Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 577-МИ
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“Национална Републиканска Партия“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“Национална Републиканска Партия“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 293/22.09.2015г. от ПП“Национална Републиканска Партия“ подписано от Петьо Анастасов Хаджиев, пълномощник на Младен Александров Младенов-представляващ партията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., състояща се от 22(двадесет и двама) кандидати . Предложението е заведено под № 16 на 22.09.2015г. в 10.20 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-22 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-22 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-22 бр.; копие на пълномощно.

При извършената проверка от членовете на ОИК е констатирано, че кандидатът под номер 5 в кандидатската листа- Тони Димитров Баждаров е с постоянен и настоящ адрес в гр. Пазарджик, ул. „Г.С. Раковски” № 1, ет 9, ап 54. Съгласно чл 397 ал 1 ИК, една от абсолютните предпоставки за възможността едно лице да бъде кандидат за общински съветник в дадена община, е това лице да е живяло най- малко през последните шест месеца в съответното населено място/община- изискване, което за този кандидат не е изпълнено.

При извършената проверка от членовете на ОИК е констатирано, че кандидатът под номер 12 в кандидатската листа- Кристофър Нейджъл Пас, съгласно представено копие на паспорта му е британски поданик. Същевременно, за този кандидат не е представено удостоверение за постоянно пребиваване на територията на Република България, респективно не са представени каквито и да било доказателства това лице да има статут на постоянно пребиваващ на територията на стараната, което е абсолютна предпоставка, съгласно чл 397 ал 2 ИК, за възможността да бъде кандидат за общински съветник в Републека България. Към заявлението на този кандидат не е приложена и Декларация Приложение 65 МИ от изборните книжа. На пълномощника са дадени указаия, в срок до 17.00 часа на 22.09.2015г да представи документ, удостоверяващ статута на постоянно пребиваващ на територията на Република България на кандидата, както и коректно попълнени Заявление и Декларации /по образец/, в които да е отразен статута му и да са посочени данни по удостоверение за постоянно пребиваване в страната, а не от британския паспорт на кандидата. Указанията не са изпълнени.

За останалите 20 /двадесет/ катдидата от листата са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1 и 2, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 и 2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град,(ОИК)

 

РЕШИ

Отказва да регистрира кандидатът за общински съветник под номер 5 в кандидатската листа на ПП“Национална Републиканска Партия“- Тони Димитров Баждаров.

Отказва да регистрира кандидатът за общински съветник под номер 12 в кандидатската листа на ПП“Национална Републиканска Партия“- Кристофър Нейджъл Пас.

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници на Столична община, издигната от ПП“Национална Републиканска Партия“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г., състояща се от 20 кандидата, както следва:

номер по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Николай Петров Гацев

 

2

Светозар Стоянов Съев

 

3

Лидия Петева Хаджиева

 

4

Валентина Димитрова Петрова

 

5

 

 

6

Пламен Ангелов Борисов

 

7

Пламен Михайлов Траянов

 

8

Веселин Митков Панчугов

 

9

Диана Владимирова Таскова

 

10

Милка Кирилова Стоименова

 

11

Станислав Иванов Косаков

 

12

 

 

13

Марина Божидарова Мучакова

 

14

Иван Любомиров Мутафчийски

 

15

Виктор Георгиев Петров

 

16

Десислава Петрова Донева

 

17

Кръстю Делчев Руйнеков

 

18

Албена Благова Гечева

 

19

Армандо Оник Касабян

 

20

Ирина Алексеевна Алехина

 

21

Николай Цветанов Цветков

 

22

Таня Колева Петрова

 

 

 

Издава удостоверение на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2015 в 02:26 часа

Свързани решения:

887-МИ/25.09.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения