Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1136-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО:  Публикуване на списък с представители на  МК "БСП лява България"

 

Постъпило е заявления с вх. № 743/24.10.2015 г. на ОИК Столична община от МК "БСП лява България", представлявана от Калоян Драгомиров Паргов, чрез Георги Страхилов Свиленски, в качеството му пълномощник, с което е представен списък с общо 899 представители на коалицията в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите  не надхвърля общия брой секции в Столична община.

Списъците с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Елена Трифонова Димитрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

2

Динко Трушиев Ангелов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

3

Деница Георгиева Георгиева

 

Лицето е регистрирано за представител от НАРОДЕН СЪЮЗ

4

Такухи Агоп Самуелян

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

5

Бойко Лев Страхилов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

6

Красимира Димитрова Стоянова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

7

Орлин Киров Димов

 

Лицето е кандидат от МК "БСП лява България" в ОИК София

8

Бойка Маринова Малчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

9

Венцислав Младенов Александров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

10

Ленко Николов Петканин

 

Лицето е кандидат от МК "БСП лява България" в ОИК София

11

Христо Валентинов Гергов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

12

Велко Тодоров Палушев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

13

Иван Петров Стефанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

14

Калин Михайлов Михалев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

15

Мирослав Василев Стефанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

16

Нейчо Антонов Нейчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

17

Мария Кръстева Вигенина

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

18

Стоян Рачев Ралев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

19

Нанко Стайков Мавров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

20

Васко Захариев Цветков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

21

Александър Георгиев Узунов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

22

Христо Стоянов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

23

Тодор Георгиев Благьов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

24

Васил Пенчов Арабаджиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

25

Нели Николова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

26

Николай Велков Дойчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

27

Вельо Еньов Василев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

28

Цека Божилова Младенова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

29

Ивайло Димитров Бояджиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

30

Мария Стоянова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

31

Стоян Димитров Недялков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

32

Лидия Георгиева Цанкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

33

Иван Илиев Пашов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

34

Ирена Тихомирова Колева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

35

Диана Петрова Стефанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

36

Красимир Атанасов Конов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

37

Владимир Йорданов Гурсов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС

38

Катя Цветанова Василева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

39

Кремена Нейкова Нейкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“

40

Марийка Николова Лазарова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

41

Боян Петров Златев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

42

Цветанка Тодорова Радонова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

43

Пенка Петкова Ветова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

44

Стефан Живков Панайотов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

45

Цветан Руменов Анев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП ГЛАС НАРОДЕН

46

Радинка Колева Еремиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

47

Вяра Цветанова Петкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

48

Ангел Стефчев Емилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

49

Марияна Огнянова Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

50

Светослав Атанасов Стоянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

51

Славка Наумова Калбурова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

52

Мая Кирилова Александрова

 

Лицето се повтаря в списъка

53

Пенчо Иванов Бончев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

54

Петър Иванов Филипов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

55

Александра Иванова Деянова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

56

Борислав Райчев Борисов

 

Лицето се повтаря в списъка

57

Валентин Атанасов Вутов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

58

Благой Николов Игнатов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

59

Крум Александров Марянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

60

Георги Маринов Спасов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

61

Димитър Георгиев Калчев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

62

Димитър Георгиев Калчев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Лицето се повтаря в списъка

63

Гергана Георгиева Донкова

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

64

Делян Младенов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

65

Николай Георгиев Гърнев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

66

Мичо Дочев Ройковски

 

Лицето е кандидат от МК "БСП лява България" в ОИК София

67

Альоша Маков Даков

 

Лицето е кандидат от МК "БСП лява България" в ОИК София

68

Иван Александров Гьонов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

69

Петър Колев Колев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

70

Кирил Йосифов Парапанов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

71

Десислава Стефанова Славчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

72

Жоро Панайотов Стоянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

73

Кирил Борисов Бунцев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

74

Ветка Йорданова Панкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

75

Димчо Георгиев Стоев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

76

Весела Иванова Михалкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

77

Мария Кръстанова Коджабашийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

78

Надежда Георгиева Палигорова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

79

Павел Румянов Донков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

80

Методи Димитров Митов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

81

Стефан Ценов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

82

Радослав Ивайлов Карабелски

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

83

Иванка Станева Велинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

84

Димитрина Фиданова Георгиева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

85

Верка Василева Лазарова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

86

Кирил Данаилов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

87

Радка Иванова Ачева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

88

Валентин Димитров Пейков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

89

Даниела Славчева Уручева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

90

Наталия Иванова Калъпова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

91

Костадин Владимиров Белокапов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

92

Марин Аначков Зарев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

93

Диана Василева Тодорова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

94

Стоян Тодоров Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

95

Виктор Ивайлов Тодоров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

96

Силвестър Любомиров Ангелов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

97

Иво Трайков Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

98

Иво Христов Тонев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

99

Лалка Пламенова Райкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

100

Методи Пламенов Райков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

101

Галя Иванова Иванова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

102

Дора Димитрова Даракчиева

 

Лицето е кандидат от Движение за права и свободи-ДПС в ОИК София

103

Траяна Валентинова Цветкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

104

Николай Кирилов Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

105

Валентин Стоилов Милев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

106

Маргарита Лазарова Калоянова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

107

Красимир Костадинов Кръстенов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

108

Димитър Стоянов Даракчиев

 

Лицето е кандидат от Движение за права и свободи-ДПС в ОИК София

109

Илия Тодоров Димитров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

110

Наталия Николаевна Николова

 

Лицето няма навършени 18 години

111

Биляна Цветанова Тошкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

112

Веселин Иванов Цочев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

113

Снежана Георгиева Карадачка

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

114

Господин Александров Динев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

115

Райна Александрова Кленова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

116

Еленка Илиева Матеева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

117

Методи Алексиев Алексиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

118

Маргарита Манолова Томова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

119

Грозьо Георгиев Дочев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

120

Софрони Бориславов Софрониев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

121

Цветан Петков Тръпков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

122

Милка Иванова Ангелова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

123

Анна Русинова Велинова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

124

Тотка Колева Димова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

125

Михаил Величков Трайков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

126

Валентин Димитров Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

127

Тотка Колева Димова

 

Лицето се повтаря в списъка

128

Михаил Величков Трайков

 

Лицето се повтаря в списъка

129

Валентин Димитров Николов

 

Лицето се повтаря в списъка

130

Даниела Тодорова Лазарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

131

Мирчо Огнянов Иванчев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

132

Дюла Иванова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“
Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

133

Виолета Димитрова Кръстева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

134

Елена Ананиева Симеонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

135

Елица Велинова Гадженакова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

136

Любка Димитрова Митрева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

137

Валя Маринова Вакарелийска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

138

Магдалена Гюрова Спасова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

139

Мариана Спасова Иванова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

140

Пламен Григоров Костов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

141

Маргарита Стефанова Белчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

142

Спаска Русева Езерска

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

143

Красимира Евтимова Петрова

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

144

Светла Трендафилова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

145

Цветан Владинов Владимиров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

146

Денка Златинова Божилова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

147

Иванка Чавдарова Димитрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

148

Недялка Иванова Чебишева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

149

Гроздьо Георгиев Дочев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

150

Тотка Колева Димова

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

151

Михаил Величков Трайков

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

152

Валентин Димитров Николов

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

153

Мирчо Огнянов Иванчев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Лицето се повтаря в списъка

154

Дюла Иванова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка

155

Валя Маринова Вакарелийска

 

Лицето се повтаря в списъка

156

Иван Асенов Христов

 

Лицето няма навършени 18 години

157

Валентин Георгиев Кръстев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

158

Снежана Николова Хаджиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

159

Петър Стефанов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

160

Николай Кръстев Ирков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

161

Йорданка Иванова Янкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

162

Александрия Младенова Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

163

Зорица Крумова Малинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

164

Любка Крумова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

165

Николай Симеонов Коев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

166

Моника Николаева Коева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

167

Цветомила Методиева Коева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

168

Анастас Петров Андреев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

169

Светлана Страхилова Костадинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

170

Даниел Александров Джоргов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

171

Валентин Димитров Николов

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

172

Надежда Георгиева Георгиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

173

Валери Ангелов Петков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

174

Мария Евстатиева Площакова-Такова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

175

Марин Евлогиев Георгиев

 

Лицето е кандидат от НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ в ОИК Своге

176

Николая Христова Кокарешкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

177

Елена Иванова Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

178

Екатерина Боянова Станоева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

179

Верка Петрова Благоева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

180

Евелина Йорданова Гурсова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

181

Мариела Георгиева Чуховска

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

182

Валентин Цветков Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

183

Тихомир Петров Христов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

184

Гергана Асенова Маркова - Караланова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

185

Диана Любомирова Шейтанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

186

Георги Кирилов Марковски

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

187

Бойка Маринова Малчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Лицето се повтаря в списъка

188

Марин Илиев Станимиров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

189

Здравка Веселинова Колева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

190

Марта Стойчева Ангелова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

191

Йордан Бисеров Христов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

192

Христо Василев Стойнов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

193

Емил Венелинов Друмев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

194

Ванчо Стефанов Маринов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

195

Жеко Кочев Жеков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

196

Диляна Найденова Славчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

197

Стефчо Трайчев Георгиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

198

Денко Василев Славов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

199

Тодорка Василева Николова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

200

Георги Александров Радославов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

201

Данка Любенова Шаренкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

202

Мая Стефанова Матова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

203

Станка Стоядинова Попова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

204

Пенка Дакова Цафарова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

205

Изабела Руменова Мечкарска

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

206

Райна Сергиева Петрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

207

Георги Цанев Досев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

208

Цветан Миков Цанов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

209

Александър Славов Карастоянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

210

Надя Владимирова Богданова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

211

Стоян Христов Стоянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

212

Асен Василев Василев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

213

Радка Симеонова Петкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

214

Димчо Георгиев Стоев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

215

Ивайло Руменов Богданов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

216

Ирина Димитрова Иванова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

217

Краля Радкова Котаракова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

218

Стефан Ценов Стоянов

 

Лицето се повтаря в списъка

219

Даниела Перванова Лекова - Стефанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

220

Антон Иванов Стефанов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

221

Иван Иванов Кръстев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

222

Катя Йорданова Минчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

223

Симона Кирилова Кръстанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

224

Станка Младенова Милкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

225

Соня Василева Илиева

 

Лицето е регистрирано за представител от НАРОДЕН СЪЮЗ

226

Божидар Недялков Дерменджиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

227

Йорданка Пеева Василева

 

Лицето се повтаря в списъка

228

Николай Василев Ников

 

Лицето се повтаря в списъка

229

Дора Илиева Пачева

 

Лицето се повтаря в списъка

230

Бонка Стойнева Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

231

Мария Николаева Ганчева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 668 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

 1. Отказва да публикува списък с представители за следните лица:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Елена Трифонова Димитрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

2

Динко Трушиев Ангелов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

3

Деница Георгиева Георгиева

 

Лицето е регистрирано за представител от НАРОДЕН СЪЮЗ

4

Такухи Агоп Самуелян

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

5

Бойко Лев Страхилов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

6

Красимира Димитрова Стоянова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

7

Орлин Киров Димов

 

Лицето е кандидат от МК "БСП лява България" в ОИК София

8

Бойка Маринова Малчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

9

Венцислав Младенов Александров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

10

Ленко Николов Петканин

 

Лицето е кандидат от МК "БСП лява България" в ОИК София

11

Христо Валентинов Гергов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

12

Велко Тодоров Палушев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

13

Иван Петров Стефанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

14

Калин Михайлов Михалев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

15

Мирослав Василев Стефанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

16

Нейчо Антонов Нейчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

17

Мария Кръстева Вигенина

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

18

Стоян Рачев Ралев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

19

Нанко Стайков Мавров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

20

Васко Захариев Цветков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

21

Александър Георгиев Узунов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

22

Христо Стоянов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

23

Тодор Георгиев Благьов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

24

Васил Пенчов Арабаджиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

25

Нели Николова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

26

Николай Велков Дойчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

27

Вельо Еньов Василев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

28

Цека Божилова Младенова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

29

Ивайло Димитров Бояджиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

30

Мария Стоянова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

31

Стоян Димитров Недялков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

32

Лидия Георгиева Цанкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

33

Иван Илиев Пашов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

34

Ирена Тихомирова Колева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

35

Диана Петрова Стефанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

36

Красимир Атанасов Конов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

37

Владимир Йорданов Гурсов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС

38

Катя Цветанова Василева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

39

Кремена Нейкова Нейкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“

40

Марийка Николова Лазарова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

41

Боян Петров Златев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

42

Цветанка Тодорова Радонова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

43

Пенка Петкова Ветова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

44

Стефан Живков Панайотов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

45

Цветан Руменов Анев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП ГЛАС НАРОДЕН

46

Радинка Колева Еремиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

47

Вяра Цветанова Петкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

48

Ангел Стефчев Емилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

49

Марияна Огнянова Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

50

Светослав Атанасов Стоянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

51

Славка Наумова Калбурова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

52

Мая Кирилова Александрова

 

Лицето се повтаря в списъка

53

Пенчо Иванов Бончев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

54

Петър Иванов Филипов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

55

Александра Иванова Деянова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

56

Борислав Райчев Борисов

 

Лицето се повтаря в списъка

57

Валентин Атанасов Вутов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

58

Благой Николов Игнатов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

59

Крум Александров Марянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

60

Георги Маринов Спасов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

61

Димитър Георгиев Калчев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

62

Димитър Георгиев Калчев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Лицето се повтаря в списъка

63

Гергана Георгиева Донкова

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

64

Делян Младенов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

65

Николай Георгиев Гърнев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

66

Мичо Дочев Ройковски

 

Лицето е кандидат от МК "БСП лява България" в ОИК София

67

Альоша Маков Даков

 

Лицето е кандидат от МК "БСП лява България" в ОИК София

68

Иван Александров Гьонов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

69

Петър Колев Колев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

70

Кирил Йосифов Парапанов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

71

Десислава Стефанова Славчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

72

Жоро Панайотов Стоянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

73

Кирил Борисов Бунцев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

74

Ветка Йорданова Панкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

75

Димчо Георгиев Стоев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

76

Весела Иванова Михалкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

77

Мария Кръстанова Коджабашийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

78

Надежда Георгиева Палигорова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

79

Павел Румянов Донков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

80

Методи Димитров Митов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

81

Стефан Ценов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

82

Радослав Ивайлов Карабелски

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

83

Иванка Станева Велинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

84

Димитрина Фиданова Георгиева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

85

Верка Василева Лазарова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

86

Кирил Данаилов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

87

Радка Иванова Ачева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

88

Валентин Димитров Пейков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

89

Даниела Славчева Уручева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

90

Наталия Иванова Калъпова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

91

Костадин Владимиров Белокапов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

92

Марин Аначков Зарев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

93

Диана Василева Тодорова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

94

Стоян Тодоров Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

95

Виктор Ивайлов Тодоров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

96

Силвестър Любомиров Ангелов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

97

Иво Трайков Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

98

Иво Христов Тонев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

99

Лалка Пламенова Райкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

100

Методи Пламенов Райков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

101

Галя Иванова Иванова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

102

Дора Димитрова Даракчиева

 

Лицето е кандидат от Движение за права и свободи-ДПС в ОИК София

103

Траяна Валентинова Цветкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

104

Николай Кирилов Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

105

Валентин Стоилов Милев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

106

Маргарита Лазарова Калоянова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

107

Красимир Костадинов Кръстенов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

108

Димитър Стоянов Даракчиев

 

Лицето е кандидат от Движение за права и свободи-ДПС в ОИК София

109

Илия Тодоров Димитров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

110

Наталия Николаевна Николова

 

Лицето няма навършени 18 години

111

Биляна Цветанова Тошкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

112

Веселин Иванов Цочев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

113

Снежана Георгиева Карадачка

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

114

Господин Александров Динев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

115

Райна Александрова Кленова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

116

Еленка Илиева Матеева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

117

Методи Алексиев Алексиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

118

Маргарита Манолова Томова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

119

Грозьо Георгиев Дочев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

120

Софрони Бориславов Софрониев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

121

Цветан Петков Тръпков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

122

Милка Иванова Ангелова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

123

Анна Русинова Велинова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

124

Тотка Колева Димова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

125

Михаил Величков Трайков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

126

Валентин Димитров Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

127

Тотка Колева Димова

 

Лицето се повтаря в списъка

128

Михаил Величков Трайков

 

Лицето се повтаря в списъка

129

Валентин Димитров Николов

 

Лицето се повтаря в списъка

130

Даниела Тодорова Лазарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

131

Мирчо Огнянов Иванчев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

132

Дюла Иванова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“
Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

133

Виолета Димитрова Кръстева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

134

Елена Ананиева Симеонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

135

Елица Велинова Гадженакова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

136

Любка Димитрова Митрева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

137

Валя Маринова Вакарелийска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

138

Магдалена Гюрова Спасова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

139

Мариана Спасова Иванова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

140

Пламен Григоров Костов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

141

Маргарита Стефанова Белчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

142

Спаска Русева Езерска

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

143

Красимира Евтимова Петрова

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

144

Светла Трендафилова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

145

Цветан Владинов Владимиров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

146

Денка Златинова Божилова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

147

Иванка Чавдарова Димитрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

148

Недялка Иванова Чебишева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

149

Гроздьо Георгиев Дочев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

150

Тотка Колева Димова

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

151

Михаил Величков Трайков

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

152

Валентин Димитров Николов

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

153

Мирчо Огнянов Иванчев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Лицето се повтаря в списъка

154

Дюла Иванова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка

155

Валя Маринова Вакарелийска

 

Лицето се повтаря в списъка

156

Иван Асенов Христов

 

Лицето няма навършени 18 години

157

Валентин Георгиев Кръстев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

158

Снежана Николова Хаджиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

159

Петър Стефанов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

160

Николай Кръстев Ирков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

161

Йорданка Иванова Янкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

162

Александрия Младенова Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

163

Зорица Крумова Малинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

164

Любка Крумова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

165

Николай Симеонов Коев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

166

Моника Николаева Коева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

167

Цветомила Методиева Коева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

168

Анастас Петров Андреев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

169

Светлана Страхилова Костадинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

170

Даниел Александров Джоргов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

171

Валентин Димитров Николов

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

172

Надежда Георгиева Георгиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

173

Валери Ангелов Петков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

174

Мария Евстатиева Площакова-Такова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

175

Марин Евлогиев Георгиев

 

Лицето е кандидат от НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ в ОИК Своге

176

Николая Христова Кокарешкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

177

Елена Иванова Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

178

Екатерина Боянова Станоева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

179

Верка Петрова Благоева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

180

Евелина Йорданова Гурсова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

181

Мариела Георгиева Чуховска

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

182

Валентин Цветков Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

183

Тихомир Петров Христов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

184

Гергана Асенова Маркова - Караланова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

185

Диана Любомирова Шейтанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

186

Георги Кирилов Марковски

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

187

Бойка Маринова Малчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Лицето се повтаря в списъка

188

Марин Илиев Станимиров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

189

Здравка Веселинова Колева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

190

Марта Стойчева Ангелова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

191

Йордан Бисеров Христов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

192

Христо Василев Стойнов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

193

Емил Венелинов Друмев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

194

Ванчо Стефанов Маринов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

195

Жеко Кочев Жеков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

196

Диляна Найденова Славчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

197

Стефчо Трайчев Георгиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

198

Денко Василев Славов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

199

Тодорка Василева Николова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

200

Георги Александров Радославов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

201

Данка Любенова Шаренкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

202

Мая Стефанова Матова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

203

Станка Стоядинова Попова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

204

Пенка Дакова Цафарова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

205

Изабела Руменова Мечкарска

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

206

Райна Сергиева Петрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

207

Георги Цанев Досев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

208

Цветан Миков Цанов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

209

Александър Славов Карастоянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

210

Надя Владимирова Богданова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

211

Стоян Христов Стоянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

212

Асен Василев Василев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

213

Радка Симеонова Петкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

214

Димчо Георгиев Стоев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

215

Ивайло Руменов Богданов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

216

Ирина Димитрова Иванова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

217

Краля Радкова Котаракова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

218

Стефан Ценов Стоянов

 

Лицето се повтаря в списъка

219

Даниела Перванова Лекова - Стефанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

220

Антон Иванов Стефанов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

221

Иван Иванов Кръстев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

222

Катя Йорданова Минчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

223

Симона Кирилова Кръстанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

224

Станка Младенова Милкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

225

Соня Василева Илиева

 

Лицето е регистрирано за представител от НАРОДЕН СЪЮЗ

226

Божидар Недялков Дерменджиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

227

Йорданка Пеева Василева

 

Лицето се повтаря в списъка

228

Николай Василев Ников

 

Лицето се повтаря в списъка

229

Дора Илиева Пачева

 

Лицето се повтаря в списъка

230

Бонка Стойнева Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

231

Мария Николаева Ганчева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

 1. Да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, списък с 668 представители на МК "БСП лява България“ за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 08.11.2015 в 12:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения