Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 41-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Изчисляване на съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Във връзка с предстоящите консултации за състави на секционни избирателни комисии в Столична община и прилагайки Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК и приложената към него Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК), при определен брой на членове на всяка една секционна избирателна комисия – 7, съгласно Решение №.37-МИ/12.09.2019г. на ОИК Столична община и при формирани 1565 общ брой секции на територията на Столична община, съгласно  Решение №20-МИ/07.09.2019г. на ОИК Столична община, ОИК направи надлежни изчисления с оглед законосъобразно прилагане на цитираните решения.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.1 , във вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК и  Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

 1. Общият брой на членовете на секционни избирателни комисии (без подвижни и служебни) в Столична община e 10 955 (десет хиляди деветстотин петдесет и пет), разпределени между партиите и коалициите от партии, за които ОИК е приложила Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК и приетата с него Методика, като е направила изчисления за разпределение за членове и ръководство на комисиите–Приложение 1 към настоящото решение.
 2. Утвърждава разпределението на местата за членовете и в ръководствата на СИК по административни райони на територията на Столична община, съгласно Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК)- Приложение 1 към настоящото решение.
 3. С оглед задължението на ОИК за незабавно публикуване на решенията на интернет страницата на комисията и във вр. с т. 27, изр. второ от Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, едновременно с документите от проведените консултации, в ОИК се представя в структуриран табличен вид, ексел формат, поименния състав на всяка една секционната комисия с необходимите данни за назначаване.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения