Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 918-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 54 / петдесет и четири броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Връбница” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Връбница” с вх. № 373/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 54 /петдесет и четири / броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 133 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  63 бр. членове, ПП ДПС – 58 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 37 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -29 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 22 бр.; Партия АТАКА – 18 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 18 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 54 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  28 бр. членове, ПП ДПС – 25 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 16 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 13 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 10 бр.; Партия АТАКА – 8 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 8 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 54 / петдесет и четири броя / броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224620001

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДИ ЛИЧЕВ РАДЕВ

-------------

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО МАРИНОВ ДИНКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАЛАМА ПЕТРОВА ГАЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОГИНЯ МИТКОВА АЛЕКСОВА-

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ДЕКОВ СТОЯНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИРЕНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА-

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА КАЧАКОВА

 

224620002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМЧО ДОЧЕВ ДЖИГОВСКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТКА ВАСИЛЕВА ЧАКЪРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КАЛИН ГЕОРГИЕВ ДЕНКОВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА СВЕТОСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

БОЙКА ЕМИЛОВА ВАКАРЕЛСКА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА ИВАНОВА МИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН СТОЙЧЕВ НАЧЕВ

 

224620003

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА СВИЛЕНОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЯНА АТАНАСОВА ДЖИГОВСКА

 

 

ЧЛЕН

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ШУРАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВСКИ

 

224620004

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ ЗАМФИРОФ АЛЕКСОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР СТАВРЕВ АНДРЕЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ВОЛОДЯ НИКОЛОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИМАНА ПЕТРОВА ШУРАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРТИНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

 

224620005

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА НЕДЯЛКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА АСЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА АНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕРА ПЕЙОВА ВЕЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ДОБРИ ВАЛЕРИЕВ ТЕРЗИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЛАЗАР НИКОЛАЕВ КУРТЕВ

 

224620006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ СИМЕОНОВ НАНКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯН ЖИВКОВ ПАНАЙОТОВ

 

 

СЕКРЕТАР

НАДЯ ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАН СТАНКОВ ВЕЛКОВ

 

 

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ТРАЙКОВ

 

 

ЧЛЕН

ТЕОДОРА НАЙДЕНОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТИНКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

 

224620007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ПЕТРОВА СИМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИАНА ДИМИТРИЕВА ВИДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ЗАПРОВА ТЕРЗИЕВА

 

 

ЧЛЕН

НИНА АТАНАСОВА МИЛУШЕВА

 

224620008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА АТАНАСОВА КЪНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА МИЛАНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИС ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИСАВЕТА ЛЮБЕНОВА РОМЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИРКА СИМОВА ВАСИЛЕВА

 

224620009

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА-

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕВЕНА ПЛАМЕНОВА ВЕЛИЧКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

БЕТИНА БОГДАНОВА БОШНАКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА

 

224620010

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГИТА ЖЕЧКОВА СЕДЛАРСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СЛАВКА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ ПАНЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЕОКАДИЯ БАРТНИК ГАЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ РОСТИСЛАВОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯСЕН ВАЛЕРИЕВ КИРОВ

 

224620011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИО ДЕНКОВ АНГЕЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ТАТИЯНА ЦВЕТАНОВА ДИМОВА

 

 

ЧЛЕН

АСЕН ИВАНОВ МАНДИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА ПЕТРОВА ДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

САШКА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА-

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА АДАМОВА

 

224620012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯН ЛИДИЕВ ТОДОРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАНГЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ЩУКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА ДИМИТРОВА ПАЗОВА

 

 

ЧЛЕН

СОТИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

 

224620013

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНКА ДИМИТРОВА СИВКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ГРИГОРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЮЛСЕВЕР ТУНДЖЕР САЛИ

 

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ФИЛИПОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИН ИВАНОВ ДОЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА РОСЕНОВА ДАВИДКОВА

 

224620014

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНКА ИВАНОВА ЦОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕЦЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДИАНА ХАРАЛАМПИЕВА ЗАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ХРИСТИЯНОВ КРЪСТЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ МЕТОДИЕВА ЦЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА АНДРЕЕВА АНТОНОВА

 

224620015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА СОТИРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СИМОНА РАДОСЛАВОВА ТОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ КИРОВА ДРАГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГРИГОРОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛИНКА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЦЕКОВ

 

224620016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛА ДЕНКОВА АНГЕЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА НИКОЛАЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ТУМБАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ СКИНДЕРОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

РАЛИЦА НИКОЛАЕВА СИМОВА

 

224620017

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО СЕРГЕЕВ ВАСИЛЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ

 

 

ЧЛЕН

АНТОНИЯ РУМЕНОВА РАДОЙЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ИВАНОВ БРАНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

 

224620018

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛИКИ ВАНГЕЛИ ВАСИЛИУ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СИМОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АСЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИЦА ИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗАХАРИ КАМЕНОВ АПОСТОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА ТОТЕВА КЪНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

224620019

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДКА КИРИЛОВА МАРИНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НИКОЛЕТА ДИЯНОВА ЕРМЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА БОРИСОВА СТОИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР АСЕНОВ БОРИСОВ

 

 

ЧЛЕН

ЗОЯ БОЯНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА

 

224620020

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ВЪЛКОВ МИНЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ЙОРДАНОВА ДЯНКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЕН ДИМИТРОВ КОСТЕНСКИ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА БОЯНОВА МИЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДОБРОМИР ИВАНОВ ЛЕЩАРОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ДАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

 

224620021

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА-

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЙКА ЦВЕТАНОВА КИРИЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛИН СЕРГЕЕВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ДОЧКА ИВАНОВА ВЪРБЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ КИРИЛОВА СТОИЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

САШКО МАТЕЕВ ГОЦОВ

 

224620022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СПИРОС ГАВРАИЛ ТОМАС

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ БОРСОВ КАМЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ГРОЗДАНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

СЕВЕТА ВИДЕНОВА ТАСКОВА

 

224620023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕЛИНА МИТКОВА СИРАКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИНА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР АНТОНОВ ЗАГОРОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ АТАНАСОВА ЙОТОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТКА АНАСТАСОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

 

224620024

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕТА ПЕТКОВА ВУТЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСКА МАРИНОВА СИРАЧКА

 

 

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДРА ЖЕКОВА ДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ МИТАЛОВ

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА НИКОЛОВА ГЕНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН БОГОМИЛОВ ХРИСТОВ

 

224620025

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА КОЛЕВА НЕДЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

РАДИНКА ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

АНДРЕЙ ТОДОРОВ СОКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА БЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРТИНА МИРОСЛАВОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА ИЛИЕВА СТАНКОВА

 

224620026

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ СТАМЕНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЯРА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЗВЕЗДЕЛИНА ИЛИЯНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНА ЦАКОВА ПЕШЛЕЕВСКА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ СВИЛЕНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ

 

224620027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР СТОЙНОВ БЕЛИШКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

КИРИЛ ПЕТРОВ ПОПОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ БОЯНОВ СТОИЛКОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР САШКОВ ВЪЛЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛА РУСЛАН БАДЖЕКОВ

 

224620028

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ЛЕКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМОНА ДОБРОМИРОВА ИЛИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ РИЛЧЕВА МАРКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СОКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЖЕНИ ЙОРДАНОВА ДОЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

УЛЯНА ПЕЕВА ДАЧЕВА

 

224620029

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЧАВДАРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН СТОИЛОВ ФЕРДОВ

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНИ РАНГЕЛОВА ЯНАКИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ТОШЕВ ДАНОВ

 

224620030

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА КОСТОВА ДОНЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ ЯНКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ХРИСТО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИЗАБЕТ АТАНАСОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ГЕРГОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

224620031

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ХРИСТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ВУЛЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА КАЛОЯНОВА ДАШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА МОНЕВА КАРАГЬОЗОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ВЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

РОЗА СТАНИМИРОВА КАМЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

СЛАВЧО ПЛАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ

 

224620032

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ БИСЕРОВА БОНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА ПАНТАЛЕЕВА ЧАВДАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ЙОТОВА ЖДРЕБЕВА

 

 

ЧЛЕН

КИНКА КАЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБКА ДОСЕВА МИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

 

224620033

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИДИЯ КРАСИМИРОВА БУЧУКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ПАНАЙОТКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТОСЛАВА МЕТОДИЕВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЮРИ СТОЙКОВ ИВАНОВ

 

224620034

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ИЛИЕВА СТАМЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НИНА ТОДОРОВА ГЕРАСИМОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА АСЕНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ АНЕВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЬОЛЯ ИВАНОВА ЕНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА МАРКОВА МИРЧЕВА

 

224620035

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БИСЕРКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИ ЛЮБЕНОВА ПАНТАЛЕЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИЛИЯ ПЕТРОВ ЦОНЕВ

 

 

ЧЛЕН

БИЛЯНА ЛЮДМИЛОВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМКА ЕНЧЕВА СТАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАН КИРИЛОВ НИКОЛЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ИВАНОВА ЙОТОВА

 

224620036

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕРИ ИВАНОВ КАНЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА АНГЕЛОВА ТЕМЧЕВА-

 

 

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА СТОИМЕНОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДИАНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ КИРИЛОВА НЕДЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

СОНЯ ИВАНОВА МИТЕВА

 

224620037

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ГЕНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЕЛИЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СПАСОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ПТУХИНА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА МАТЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ИВАНОВА БОТЕВА

 

224620038

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПРАМАТАРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЙКА ЛАЗАРОВА ГАЦОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ХРИСТО АНГЕЛОВ МИНЕВ

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ ТОДОРОВ ЧУРЕНЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЖИВКО ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА НИКОЛОВА КУРТЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА

 

224620039

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНКА НИКОЛОВА ВАСИНА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИДИЯ РАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНКА НИКОЛОВА БАЛАБАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

ДОНИКА МИТКОВА МИТЕВА

 

 

ЧЛЕН

МЛАДЕН ЛЮБОМИРОВ ДИКОВ

 

224620040

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА СОФРОНИЕВА СТОИЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА БОРИСОВА НАЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТРАЯН МИРОСЛАВОВ ГЕШЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТОМИЛА КИРИЛОВА

 

224620041

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ БОРИСОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПОЛИНА ИВАНОВА ЧАКЪРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РАЙЧО МИХОВ РАЙЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ВИТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕТКА СТАНИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТИНА ИВОВА НАЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНА МЛАДЕНОВА МИНЕВА

 

224620042

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ПАНАЙОТИС СТАНОЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

КРИСТИЯН ДАНИЕЛ ГАДЖЕВ

 

 

ЧЛЕН

АДРИАНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ МИТОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ НАНОВ

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕН ГРИШОВ МИТОВ

 

224620043

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ГЕТОВА ЛАЗАРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТАКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАН ИВОВ ТОМОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТРАНКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

РАДКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА РАДЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОШКО КРЪСТЕВ ИВАНОВ

 

224620044

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕРЖИНИЯ ПЕТРОВА ГАДЖЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ГРИШОВ МИТОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДАНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИСКРА ИВАНОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НАЧЕВ

 

224620045

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ИВАНОВ СЛИВКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА БОЯНОВА СТЕФАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РОЗА ПАВЛОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА КАМЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕНВЕР АЛИОСМАНОВ ХАСАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВА КОНСТАНТИНОВА ТОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА НИКОЛОВА БОЯНОВА

 

224620046

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСЕН ЛИЛЯНОВ ХРИСТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕНО МАРИНОВ НЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

СОФИЯ ДРАГОМИРОВА ТОМАЛЕВСКА

 

 

ЧЛЕН

БИЛЯНА ПАРАСКЕВОВА ЛИНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА МАРКОВА КОЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ИЛИЕВА КРАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

 

224620047

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕРИЯ АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ХРИСТОВА БРАЯНОВА-

 

 

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА ЛЮБОМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

БОЯН ДАНЧЕВ РАКИЛОВСКИ

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА БОГОМИЛОВА ЕВТИМОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАЙЛА МАРИНОВА ДАШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

224620048

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ГОНЕВ

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ ДРАГОМИРОВ ПАРГОВ

 

 

ЧЛЕН

АНИ ПЕТКОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ

 

224620049

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖКА ТРАЯНОВА ВАКЛИНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯ НАЙДЕНОВА СОКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИС РУМЕНОВ ДЕНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИ ВИКЕНЧИЕВА МИХАИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА МЕТОДИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА ТРАЙКОВА БЪЧВАРОВА

 

224620050

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВЕЛИНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА СЛАВЧЕВА СОКОЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНКА МИРКОВА МИТОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА БЛАГОЕВА ЯНКОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВАНА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

 

224620051

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВЕТ ЧАВДАРОВА ТРАЙКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЧО ФЕРДИНАНДОВ РАНГЕЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ЕВЛОГИЕВА БЛАГОЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИНА МИТОВА РИБОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯН ХРИСТОВ ГЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

224620052

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИТКО НАУМОВ СТОИЛКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕДЕФКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА БОЖИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИНЕСА ЛАЗАРОВА ЕВСТАТИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ДАНАИЛОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ РУМЕНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ СЛАВЕЙКОВА ЗАНЧЕВА

 

224620053

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ЗДРАВКОВА ЗДРАВКОВА-

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТКА МАРИНОВА МАНОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦЕЦА ИВАНОВА ДЕКОВА

 

224620054

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОЗА АЛЕКСАНДРОВА МИШЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОЗА ГЕОРГИЕВА СКИНДЕРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТРАНКА ЛЮБОМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА КРАЧУНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ЦВЕТКОВА ЛИЛОВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Връбница”.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения