Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1239-МИ
Столична, 20.01.2020

ОТНОСНО: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, и с оглед необходимостта от осъществяване на процесуално представителство пред Върховен административен съд, по постъпили жалби срещу решения на Административен съд София – град, и след направените предложения от председателя на комисията, Общинска избирателна комисия Столична община

РЕШИ:

Определя следните членове на комисията за процесуални представители на ОИК пред Върховен административен съд, заедно и поотделно, както следва:

 • Полина Василева Витанова - Председател с ЕГН ..........
 • Виолета Красимирова Темелкова- Петрова – член с ЕГН …………;
 • Христианна Василева Василева – член  с ЕГН ..........;
 • Стоян Красимиров Кожухаров – член с ЕГН ..........;
 • Георги Константинов Димитров – член с ЕГН ......... ;
 • Надя Асенова Ангелова – член с ЕГН ..........;
 • Таня Андонова Дишлиева – член с ЕГН ..........;
 • Ивелина Иванова Виденова- член с ЕГН ..........;
 • Бригита Емилова Костова-Атанасова – член с ЕГН ..........
 • Даниел Иванов Стоянов – член с ЕГН ……..

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 20.01.2020 в 17:45 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения