Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 624-МИ
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 305/22.09.2015г. от Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, подписано от Лютви Ахмед Местан – представляващ партията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., състояща се от 60 (шестдесет) кандидати. Предложението е заведено под № 20 на 22.09.2015г. в 12.00 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-60 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-60 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-60 бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. , както следва:

номер по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Андрей Любомиров Георгиев

 

2

Мукаддес Юсуф Налбант

 

3

Димитър Живков Димитров

 

4

Васимир Иванов Радулов

 

5

Тошко Илиев Трайков

 

6

Емил Любомиров Желязков

 

7

Сезгин Юсеин Мехмед

 

8

Юлиана Йотова Йончовска

 

9

Петър Симеонов Ангелов

 

10

Щерьо Щерев Щерев

 

11

Илийчо Алексиев Илиев

 

12

Десислава Христова Методиева

 

13

Сулхие Шефкетова Тахсинова

 

14

Цено Младенов Тодоров

 

15

Васил Георгиев Цоконов

 

16

Андрей Василев Йорданов

 

17

Росен Благоев Трайков

 

18

Мюжгян Феимова Камберова

 

19

Бранимир Димитров Ламбиев

 

20

Йорданка Кръстева Кръстева

 

21

Людмила Иванова Тончева

 

22

Нина Дончева Пананова-Йорданова

 

23

Йоанна Любомирова Никова

 

24

Галя Георгиева Бончева-Динева

 

25

Розалия Трендафилова Миланова-Новева

 

26

Оля Крумова Иванова

 

27

Симеон Атанасов Бурмов

 

28

Георги Венелинов Георгиев

 

29

Александър Иванов Делчев

 

30

Александър Йорданов Александров

 

31

Георги Николов Иванов

 

32

Ива Божидарова Трифонова

 

33

Марио Бориславов Николов

 

34

Ирена Кръстева Кръстева

 

35

Михаел Димитров Лещански

 

36

Гюлшен Махмуд Чалък

 

37

Антония Пенчева Караиванова

 

38

Крум Тарик Ради

 

39

Даниела Върбанова Данева

 

40

Димитър Красимиров Димитров

 

41

Гюлбин Ахмедова Хаджимустафова

 

42

Елена Тодорова Вретенарова

 

43

Йордан Венелинов Петков

 

44

Димитър Стоянов Даракчиев

 

45

Нина Стоянова Бонева

 

46

Надя Александрова Христова

 

47

Анто Петков Антов

 

48

Светлана Георгиева Генчева

 

49

Дора Димитрова Даракчиева

 

50

Мария Христоскова Манева

 

51

Константин Николов Костов

 

52

Румяна Миткова Николова

 

53

Мария Илиева Димитрова

 

54

Атанас Маринов Йосифов

 

55

Сийка Юриева Миленкова

 

56

Илия Атанасов Костов

 

57

Димитър Стефанов Гергов

 

58

Александър Иванов Александров

 

59

Генчо Колчов Линков

 

60

Антон Михайлов Ангелов

 

 

Издава удостоверение на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2015 в 02:10 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения