Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
Столична, 10.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Росица Стоянчова Стоянчова за кмет на кметство с. Горни Богров, Столична община

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 35/10.09.2019 г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Диана Иванова Бонева с ЕГН ………. с постоянен адрес ………. , Георги Иванов Ангелов с ЕГН ………. с постоянен адрес ……….  и Янка Димитрова Миланова с ЕГН ………. с постоянен адрес ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Росица Стоянчова Стоянчова с ЕГН ………., с постоянен адрес: ……….за независим кандидат за кмет на кметство село Горни Богров на територията на община Столична на 27 октомври 2019г. Заявлението е заведено под № 15 на 10.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени: Решение 1 от 02.09.2019г. относно образуване на инициативния комитет за издигане кандидатурата на Росица Стоянчова Стоянчова като независим кандидат за кмет на кметство с. Горни Богров: определяне на лице, което да представлява инициативният комитет – Диана Иванова Бонева, определяне на лицето – Грета Николова Стоянова,ЕГН ………., която ще отговаря и за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания на инициативният комитет; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК - 3 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа)); Банково удостоверение от Общинска банка АД за открита сметка на името на Диана Иванова Бонева, от което е видно че същата, ще обслужва само предизборната кампания на Росица Стоянчова Стоянчова.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 154, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Диана Иванова Бонева с ЕГН ………., с постоянен адрес ………. ,,
 2. Георги Иванов Ангелов с ЕГН ………. ,с постоянен адрес ………. ,
 3. Янка Димитрова Миланова с ЕГН ………. ,с постоянен адрес с………. ,

 

за издигане на Росица Стоянчова Стоянчова с ЕГН ………., с постоянен адрес: с. ……….,

за независим кандидат за кмет на кметство село Горни Богров на територията на община Столична в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Инициативният комитет се представлява Диана Иванова Бонева с ЕГН ………...

Издава удостоверение  за регистрация на инициативния комитет.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 10.09.2019 в 17:19 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения