Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1171-МИ/НР
София, 25.10.2015

ОТНОСНО:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Връбница“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 773/25.10.2015 г. от кмета на район „Връбница" с искане за 14 промени в състава на 12 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Връбница " - СО от квотата на ПП „ДПС“-  3 промени в 3 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- 4 промeни в 4 СИК, от квотата на КП „ББЦ“- 1 промяна в 1 СИК, от квотата на КП „БСП- лява България“- 1 промени в 1 СИК, от квотата на КП „Реформаторски блок“- 3 промени в 3 СИК  и от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 2 промяна в 2 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Връбница " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

 

Длъжност в СИК

Политическа сила

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

ЕГН

224620011

Сашка Николаева Петрова-Панева

Маргита Жечкова Седларска-Димитрова

 

член

ГЕРБ

224620018

Захари Каменов Ахпостолов

Добринка Тодорова Златкова

 

член

ГЕРБ

224620026

Ели Георгиева Николова

Ангел Любенов Велков

 

член

ГЕРБ

224620026

Кирил Кирилов Кирилов

Ели Георгиева Николова

 

секретар

ГЕРБ

224620038

Антоанета Георгиева Велева

Сашо Райчев Александров

 

член

БСП Лява България

224620004

Милен Методиев Йорданов

Кристиян Димитров Димитров

 

член

ПФ

224620047

Стойо Кочев Марков

Георги Бориславов Георгиев

 

член

ПФ

224620041

Ветка Станиславова Йорданова

Алекс Карамфилов Дичев

 

член

ББЦ

224620032

Елена Георгиева Лалова

Красимира Веселинова Даскалова

 

председател

РБ

224620034

Маргарита Маркова Мирчева

Соня Иванова Митева

 

член

РБ

224620036

Соня Иванова Митева

Елена Благова Благова

 

член

РБ

224620022

Васил Петров Таков

Виктор Милушев

 

зам. председател

ДПС

224620038

Таня Троянова Сотирова

Ивайло Живков Панайотов

 

зам. председател

ДПС

224620037

Димитър Кънчев Гагов

Маргарита Валентинова Ангелова

 

член

ДПС

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.10.2015 в 21:24 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения