Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1289-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“– СО

 

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 879/31.10.2015 г.  от кмета на район „Средец" с искане за 11 промени в състава на 12 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Средец " - СО от квотата на КП „Реформаторски блок“- 10 промени в 9 СИК, от квотата на ПП „ДПС“- 1 промяна в 1 СИК и от квотата на ПП „ГЕРБ“-  промяна в 1 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Средец" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

7

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИЛИЕВ

ЙОРДАН БОРИСОВ АНТОНОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

7

МИГЛЕНА ЛЮБОМИРОВА МАНОВА

МАЯ АНГЕЛОВА СТАНОЕВА

 

ЧЛЕН

10

ТИХОМИРА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА

РУМЯНА ПЕТКОВА РАЙКОВА

 

ЧЛЕН

12

МИЛЕНА КИРИЛОВА ВЛАДИМИРОВА

ДИАНА ЗВЕЗДЕЛИНОВА АТАНАСОВА

 

СЕКРЕТАР

12

СЕВЕРИНА МОТЕВА НОВАКОВА

ВАСИЛ ГАВРИЛОВ ЦОНЕВ

 

ЧЛЕН

19

АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦЕСЛАВОВ МИЛУШЕВ

ЛЮБЛИНА ТЕОДОРОВА МИХАЙЛОВА

 

ЧЛЕН

21

МИНЧО СИМЕОНОВ ШИШКОВ

АЛЕКСАНДЪР АНТОВОН БОЖИЛОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

22

ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ СТЕФАНОВ

МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

22

КОСТАДИНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

СВЕТОСЛАВА СЛАВЧЕВА ДАНЕВА

 

ЧЛЕН

29

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МАРИНОВ

КОНСТАНТИН АНТОНОВ БОЖИНОВ

 

ЧЛЕН

42

МАРТИН СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ

НЕВЕНА ИГНАТОВА АТАНАСОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

45

АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ БОЖИНОВ

ЯНА ГЕОРГИЕВА СТАМОВА

 

ЧЛЕН

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:18 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения