Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 165–МИ
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: Одобряване на електронна форма за подаване на кандидатски листи за регистрация

На основание чл.87,ал.1,т.1 от ИК във вр. С Решения №30-МИ/09.09.2015, доп.с решение№160-МИ/14.09.2015г. Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

Одобряване на електронна форма за подаване на кандидатски листи за регистрация, представляваща приложение към решението.

Същата да бъде обявена на интернет страницата на комисията.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 15.09.2015 в 17:38 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения