Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 32-МИ
Столична, 10.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Георги Миланов Миланов за кмет на район Красна поляна, Столична община

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 38/10.09.2019г. от инициативен комитет от 7 избиратели в състав – Георги Мартинов Мартинов с ЕГН ………. с постоянен адрес: : ………., Владислав Иванов Попов с ЕГН ………. с постоянен адрес: : ………., Георги Венков Георгиев с ЕГН ………., с постоянен адрес: ………., Мартин Василев Денев с ЕГН ………. с постоянен адрес: : ………., Петър Георгиев Миланов с ЕГН ………., постоянен адрес: ………., Любчо Траянов Маринов с ЕГН ………., постоянен адрес: ………., Весела Маринова Маркова-Илиева с ЕГН ………., постоянен адрес: ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Георги Миланов Миланов с ЕГН ……….,  постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на район Красна поляна, Столична община на 27 октомври 2019г. Заявлението е заведено под № 16 на 10.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Решение за учредяване на инициативен комитет от 04.09.2019г. за издигане на кандидатурата на Георги Миланов Миланов като независим кандидат за кмет на район Красна поляна, Столична община; за Председател на инициативният комитет е определено лицето – от Владислав Иванов Попов; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания – Георги Венков Георгиев; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -7 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 7 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от Банка ДСК ЕАД за открита сметка на името на Владислав Иванов Попов, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Георги Миланов Миланов

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК),

РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Георги Мартинов Мартинов с ЕГН ………., постоянен адрес: ……….,
 2. Владислав Иванов Попов с ЕГН ………., постоянен адрес: ……….,
 3. Георги Венков Георгиев с ЕГН ………., постоянен адрес: ……….,
 4. Мартин Василев Денев с ЕГН ………. с постоянен адрес:, ……….,
 5. Петър Георгиев Миланов с ЕГН ………., постоянен адрес: ……….
 6. Любчо Траянов Маринов с ЕГН ………., постоянен адрес: ……….
 7. Весела Маринова Маркова-Илиева с ЕГН ………., постоянен адрес: ……….

за издигане на Георги Миланов Миланов, с ЕГН ………. с постоянен адрес……….

за независим кандидат за кмет на район Красна поляна, Столична община на 27 октомври 2019г.

Инициативният комитет се представлява от Владислав Иванов Попов с ЕГН ……….

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 10.09.2019 в 17:15 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения