЯ ГЕНЧЕВА КОЛЕВА

 

23

ЧЛЕН

ХИЛДА КРЪСТЕВА ДАНОВА

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН РОСЕН СТОЯНОВ

 

24

СЕКРЕТАР

ФИЛИПА ЯНЕВА ДИМИТРОВА

 

24

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА

 

24

ЧЛЕН

КАЛИН МИЛЧЕВ ЯНЧЕВ

 

24

ЧЛЕН

МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ЗДРАВКОВА

 

24

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА МАРИНОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯНА ЛЮБОМИРОВА БОГДАНОВА

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОАНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

 

25

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ХАРИТОНОВА ХАРИТОНОВА

 

25

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ МУТАФОВ

 

25

ЧЛЕН

РАЙНА СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА

 

25

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ИСЛЯНОВА ТРАЙКОВА

 

25

ЧЛЕН

ЯНИСЛАВ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРОЗЕРПИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

 

26

СЕКРЕТАР

МАНОЛ НИКОЛАЕВ ВЪЗДЪРЖАНОВ

 

26

ЧЛЕН

ДОНКА НЕНОВА МАДЖАР

 

26

ЧЛЕН

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

 

26

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ПЕНЕВА ГЕНЧЕВА

 

26

ЧЛЕН

СОФИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНЧО ПЕТКОВ БОЗАДЖИЕВ

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

 

27

СЕКРЕТАР

ЕВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

 

27

ЧЛЕН

ЛЮБИМКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

27

ЧЛЕН

МАЯ ЙОРДАНОВА ШУМАРОВА

 

27

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

27

ЧЛЕН

ФИЛИП ЛЮБОМИРОВ ИСТАТКОВ

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАВРИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

 

28

СЕКРЕТАР

ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ КАЧИШМАРОВ

 

28

ЧЛЕН

БИСЕР ХРИСТОВ ФИЛИПОВ

 

28

ЧЛЕН

ИВАНКА МЕТОДИЕВА СТАНКОВА

 

28

ЧЛЕН

МИТКО ГАЛИНТИНОВ МИТЕВ

 

28

ЧЛЕН

ТОДОР НЕНОВ НЕНОВ

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА ВАСИЛЕВА СТАНКОВА

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОР ТОДОРОВ НЕНОВ

 

29

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР ТОДОРИОВ АНДРЕЕВ

 

29

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИУ ТЕНЧЕВА

 

29

ЧЛЕН

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

 

29

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ

 

29

ЧЛЕН

ПОЛИНА ИВАНОВА ТОМОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ЦВЕТАНОВА ПОПОВА

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

САВА ЙОРДАНОВ САВОВ

 

30

СЕКРЕТАР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА ГАНЧЕВА

 

30

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

 

30

ЧЛЕН

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА

 

30

ЧЛЕН

ПАВЕЛ ЮЛКОВ ИЛИЕВ

 

30

ЧЛЕН

РАДОСТИНА ПЕТРОВА ПАРТИНОВА

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛИНА ГЕРГИНОВА АТАНАСОВА

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОГНЯН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ

 

31

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА СОТИРОВА

 

31

ЧЛЕН

БОЙКО ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ

 

31

ЧЛЕН

БОЙКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

31

ЧЛЕН

КОСТАНДИ БОРИСОВ ПЕТКОВ

 

31

ЧЛЕН

НЕВЕНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС ИЛИАНОВ РАКАДЖИЕВ

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОНИЙ ЛЮБОМИРОВ КОСТОВ

 

32

СЕКРЕТАР

КАТЕРИНА КИРИЛОВА ИЛИНЧЕВА

 

32

ЧЛЕН

ГРИГОРИ РАДЕВ БОГДАНОВ

 

32

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ЛОЗАНОВ СТОЯНОВ

 

32

ЧЛЕН

РУМЯНА ПЕТРОВА ГЕНОВА

 

32

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАТЕВА

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ МУШКОВ

 

33

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ СТОЯНОВ РЕКАРСКИ

 

33

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕРЗИЕВА

 

33

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ИВАНОВА ПАВЛОВА

 

33

ЧЛЕН

ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ

 

33

ЧЛЕН

РУСКА АТАНАСОВА ЗАРЕВА

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕМЕНУГА БОРИСОВА ИЛЧЕВА

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ИВАНОВ

 

34

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА ЛЮБОМИРОВА ПЕЛКИН

 

34

ЧЛЕН

ЕЛЕОНОРА ТОДОРОВА ЗЛАТАНОВА

 

34

ЧЛЕН

ЛИАНА ИЛИЕВА ВУТОВА

 

34

ЧЛЕН

НИКОЛА АСЕНОВ КИТАНОВ

 

34

ЧЛЕН

СЛАВКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАНКА ЦВЕТАНОВА МИЛЕВА

 

35

СЕКРЕТАР

МАРТИН АЛБЕНОВ АТАНАСОВ

 

35

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ТОШЕВ

 

35

ЧЛЕН

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ЦИЦЕЛКОВ

 

35

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

 

35

ЧЛЕН

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГЕРАСИМОВ

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ТОТЕВА ЛИЛОВА

 

36

СЕКРЕТАР

ПАВЛИНКА ВЛАДИМИРОВО

 

36

ЧЛЕН

ВИЛИНЕЯ ДИМИТРОВА МИШЕВА

 

36

ЧЛЕН

ИВЕНА ИВАНОВА КИРИЛОВА

 

36

ЧЛЕН

МАСЛИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

 

36

ЧЛЕН

ПАВЛИНКА ИВАНОВА БОЖКОВА

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИЦА ВЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИЛЧЕВ

 

37

СЕКРЕТАР

ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

 

37

ЧЛЕН

АДЕЛИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

 

37

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА

 

37

ЧЛЕН

КАТЯ ЛЮБОМИРОВА ПОПЧЕВА

 

37

ЧЛЕН

СОФИЯ ИВАНОВА АДАМОВА

 

38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСТИНА НИКОЛОВА СЕГОВА

 

38

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖИВКА ВЛАДИСЛАВОВАДАН

 

38

СЕКРЕТАР

ИЛИАНА ИЛИАНОВА СОКОЛОВА

 

38

ЧЛЕН

ЗЕНИЦА НИКОЛОВА РАШЕВА

 

38

ЧЛЕН

МОМЧИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТОШЕВ

 

38

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ГЮЛЕМЕЗОВ

 

38

ЧЛЕН

СТЕФАН ЖОРЖ МИНЧЕВ

 

39

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ ЕВГЕНИЕВ СЛАВОВ

 

39

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВ

 

39

СЕКРЕТАР

КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ

 

39

ЧЛЕН

АГНЕСА ХРИСТОВА ЗДРАВКОВА

 

39

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

39

ЧЛЕН

СИЛВИЯНА РУСИНОВА ИВАНОВА

 

39

ЧЛЕН

ТЕОДОР КИРИЛОВ ДИМОКЕНЧЕВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ СЪРБИНСКИ

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛГА ГЕОРГИЕВА ЗАНЕВА

 

40

СЕКРЕТАР

ТОДОР ХРИСТОВ СТАНЕВ

 

40

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА АНТОНОВА АНТОНОВА

 

40

ЧЛЕН

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

 

40

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ЩЕРЕВ

 

40

ЧЛЕН

МАЯ СЕРГЕЕВА ВАСЕВА

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИ ЕМИЛИЯНОВ ШОПОВ

 

41

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ВЕЛЧЕВА БОЖИЛОВА

 

41

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

41

ЧЛЕН

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

 

41

ЧЛЕН

МАРТИН БОРИСОВ ГРИГОРОВ

 

41

ЧЛЕН

ХРИСТО НИКОЛОВ ЯНЕВ

 

41

ЧЛЕН

ХЮЛИЯ ЕРТАН ХЮСЕИН

 

42

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ НЕНКОВ ГОТЕВ

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ЛОЗАНОВ СТОЯНОВ

 

42

СЕКРЕТАР

ВЛАДИМИРА МЕТОДИЕВА НАКОВА

 

42

ЧЛЕН

ВИКТОР РУМЕНОВ ТОШЕВ

 

42

ЧЛЕН

ЖИВЕТА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

 

42

ЧЛЕН

ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

42

ЧЛЕН

СТЕФКА ЦЕНОВА ИВАНОВА

 

43

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ ГОЦЕВ

 

43

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТРАЯНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

43

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНКА ДАМЯНОВА КОЛАРОВА

 

43

ЧЛЕН

БОРЯНА ДИМИТРОВА ШОЛИНОВА

 

43

ЧЛЕН

ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ ЗДРАВКОВ

 

43

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПЕНЧЕВА

 

43

ЧЛЕН

ТРЕПКА ПЕЙЧОВА КРЪСТЕВА

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС ВАЛЕНТИНОВ РАДЕВ

 

44

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

44

СЕКРЕТАР

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

44

ЧЛЕН

АТАНАС СТОЯНОВ СПИРОВ

 

44

ЧЛЕН

ИВАН ВЛАДИМИРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

 

44

ЧЛЕН

ИВАН ЙОТОВ ПЕТРОВ

 

44

ЧЛЕН

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ДЖУНАКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ТУЛЕВА

 

45

СЕКРЕТАР

САШО МИХАЙЛОВ ЙОРГОВ

 

45

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛИНОВ СЛАВКОВ

 

45

ЧЛЕН

КАЛА ВАЛЕНТИНОВА КОЛЕВА

 

45

ЧЛЕН

ТОАНЕТА ИВАНОВА КОШЕВА

 

45

ЧЛЕН

ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА

 

46

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

46

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНКА ИЛИЕВА ВЕЛЧЕВА

 

46

СЕКРЕТАР

ВИКТОР ЕМАНУИЛОВ ВИКТОРОВ

 

46

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА ЛЕОНКИЕВА

 

46

ЧЛЕН

ИРИНА САШКОВА ЯНКУЛОВА

 

46

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ГРИГОРОВ

 

46

ЧЛЕН

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

 

47

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВ ИВАНОВ ТОШКИН

 

47

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОРНЕЛИЯ АТАНАСОВА ЛЮБЕНОВА

 

47

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ЯНЕВ

 

47

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ИВАНОВА СТОИЧКОВА

 

47

ЧЛЕН

БОЙКА СТЕФАНОВА ДЖУНАКОВА

 

47

ЧЛЕН

ВАНЬО НИКОЛОВ ИВАНЧЕВ

 

47

ЧЛЕН

СЕБАХАД РАМАДАНОВА ШАБАНОВА

 

48

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДРИАН КИРЧЕВ КАРАМИХАЛЕВ

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

 

48

СЕКРЕТАР

СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ВАСЕВ

 

48

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

48

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ

 

48

ЧЛЕН

СТЕФАНКА РАНГЕЛОВА ИЛИЕВА

 

48

ЧЛЕН

ЮЛИАН ЮЛИАНОВ НАКОВ

 

49

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГИНКА АЛЕКСИЕВА ШУКЛЕВА

 

49

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

 

49

СЕКРЕТАР

ПЕНКА МАРИНОВА ПОПСАВОВА

 

49

ЧЛЕН

ЗОЯ СТОЙНЕВА ГЕРГИНОВА

 

49

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА ДАНЧЕВА СТОЙОВА

 

49

ЧЛЕН

КАТЯ ДИНЧЕВА ТОЧЕВА

 

49

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ЦВЕТАНОВА НАКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАВИД ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ

 

50

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛ ТОШКОВА БАНЧЕВА

 

50

СЕКРЕТАР

ДЕТЕЛИНА СВИЛЕНОВА ЗЛАТКОВА

 

50

ЧЛЕН

АНИ ПАВЛОВА ВЕЛИНОВА

 

50

ЧЛЕН

ЕВТИМ БЛАГОЕВ ЕВТИМОВ

 

50

ЧЛЕН

КОСТАДИНКА КОСТАДИНОВА

 

50

ЧЛЕН

РАЙНА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА

 

51

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЕТИНА КРАСИМИРОВА ДИЧЕВА

 

51

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИВАНОВ

 

51

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА

 

51

ЧЛЕН

БИЛЯНА ГОШЕВА ВАСИЛЕВА

 

51

ЧЛЕН

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА СЪБЕВА

 

51

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА

 

51

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ИЛИЕВА КОЛАРСКА

 

52

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИНА ЕДУАРДОВА БОГОМИЛОВА

 

52

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНАКИ ГЕОРГИЕВ КИРОВ

 

52

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

52

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ДИМЧОВ ПИСАРСКИ

 

52

ЧЛЕН

ПОЛИНА ТОДОРОВА ЩЕДРИЦКА

 

52

ЧЛЕН

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА

 

52

ЧЛЕН

ТОНИ МИЛКОВ БОЖИЛОВ

 

53

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПОЛИНА АНТОНОВА АТАНАСОВА

 

53

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПОЛИНА НИКОЛОВА БОРИСОВА

 

53

СЕКРЕТАР

НИКОЛА СТАЙКОВ СПОТИНОВ

 

53

ЧЛЕН

БОГОМИЛ ГРИГОРОВ АНДОНОВ

 

53

ЧЛЕН

МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

 

53

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ МАРИОВ ВЛАЙКОВСКИ

 

53

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ЕВЛОГИЕВА

 

54

ПРЕДСЕДАТЕЛ

САШКО МЕТОДИЕВ СКЕНДЕРСКИ

 

54

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 

54

СЕКРЕТАР

ЯНАДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

 

54

ЧЛЕН

ЕВА-КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА

 

54

ЧЛЕН

ЕМИЛ РУМЕНОВ ТОШЕВ

 

54

ЧЛЕН

МАРИЯ НИКОЛОВА ЦВЕТАНОВА

 

54

ЧЛЕН

СПАС ПАВЛОВ ХРИСТОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИСАВЕТА СТОИМЕНОВА ИВАНОВА

 

55

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВА БОЙКОВА КАШОВА

 

55

СЕКРЕТАР

РАДОСЛАВА КРУМОВА НЕНОВА

 

55

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ЕВЛОГИЕВА МАНОВА

 

55

ЧЛЕН

МИРЕЛА ЙОВОВА ТОПЧИЕВА

 

55

ЧЛЕН

РАДКА ПЕТРОВА РАДЕВА

 

55

ЧЛЕН

СИМЕОН ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ

 

56

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯНКА АСЕНОВА КАМЕНОВА

 

56

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ МИТЕВ

 

56

СЕКРЕТАР

БИЛЯНА МИНКОВА ЯНКОВА

 

56

ЧЛЕН

БОЖИДАР ЕМИЛОВ ПОПОВ

 

56

ЧЛЕН

ДАФИНКА СПАСОВА МАРКОВА

 

56

ЧЛЕН

ЗЛАТКО МАРГАРИТОВ СПИРИДОНОВ

 

56

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ

 

57

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОРКА МАРИНОВА САМСАРОВА

 

57

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА СИЛКОВА ТОШКОВА

 

57

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДРА КИРИЛОВА КОВАЧЕВА

 

57

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ПОПОВ

 

57

ЧЛЕН

ОНА ЗИГМОВНА ПАНАЙОТОВА

 

57

ЧЛЕН

СТЕФАНКА ТРАЙКОВА САВОВА

 

57

ЧЛЕН

СТЕФКА ЦОНКОВА ГРОЗДАНОВА

 

58

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИ ЙОЦОВА ВЪРБАНОВА

 

58

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСПИНА ДИМИТРОВА

 

58

СЕКРЕТАР

АТАНАС ФОТЕВ КАПРИЕВ

 

58

ЧЛЕН

ДРАГОМИРА СТОЯНОВА МИЛАНОВА

 

58

ЧЛЕН

НЕДКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

 

58

ЧЛЕН

ПЕНКА ИВАНОВА ЦАНЕВА

 

58

ЧЛЕН

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

59

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЛИЦА АДРЯНОВА АСЕНОВА

 

59

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ МАРИНОВ

 

59

СЕКРЕТАР

АСЯ СПАСОВА КАМЕНОВА

 

59

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ЛАЗАРОВ ИВАНОВ

 

59

ЧЛЕН

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТОЧКОВ

 

59

ЧЛЕН

ЖАКЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

 

59

ЧЛЕН

ЖАН ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВКО СТЕФАНОВ ТОШЕВ

 

60

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОФКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

 

60

СЕКРЕТАР

МАРИНА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

 

60

ЧЛЕН

АНГЕЛ ПЕТРОВ КОСТОВ

 

60

ЧЛЕН

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТКОВ

 

60

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА

 

60

ЧЛЕН

МАРГАРИТА БЛАГОЕВА БОГДАНОВА

 

61

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ

 

61

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

61

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ВЕЖЕНОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

61

ЧЛЕН

БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА

 

61

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ

 

61

ЧЛЕН

САВИНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

 

61

ЧЛЕН

ТОНИ ЕВГЕНИЕВ ЙОРДАНОВ

 

62

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛКАНА АЛЕКСЕЕВА ГОЦЕВА

 

62

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЖЕН ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

62

СЕКРЕТАР

ВИКТОРИЯ АСПАРУХОВА ИЛИЕВА

 

62

ЧЛЕН

АДРИАН ЛЮБЕНОВ ЕВЛОГИЕВ

 

62

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 

62

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ВИТАНОВА

 

62

ЧЛЕН

ЕЛИЦА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

63

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ РУСЕВА НЕДЕЛЧЕВА

 

63

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛА БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

 

63

СЕКРЕТАР

МИЛЕН РУМЕНОВ ПЕТРОВ

 

63

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ ПАВЛОВ

 

63

ЧЛЕН

ЕМАНУЕЛ НЕДЕВ НИКОЛОВ

 

63

ЧЛЕН

ЛАЛКА ПЕТРУНОВА ТОДОРОВА

 

63

ЧЛЕН

МИГЛЕНА БОЕВА ПАПАРИНОВА

 

64

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН МИРОСЛАВОВ ИГНАТОВ

 

64

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА

 

64

СЕКРЕТАР

ВАНЯ ЦВЕТАНОВА ФИЛИПОВА

 

64

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ИМИЛЯНОВ ПЕТРОВ

 

64

ЧЛЕН

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

64

ЧЛЕН

САВИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА

 

64

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРУМ РАЙЧЕВ ПИЛЬОВ

 

65

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕНИЦА КРИСТИЯНОВА КИТИНСКА

 

65

СЕКРЕТАР

АСЯ ИВАНОВА ДИМОВА

 

65

ЧЛЕН

ГАЛЯ ПЕТРОВА ГОШИНА

 

65

ЧЛЕН

ЕМИЛ ПЕТРОВ КОСТОВ

 

65

ЧЛЕН

ЗОРКА АНГЕЛОВА КОРУЕВА

 

65

ЧЛЕН

ТОНА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН БОЖИДАРОВ ГРЪНЧАРОВ

 

66

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ЕМИЛОВА КИНОВА

 

66

СЕКРЕТАР

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА НОВАКОВА

 

66

ЧЛЕН

ВАНЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 

66

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ПЪРВАНОВА

 

66

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ДРАГОМИРОВА

 

66

ЧЛЕН

РАДОСТИНА ПЕТРОВА КОСТОВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Лозенец”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения