Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 780-МИ
Столична, 11.10.2019

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в Столична община, предложена от КП „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпила молба с вх. № 535/11.10.2019г. подписано от Светлана Георгиева Иванова с ЕГН …………… регистрирана като кандидат за общински съветник под № 49 в кандидатската листа за общински съветници в Столична община, предложена от  КП „Ние, Гражданите“, регистрирана с Решение № 449 – МИ от 24.09.2019 г. на ОИК в Столична община, с която иска да бъде заличена като кандидат съветник от листата. Твърди че е включена в листата без нейно съгласие и че не е попълвала и подписвала заявление- декларация- Приложение № 65- МИ.

Заявлението е постъпило след изтичане на срока, посочен в чл. 417, ал. 5, изр. 2 от ИК, предвид на което и предложилата я политическа партия няма законово основание да предложи друг кандидат за общински съветник на мястото на отказалия се.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т. 15 във връзка с чл.417, ал.5, изр. 2 и ал.6 от Изборния кодекс и  Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Светлана Георгиева Иванова с ЕГН …………като кандидат за общински съветник, предложен от КП „Ние, Гражданите“, регистрирана под № 49 в кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

АНУЛИРА издаденото Удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник.

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 11.10.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения