Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1424-МИ
София, 10.11.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване на график за предаване на изборни книжа и материали на СИК в Столична община на 12.11.2016г.

На основание чл.87, ал.1, т. 20  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

Утвърждава  график за предаване на изборни книжа и материали на СИК в район Младост - Столична община на 12.11.2016г., съгласно приложение  към настоящото решение.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Живка Василева Котева (временно заместващ)

* Публикувано на 11.11.2016 в 12:40 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения