Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 788-МИ
Столична, 11.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал за поставени агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК на територията на район Красна поляна

В ОИК Столична община е постъпил сигнал  по имейла на ОИК-СО с  вх. № 546/11.10.2019 г., от Емил Димитров, относно поставени в нарушение на Заповед № СОА19-РД-09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община на агитационен материал на обект общинска собственост/клуб на боксьора, адрес: бул. Н. Мушанов и ул. Добротич /ъгъла/, ж.к. Красна поляна 2; по ул. проф. Вайганд 17, ж.к. Красна поляна 1; ул. Спас Вацов и ул. Атанас Кирчев /ъгъла/, ж.к. Красна поляна 2; ул. Хъшове, бл. 31, ж.к. Разсадника и бул. Н. Мушанов и бул. Възкресение на терасата на магазин за мебели, бл. 31Б, ж.к. Красна поляна 3, свързани с провеждането на  изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Към сигнала са приложени пет броя снимки на поставени агитационни материали на независим кандидат за кмет на район Красна поляна Георги Миланов.  От снимковия материал не може да се установи нерегламентираното поставяне на агитационни материали. В тази връзка, членовете на ОИК- Столична община- Борис Евтимов от квотата на ГЕРБ и Георги Димитров от квотата на ДПС, в 14.00 ч. извършиха проверка на посочените в сигнала места. За целта е съставен надлежен протокол, подписан от извършилите проверката членове на ОИК- СО, съгласно който към момента на извършване на проверката бе констатирано следното:

 1. Относно нерегламентирано поставяне на агитационни материали на адрес: гр. София, жк. "Разсадника”, ул. „Хъшове”, бл. 31-при извършената проверка членовете на ОИК-Столична установиха агитационен материал на Георги Миланов, независим кандидат за Кмет на р-н Красна поляна, поставен върху решетките на магазин, разположен на кота 0 /нула/, в блок 31. След проведен разговор с ползвателите на съседното търговско помещение, използвано за фризьорски салон, по сведение на същите, въпросното търговско помещение е частна собственост. Търговското помещение е необитаемо, което от своя страна затруднява установяването на контакт със собственика относно получаване на информация по отношение на необходимото съгласие за поставяне на агитационния материал.
 2. Относно нерегламентирано поставяне на агитационни материали на адрес: гр. София, жк. ”Красна поляна-1”, ул. „Проф. Вайган” 17 -при извършената проверка членовете на ОИК-Столична не откриха поставени агитационни материали.
 3. Относно нерегламентирано поставяне на агитационни материали на адрес: гр. София, жк. ”Красна поляна", ул. „Спас Вацов” и ул. „Атанас Кирчев"-при извършената проверка членовете на ОИК-Столична установиха агитационни материали на Георги Миланов, независим кандидат за Кмет на р-н Красна поляна, поставени върху прозорците и фасадата на недвижим имот, трафопост. Във връзка с поставените агитационни материали е представен договор за наем и съгласие за поставянето им.
 4. Относно нерегламентирано поставяне на агитационни материали на адрес: гр. София, жк. ”Красна поляна", бул. „Н. Мушанов” и ул. ”Добротич", /клуб на боксьора/. При извършената проверка членовете на ОИК-Столична установиха агитационни материали на Георги Миланов, независим кандидат за Кмет на р-н Красна поляна, поставени върху северната и западната фасада на преместваем обект. В тази връзка е представен договор на наем, съгласие от управителя за поставяне на агитационни материали и локална схема са поставяне на преместваемите обекти.
 5. Относно нерегламентирано поставяне на агитационни материали на адрес: гр. София, жк. ”Красна поляна”, бул. „Н. Мушанов” и бул. "Възкресение” /на терасата на магазин за мебели до бл. 31Б/. При извършената проверка членовете на ОИК Столична, установиха агитационен материал на Георги Миланов, независим кандидат за Кмет на р-н Красна поляна, поставен върху фасадата на недвижимия имот. От служители в магазина не са представени документи, удостоверяващи съгласието на собственика или управителя, като същите заявяват, че съгласието за поставянето на агитационни материали е дадено устно.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК, във връзка с т. 22 на Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

НЕ  УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на посочените в т. 2, т. 3 и т. 4 от мотивната част от решението нерегламентирани места.

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на посочените в т. 1 и т. 5 от мотивната част от решението нерегламентирани места.

УКАЗВА на кмета на район Красна поляна да премахне агитационните материали на посочените в т. 1 и т. 5 от мотивната част от решението нерегламентирани места.

Препис от решението да се изпрати на кмета на район Красна поляна за изпълнение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 11.10.2019 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения