Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 920-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 34/ тридесет и четири броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Изгрев” и утвърждаване списъците с резервните членове.  

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Изгрев” с вх. № 369/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 34/ тридесет и четири броя / СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 84 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  40 бр. членове, ПП ДПС – 37 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 23 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -18 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 14 бр.; Партия АТАКА – 11 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 11 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 34 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  18 бр. членове, ПП ДПС – 16 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 10 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 8 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 6 бр.; Партия АТАКА – 5 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)5 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 34/ тридесет и четири броя /СИК в състав от по 7 /седем/ членове, както следва:

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

СИК № 224608001

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ ИВАНОВА ЧЕРНЕВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ВЕНКОВА КЪНЧЕВА

--------

СЕКРЕТАР

ЮЛИЯ ИЛИЕВА МИХАЛКОВА

--------

ЧЛЕН

АНАСТАСИЯ МАРТИНОВА ХРИСТОВА

--------

ЧЛЕН

ВАСИЛКА ПЕЙОВА ПАНКОВСКА

--------

ЧЛЕН

МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

--------

ЧЛЕН

ТАТЯНА ПЕТРОВА ГИНЕВА

--------

СИК № 224608002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ХРИСТОВА НЯГОЛОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ЕМИЛОВА УГРИНОВА-

--------

СЕКРЕТАР

МАРИО АЛЕКСЕЕВ ГЕОРГИЕВ

--------

ЧЛЕН

БОРЯНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

--------

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ГОГОВА ПИПЕРКОВА

--------

ЧЛЕН

ИВА РАШКОВА ЯНЬОВА

--------

ЧЛЕН

СТЕФАН ХРИСТОВ МАНДОВ

--------

СИК № 224608003

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ ПЕЕВ ВАСИЛЕВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГИЦА КАЛЧЕВА НИКОЛОВА

--------

СЕКРЕТАР

НАСТЕНКА КРУМОВА ПРИБИЛОВСКА

--------

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЗДРАВКОВ

--------

ЧЛЕН

ДИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

--------

ЧЛЕН

ПЕНКА САВОВА ВЕЛКОВА

--------

ЧЛЕН

ХРИСТО БОРИСОВ ЯНЬОВ

--------

СИК № 224608004

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ

--------

 

 

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧАВДАР ДИНКОВ ПЕТРОВ

--------

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА

--------

ЧЛЕН

ВАНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

--------

ЧЛЕН

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

--------

ЧЛЕН

РАДОСЛАВКА КОЕВА ИВАНОВА

--------

ЧЛЕН

ТАНЕР ХЮСНЮ РЮСТЕМ

--------

СИК № 224608005

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА МИРОНОВА ПЕТРОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО ИВАНОВ НИКОЛОВ

--------

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ХВЪРЧИЛОВА

--------

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА ЕМИЛОВА НЕДКОВА

--------

ЧЛЕН

ДАНКА ЩЕРЕВА НИКОЛОВА

--------

ЧЛЕН

ЛЕНА МИЛАНОВА БЕЦИНСКА

--------

ЧЛЕН

ПОЛИНА ИВАНОВА БЛАГОЕВА

--------

СИК № 224608006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОРИНКА СТОЯНОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОРЛИН КОНСТАНТИНОВ КЪНЧЕВ

--------

СЕКРЕТАР

СТЕФАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

--------

ЧЛЕН

ГАНКА ЦАНКОВА ГОРАНОВА

--------

ЧЛЕН

МИХАИЛ ЖИВКОВ ПУЛИЕВ

--------

ЧЛЕН

ПЕНЧО ДОНЧЕВ ДРАГАНОВ

--------

ЧЛЕН

СТЕФАН ДАНАИЛОВ ДАНАИЛОВ

--------

СИК № 224608007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ ЕМИЛОВА ЦЕНОВА

--------

СЕКРЕТАР

АНЕТА СТЕФАНОВА ФАСУЛКОВА

--------

ЧЛЕН

АТАНАС ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

--------

ЧЛЕН

РОСИЦА АНДРЕЕВА КОВАЧЕВА

--------

ЧЛЕН

СТЕФАН ТОДОРОВ ЙОШЕВ

--------

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

--------

СИК № 224608008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДРИАНА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ЛИЛОВА

--------

СЕКРЕТАР

ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

--------

ЧЛЕН

ДИНКО ИВАНОВ ДИНЕВ

--------

 

 

 

ЧЛЕН

МИХАИЛ РУМЕНОВ РУСАНОВ

--------

ЧЛЕН

ПЕПА ПЕТРОВА ХОДЖЕВА

--------

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ХРИСТОСЛАВОВ

--------

СИК № 224608009

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕРА МИТОВА ГЕКОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕФРОСИНА ВЕЛЕВА ВЕЛЕВА-ИВАНОВА

--------

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

--------

ЧЛЕН

АДЕЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

--------

ЧЛЕН

АНИ АНДРЕЕВА ЦВЕТКОВА

--------

ЧЛЕН

АНИ СТЕФАНОВА ГЛУХОВА

--------

ЧЛЕН

МАРТИН БОГОМИЛОВ ЦОНЕВ

--------

СИК № 224608010

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЗДРАВКОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА ЖЕКОВА КОЖУХАРОВА

--------

СЕКРЕТАР

КАЛИН СТАНИСЛАВОВ ЖЕЛЕВ

--------

ЧЛЕН

АДРИАНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

--------

ЧЛЕН

КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ

--------

ЧЛЕН

КРИСТИЯН КРАСИНОВ РАДИНСКИ

--------

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ЛЮБЕНОВА СТОИМЕНОВА

--------

СИК № 224608011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ДИНОВА ПЕЙКОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕЛА ПЕТРОВА МИЛАНОВА

--------

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

--------

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА СТАНКОВА КОСТАДИНОВА

--------

ЧЛЕН

КАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

--------

ЧЛЕН

КРИСТИЯНА ИВАЙЛОВА КРЪСТЕВА

--------

ЧЛЕН

ЛЮБЕНА НИКОЛАЕВА СТОИМЕНОВА

--------

СИК № 224608012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕДКА МАРКОВА ВАСИЛЕВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

--------

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ГРИГОРОВА ПЕЛТЕКОВА

--------

ЧЛЕН

ИСПЕРИХ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

--------

ЧЛЕН

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

--------

ЧЛЕН

ОГНЯН РАНГЕЛОВ БОРИСОВ

--------

ЧЛЕН

ЦЕНКО АЛЕКСАНДРОВ СОЛУНОВ

--------

СИК № 224608013

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ИВАНОВ КАЛЧЕВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА ПЕТРОВА ЛЕНДЖОВА-

--------

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ПАНЕВ

--------

ЧЛЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

--------

ЧЛЕН

КАЛЕ ЙОРДАНОВА ВАПЦАРОВА

--------

ЧЛЕН

МОНИКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

--------

ЧЛЕН

НЕСИБЕ ВЕЛИ МУТЛУ

--------

СИК № 224608014

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛА ГАВРИЛОВА ОВЧАРОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА ГЕЛОВСКА

--------

СЕКРЕТАР

АСЕН ВАЛЕРИЕВ МЛАДЕНОВ

--------

ЧЛЕН

АДЕЛИНА НИКОЛОВА ЯНЧЕВА

--------

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ЕВТИМОВА МИШЕВА

--------

ЧЛЕН

ИВАЙЛА НИКОЛАЕВА РАЙЧЕВА

--------

ЧЛЕН

МИЛАНА КОНСТАНТИНОВА

--------

СИК № 224608015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛА МАРИЯНОВА НИКОЛОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ИВАНОВА КИНЧЕВА-

--------

СЕКРЕТАР

МИЛЧО КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

--------

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ЮРИЙ ОВЧАРОВА

--------

ЧЛЕН

ИВАН КАЛИНОВ КОСТУРСКИ

--------

ЧЛЕН

ПАНАЙОТ ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ

--------

ЧЛЕН

СТЕФАН БОНЧЕВ СТЕФАНОВ

--------

СИК № 224608016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯН ИВАНОВ КОЖУХАРОВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕРЬОЖА АЛЕКСАНДРОВ САВОВ

--------

СЕКРЕТАР

ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ

--------

ЧЛЕН

ИВАН  ВЕСЕЛИНОВ ДУКОВСКИ

--------

ЧЛЕН

НОРА ВЛАДИМИРОВА КЪТЕВА

--------

ЧЛЕН

РУМЯНА СВИЛЕНОВА МАРКОВА

--------

ЧЛЕН

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА

--------

СИК № 224608017

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЯ ДОБРИНОВА БОРИСОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИНА ВАСИЛЕВА РУСИНОВА

--------

СЕКРЕТАР

КОСТАДИН МАРКОВ ГЕОРГИЕВ

--------

 

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ЗАФИРОВА

--------

ЧЛЕН

НАДЯ ДАНАИЛОВА ПРОКОПОВА

--------

ЧЛЕН

РУМЯНА РАШКОВА НЕШКОВА

--------

ЧЛЕН

ТАТЯНА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА

--------

СИК № 224608018

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН БОРИСОВ ТОДОРОВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА КАВАЛДЖИЕВА

--------

СЕКРЕТАР

СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

--------

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ШКЕНДОВ

--------

ЧЛЕН

ЙОАНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

--------

ЧЛЕН

МЕТОДИ ЗДРАВКОВ ЯКИМОВ

--------

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

--------

СИК № 224608019

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА НЕЙКОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЦАНОВА

--------

СЕКРЕТАР

ДЖАМИЛЕ ИСМЕТ БАЧОВА

--------

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА

--------

ЧЛЕН

ГАЛИНА ВЕЛИЧКОВА САВОВА-

--------

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ИВАНОВА АНТОВА

--------

ЧЛЕН

ИВАНКА НЕНЧЕВА СУДАКОВСКА

--------

СИК № 224608020

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВ РАНГЕЛОВ ВАСЕВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО БОЙКОВ БРАНКОВ

--------

СЕКРЕТАР

ИЛИЯН ЛЪЧЕЗАРОВ ПОПОВ

--------

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА ТОЛЕВА

--------

ЧЛЕН

ИВО ИВАНОВ БОРИСОВ

--------

ЧЛЕН

ЛЮБКА НИКИФОРОВА ЧАВДАРОВА

--------

ЧЛЕН

ТАНЯ КИРИЛОВА СТОЯНОВА

--------

СИК № 224608021

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ КРУМОВСКИ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛА МЕТОДИЕВА

--------

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ГАНЧЕВА СТОЯНОВА

--------

ЧЛЕН

ВАСИЛЕНА КРАСИМИРОВА

--------

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ

--------

ЧЛЕН

СЕВЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

--------

 

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ПЕТРОВА БОРИСОВА

--------

СИК № 224608022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖИВКА КОЛЕВА ВАСЕВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ЛАМБОВА

--------

СЕКРЕТАР

ЗАХАРИНА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА

--------

ЧЛЕН

АННА МИНКОВА ТОДОРОВА

--------

ЧЛЕН

КАТЕРИНА ИВАНОВА МИЛЕВА

--------

ЧЛЕН

РУМЯНА МИХАЙЛОВА АНТОНОВА

--------

ЧЛЕН

ТАТЯНА АНТОНОВА АРНАУДОВА

--------

СИК № 224608023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЧО БОРИСОВ МИХАЙЛОВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА

--------

СЕКРЕТАР

СТОИЛ БОРИСОВ НИКОЛОВ

--------

ЧЛЕН

ИВА ДИМИТРОВА БАДАРОВА-

--------

ЧЛЕН

МАРТА ИВАНОВА СПАСОВСКА

--------

ЧЛЕН

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КУМАНОВА

--------

ЧЛЕН

ПЕТЯ МИЛЧЕВА САВОВА

--------

СИК № 224608024

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА БОРИСОВА ЦАНОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАГДАЛЕНА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА

--------

СЕКРЕТАР

ДИЛЯНА ЕМИЛОВА КОСТОВА

--------

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ВЕЛЕВА ЗЛАТАНОВА

--------

ЧЛЕН

КРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА-

--------

ЧЛЕН

СТАНОЙ ПАВЛОВ ДЕЛЕВ

--------

ЧЛЕН

ТУНДЖАЙ АКИФ ЧАКЪР

--------

СИК № 224608025

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТИНКА КЪНЧЕВА АЛЕКСИЕВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ВЪРБАНОВА ШКЕНДОВА

--------

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА ИВАНОВА КАЧАНГАРОВА

--------

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КОСТОВ

--------

ЧЛЕН

КРАСИМИРА СТРАХИЛОВА ЦАНОВА

--------

ЧЛЕН

НИКОЛИНКА ЯКИМОВА ИЛИЕВА

--------

ЧЛЕН

СТЕФАН РАЙЧЕВ ЛЮТОВ

--------

СИК № 224608026

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯН ИВАНОВ БОЙЧЕВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРЕНА СТЕФАНОВА ШКЕНДОВА

--------

 

 

 

СЕКРЕТАР

КРЪСТЬО МИТОВ ЗАФИРОВ

--------

ЧЛЕН

АННА НИКОЛАЕВА СТАМОВА

--------

ЧЛЕН

ДЕЛЧО СТОЯНОВ ПОИБРЕНСКИ

--------

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА МИРЧЕВА

--------

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ОГНЯНОВА СОТИРОВА

--------

СИК № 224608027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИС ВЛАДКОВ БЛАГОЕВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

--------

СЕКРЕТАР

МАРИЯНА СВИЛЕНОВА МАНОВА

--------

ЧЛЕН

БОГОМИЛ ПЕТРОВ БУДИНОВ

--------

ЧЛЕН

ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЙОЛОВСКА

--------

ЧЛЕН

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ

--------

ЧЛЕН

ЛИДИЯ СВИЛЕНОВА СИМЕОНОВА

--------

СИК № 224608028

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИС СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИН МАРИНОВ МАНЧЕВ

--------

СЕКРЕТАР

САВА НИКОЛОВ ДИНЕВ

--------

ЧЛЕН

АТАНАС САВОВ АТАНАСОВ

--------

ЧЛЕН

ВЕРА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА

--------

ЧЛЕН

НЕВЯНА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА

--------

ЧЛЕН

ПЕТРАНКА ФИЛИПОВА СПАСОВА

--------

СИК № 224608029

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛКА СТОИЛОВА КРЪСТЕВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОЯ ИВАНОВА ЛАТИНОВА

--------

СЕКРЕТАР

РАДКА ХРИСТОВА МАРИНОВА

--------

ЧЛЕН

ГЪЛЪБИНА ДИМИТРОВА НЕНКОВА

--------

ЧЛЕН

МИЛЕНА ВАСИЛЕВА КЪНЧЕВА

--------

ЧЛЕН

РУМЯНА СЕРГЕЕВА КИРИЛОВА

--------

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

--------

СИК № 224608030

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БИСТРА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА

--------

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР КИРИЛОВ АРНАУДОВ

--------

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА НЕНОВА

--------

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

--------

 

 

 

ЧЛЕН

ДИЛЯНА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА

--------

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ НЕНКОВ

--------

СИК № 224608031

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ИВАНОВА СТАНЬОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА

--------

СЕКРЕТАР

ЙОАННА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

--------

ЧЛЕН

ИЛИЙЧО МАНОЛОВ ДОЙЧЕВ

--------

ЧЛЕН

ЙОСИФ ЖОРЕСОВ СТОЙКОВ

--------

ЧЛЕН

ЛЮБЕН ЯНЕВ ДОЙНОВ

--------

ЧЛЕН

РАЙНЕ БОЯНОВА БОНДИКОВА-

--------

СИК № 224608032

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА ИЛИЕВА БАЧИЙСКА

--------

СЕКРЕТАР

ВАНЯ ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

--------

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

--------

ЧЛЕН

ГРОЗЮ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

--------

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

--------

ЧЛЕН

ПАВЛИНА КИРИЛОВА РУСИНОВА

--------

СИК № 224608033

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН АСЕНОВ ПЕТРОВ

--------

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ КОЦЕВ ВАСИЛЕВ

--------

ЧЛЕН

БИСТРА КИРИЛОВА БУДИНОВА

--------

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА МИЛЕВА

--------

ЧЛЕН

ПЕЛАГИЯ РАНГЕЛОВА ЙОЛОВА

--------

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА

--------

СИК № 224608034

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОАННА АНГЕЛОВА КОНДЕВА

--------

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ АНДРЕЕВ КИРИЛОВ

--------

СЕКРЕТАР

ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

--------

ЧЛЕН

ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ СПАСОВ

--------

ЧЛЕН

НАТАЛИ КИРИЛОВА НИКОЛОВА

--------

ЧЛЕН

ОРЛИН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ

--------

ЧЛЕН

СТОЯНКА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА

--------

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Изгрев”.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК9

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения