Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 621-МИ
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от коалиция “БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 302/22.09.2015г. от коалиция “ БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА“ подписано от Ермак Тодоров Димов-представляващ коалицията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., състояща се от 21(двадесет и един)кандидати . Предложението е заведено под № 19 на 22.09.2015г. в 11.50 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-21 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-21 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-21 бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от коалиция “ БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г., както следва:

пореден №

име

ЕГН

1

Петко Тодоров Тодоров

 

2

Димитринка Йорданова Томова

 

3

Георги Ангелов Боршуков

 

4

Катя Янчева Георгиева

 

5

Димитър Чавдаров Панайотов

 

6

Роза Иванова Митрева

 

7

Спас Тодоров Джумайски

 

8

Силвия Иванова Фудулова

 

9

Румен Стоянов Йорданов

 

10

Росица Георгиева Ценкова

 

11

Станислав Христов Запрянов

 

12

Георги Ганев Ценков

 

13

Евелина Борисова Кирчева

 

14

Леонид Михайлов Кирилов

 

15

Васил Николов Попов

 

16

Тошко Витанов Тодоров

 

17

Петър Кръстев Томов

 

18

Теодора Георгиева Йорданова

 

19

Татяна Петрова Гинева

 

20

Иванка Златкова Димитрова

 

21

Ермак Тодоров Димов

 

 

Издава удостоверение на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2015 в 02:08 часа

Свързани решения:

891-МИ/25.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения