Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 773-МИ
Столична, 10.10.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал, касаещи разпространение на агитационни материали на територията на общинска собственост на територията на Столична община

В ОИК Столична община на 10.10.2019г. в 09.10 ч. в електронната поща, е постъпил препратен сигнал от ЦИК сигнал за нарушение на изборния кодекс, в който се твърди че има поставен агитационен материал на територия част от имота на 153 Спортно училище Неофит Рилски, на ул. Народни Будители № 2.Сигналът е заведен с входящ № 518/10.10.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 23/10.10.2019г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. Към сигнала е представен и снимков материал – 1 бр. снимка

В тази връзка, членовете на ОИК- Столична община- Илия Илиев, Васил Кацов и владимир Иванов,  в 10.45 ч. извършиха проверка, като към момента на извършване на проверката не е констатирано наличие на поставен агитационен материал, за което е  съставен надлежен протокол, подписан от извършилите проверката членове на ОИК- СО.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

НЕ УСТАНОВЯВА извършване на твърдяното в разгледаната жалба нарушение по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 10.10.2019 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения