Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 38-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии на територията на Столична община при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

На основание чл. 87 ал.1,т.1 и т.4, във вр. с чл. 89, чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 90 и чл. 92 ИК,  Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК),

 

РЕШИ:

 

Определя броят членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни комисии(в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г, които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от 5 членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения