Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 925-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 28 /двадесет и осем броя/ секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Кремиковци” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Кремиковци” с вх. № 381/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 28 /двадесет и осем броя/  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 68 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  33 бр. членове, ПП ДПС – 30 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 19 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -15 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 12 бр.; Партия АТАКА – 10 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 9 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 28 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  14 бр. членове, ПП ДПС – 13 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 9 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 7бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 5 бр.; Партия АТАКА – 4 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)4 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 28 /двадесет и осем броя/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224622001

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИСКРА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

---------------

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ СЛАВЕЙКОВ ИЛКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕЛЕОНОРА СТАНЧЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ТОШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КРЕМЕНЛИЕВА-ПЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ДИМИТРОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА САВОВА КАМЕНОВА

 

224622002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛА МОМЧИЛОВА БЕЛЧИНСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ МИНЧЕВ ЖОРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАФИНКА ИЛИЕВА ЙОНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ГЕНЧОВ МИЛОШЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАН РАДОЙКОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА БАНОВА ДИМИТРОВА

 

224622003

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОГИНЯ ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ИЛИЕВА КИНЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПАВЛИНА ГЕНЕВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

БИЛЯНА ЯСЕНОВА АСЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

САВИНА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ЙОНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА

 

224622004

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕМЕНУЖКА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ МИТКОВ СПАСОВ

 

 

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯ РАДУЛОВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА ВЕЛИЧКОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЙКА СТОЙЧЕВА НИКОЛОВА

 

224622005

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИДИЯ НЕНОВА ИСТАТКОВА-

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ ЛИНКОВА ИЛИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЗОРНИЦА ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЗАР ВЕНЦИСЛАВОВ ДАНГЪРОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА КИРИЛОВА ДИЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

НЕВЕНКА ИВАНОВА ЛИЖЕВА

 

 

ЧЛЕН

НЕДРЕД МЕХМЕД ПАНЧООЛУ

 

224622006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАРАДИНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕДЕФКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНИ ЙОРДАНОВА ВАРАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯ КИРИЛОВ ИГНАТОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТАШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТОМИРА РУЖИН КЕРИМОВА

 

224622007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ ИВАНОВА НЕДКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА ПЕТКОВА ИЛКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДИАНА ХРИСТОВА ВЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ПЕНЕВА ПЕНЕВА-

 

 

ЧЛЕН

ДОНКА ИВАНОВА ГЕНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБКА БОРИСОВА КОСТОВА

 

224622008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИЦКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ИНДЖИХАН МЕХМЕДОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ГРОЗДАНОВА МИЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАНКА ТОДОРОВА ДОНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАЛИНА ВИТАНОВА

 

224622009

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ЦЕНОВ ДАМЯНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НАТАЛИЯ ТОДОРОВА НЕДКОВА

 

 

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ПЕПОВА МУРАДОВА

 

 

ЧЛЕН

ГОШО ВЕЛИКОВ ЛАЗАРОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА МИХАЙЛОВА

 

224622010

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ДЖАРТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯНКА КОСТАДИНОВА СТОЙНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МИЛЕН СТОЕВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛКА РАЙКОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ ЛЕВЕНТОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

СЕБАТ КЯЗИМ ФЕРАД

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА

 

224622011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА ДОНЧЕВА БУРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ТОШКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВКО МИХАЙЛОВ ТРОНКОВ

 

 

ЧЛЕН

БЛАГОРОДНА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

НЕДРЕТ АЛИ ИСМАИЛ

 

 

ЧЛЕН

ЦЕЦКА АЛЕКСАНДРОВА

 

224622012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ НИКОЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНКА МИХАЙЛОВА БОЗЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПЪРВОЛЕТКА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕРОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЯ ЯНКОВА ЧОБАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СПАСИМИР ВАНГЕЛОВ КАМЕНОВ

 

224622013

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕМДИЕ СЕИД ИБРЯМ

 

 

СЕКРЕТАР

МИРОСЛАВ ПЕТКОВ МАРКОВ

 

 

ЧЛЕН

БИЛЕНТ РЕЙХАН ДАУД

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВАНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА ГАВРИЛОВА МИЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА АНАНИЕВА СТОЯНОВА

 

224622014

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГОРАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО СПАСОВ ДЕСПОДОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИАНА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ИСКРА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ВУТЕВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

СИЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

 

224622015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНАИЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТИХОМИР КРАСИМИРОВ ТЕНЬОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА КОНСТАНТИНОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТКА ВИТКОВА ДОНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ОРХИДЕЯ ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

РУСАН ПЕНЧЕВ ДИНКОВ

 

224622016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТОМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИАНА ПЕТРОВА ЙОРГОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДОРА ТОДОРОВА СТИЛИЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

БИСКА СЛАВЧЕВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

КАРОЛИНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛИНА БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА КОТЕВА

 

224622017

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА ТАБАЧКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ ВАСИЛЕВА ВУЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИСЛАВ АТАНАСОВ ПАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

 

 

ЧЛЕН

СТОЯНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

 

224622018

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕЛИ ТРАЙКОВА ЦЕНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИГНАТОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ДИМИТРОВА  ХРИСИМОВА

 

 

ЧЛЕН

СТАМЕНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА МИТКОВА ДОЙЧИНОВА

 

224622019

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА ЦВЕТАНОВА КИСИМОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА ИВАНОВА ИСТАТКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНЕЛИЯ ИВАНОВА КИРКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТА БОРИСОВА КАЦАМУНСКА

 

 

ЧЛЕН

ИВЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТОТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

224622020

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА СТОЛЕТИЕВА БЕНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

СИЛВАНА ПЕТЬОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТРАЯНКА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

224622021

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖОРО ДИМИТРОВ ЛОЗАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЮВЕЛИНА ПЕТРОВА ВЛАДОВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ БОГОМИЛОВА ЙОНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

НАДКА ЖЕЧЕВА ДИНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА

 

224622022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦОНКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЗАР ЛЮБЧЕВ РАЙКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МИРОСЛАВ СТОИЧКОВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ ПЕТРОВА АСЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕРА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ДОБРЕВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

224622023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИН ЙОРДАНОВ БУЛЯНСКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КЕНАН ФЕТКЪ ХЮСЕИН

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ КИРКОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕТЕЛИНА СОТИРОВА БОГДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СОНЯ СТОИЛОВА ЦВЕТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТОСЛАВА РАЙЧЕВА ТОШКОВА

 

224622024

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ ГЕШЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ СТОИЧКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА ПЕТРОВА ЛЮЦКАНОВА-

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГОДОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ДАНАИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

 

224622025

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КРАСИМИРА МИЛАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ ЕЛИНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛКА АРХАНГЕЛОВА БОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА АТАНАСОВА КОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

224622026

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ПОПОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СТАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮСИ ФИЛИПОВА КРЪСТЕВА

 

 

ЧЛЕН

СЕВДЕЛИНА МЕТОДИЕВА ЛЯНГОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯНКА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА

 

224622027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ БОРИСЛАВОВА БОЖИЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЛАГОРОДКА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАСИЛЕНА ВАСИЛИЕВА ПАНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМА СИМЕОНОВА БУЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИАНА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА

 

224622028

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ БЛАГОЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ БОРИСОВА КРЪСТЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

БЛАГА ДИМИТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА-

 

 

ЧЛЕН

БОСИЛКА ПЕТЕВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

НИНА АНГЕЛОВА ГЕКОВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Кремиковци”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения