Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 779-МИ
Столична, 11.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Инициативен комитет за издигане на Евгени Йорданов Игнатов за независим кандидат за кмет на кметство с. Житен в Столична община

 

Постъпило е заявление с вх. № 520/10.10.2019 г. на ОИК Столична община от Инициативен комитет за издигане на Евгени Йорданов Игнатов за независим кандидат за кмет на кметство с. Житен в Столична община представляван от Жана Василева Захарева за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заявлението е 1 по ред, вписан към № 1 във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението е  предложен 1 /един/ брой застъпнник общо на кандидатската листа за кмет на кметство на с. Житен в Столична община, Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са са установени следни несъответствия:

За предложеният застъпник е изпълнено изискванието на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същиия следва да бъде регистриран.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

  1. .РЕГИСТРИРА 1 застъпник общо на общо на кандидатската листа за кмет на кметство в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

Номер

Име

ЕГН

1

Стефка Александрова Игнатова

………..

 

Регистрираният застъпник се вписва в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На регистрирания застъпник се издава удостоверение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 11.10.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения