Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1170-МИ/НР
София, 25.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 768/25.10.2015 г. от кмета на район „Илинден" с искане за 15 промени в състава на 12 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Илинден " - СО от квотата на ПП „ДПС“- 1промяна в 1 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- 2 промени в 2 СИК, от квотата на КП „ББЦ“- 7 промени в 7 СИК, от квотата на КП „Реформаторски блок“- 2 промени в 2 СИК, от квотата на КП „АБВ“- 1 промяна в 1 СИК и от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 2 промени в 2 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Илинден " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:


на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Полит.
сила

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

19

Ивалина Иванова Кръстанова - Кюлафлиева

Чавдар Чавдаров Дуцов

 

Член

ДПС

7

Ивайло Милчев Йорданов

Поля Венциславова Велкова

 

Секретар

ГЕРБ

7

Поля Венциславова Велкова

Галина Петрова Симеонова

 

Член

ГЕРБ

2

Илиян Петров Райнов

Вероника Георгиева Кирилова

 

Член

ББЦ

5

Ганка Георгиева Цонева

Камелия Димитрова Славкова

 

Член

ББЦ

11

Мария Миткова Стоячева

Цветанка Генова Митева

 

Член

ББЦ

16

Петър Върбанов Данчев

Анна Павлова Христова

 

Член

ББЦ

19

Владимир Василев Краев

Георги Йорданов Тошев

 

Зам.председател

ББЦ

32

Веселин Георгиев Гуйов

Снежанка Петрова Цветанова

 

Член

ББЦ

37

Теменужка Атанасова Стоянова

Йорданка Митова Накова

 

Член

ББЦ

4

Петко Георгиев Банов

Димитър Атанасов Цонков

 

Зам.председател

РБ

12

Венцислав Венциславов Велинов

Неделчо Димитров Тагарев

 

Секретар

РБ

28

Мирослав Борисов Тодоров

Цветозар Атанасов Петков

 

Член

АБВ

1

Мариета Миткова Григорова

Николай Величков Николов

 

Зам.председател

ПФ

16

Стоян Мирославов Стоянов

Ангел Величков Николов

 

Член

ПФ

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.10.2015 в 21:23 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения