Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1288-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Нови искър“– СО

 

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 875/31.10.2015 г. от кмета на район „Нови искър" с искане за 26 промени в състава на 16 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Нови искър " - СО от квотата на ПП „ДПС“- 14 промeни в 14 СИК, от квотата на КП „АБВ“- 1 промяна в 1 СИК, от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 3 промени в 3 СИК, от квотата на КП „ББЦ“- 3 промени в 3 СИК и от квотата на КП „Реформаторски блок“- 2 промени в 2 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Нови искър " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

EГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

224621001

Милен Славчов Савов

Петър Стоилов Стоилов

 

зам.председател

224621002

Божидар Пламенов Йосифов

Борис Цветанов Борисов

 

зам.председател

224621002

Любомира Богданова Танева

Елена Янкова Иванова

 

член

224621002

Антоанета Йорданова Павлова

Васил Любомиров Асенов

 

член

224621004

Мария Йорданова Костова

Венета Панайотова Николова

 

член

224621006

Силвия Пламенова Митова

Владимир Кирилов Кирилов

 

зам.председател

224621009

Елена Асенова Тодорова

Рангел Панов Борисов

 

член

224621011

Светлозар Бранимиров Тончев

Пенка Георгиева Александрова

 

зам.председател

224621011

Камелия Василева Стоянова

Бетина Огнянова Георгиева

 

член

224621017

Зюмбюла Мирославова Лазарова

Камен Иванов Пройнов

 

зам.председател

224621018

Виктор Василев Пейчич

Виолин Валериев Михайлов

 

член

224621018

Георги Красимиров Георгиев

Владислав Трендафилов Любенов

 

зам.председател

224621021

Симеон Красимиров Георгиев

Лидия Божилова Владова

 

член

224621022

Лидия Божилова Владова

Мирослав Стефанов Александров

 

член

224621022

Виктор Славов Механджийски

Милка Петкова Младенова

 

член

224621023

Георги Петров Стоилов

Ивайло Орлинов Георгиев

 

член

224621024

Емил Сонев Михайлов

Силвия Любомирова Босиева

 

член

224621024

Мария Василева Игнатова

Анита Бойкова Гелкова

 

член

224621025

Ваня Георгиева Георгиева

Атанас Христов Атанасов

 

секретар

224621026

Мартин Орлинов Терзийски

Любомира Богданова Танева

 

член

224621027

Александър Цветанов Андреев

Божидар Пламенов Йосифов

 

член

224621030

Красимира Найденова Тодорова

Димитринка Радкова Богданова

 

зам.председател

224621037

Цветанка Николаева Николова

Бонка Русанова Тодорова

 

секретар

224621004

Василка Вишкова Георгиева

Мария Йорданова Костова

 

секретар

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:10 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения