Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1030-МИ
София, 20.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на  ПП „България без цензура”

 Постъпили  заявления с вх. № 582/19.10.2015 г. и № 604/20.10.2015г. на ОИК Столична община от ПП „България без цензура” представлявана от Николай Тихомиров Бареков чрез Костадин Пандуров-пълномощник  за регистрация на застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.

Заявленията  са второ  и трето по ред, вписани към № 4 във входящия регистъра  на предложените за регистрация застъпници. С двете заявления са предложени общо 453 броя застъпници общо на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община на ПП „България без цензура“.  Към заявленията (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощни ;  списъци на предложените застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.Списъците са представени хартиен насител и на електронен носител. 

Списъците са  предложените застъпници са проверени от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Юлиян Юриев Янакиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

2

Ирена Сашкова Янкулова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Ирина Сашкова Янкулова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

4

Антоанета Драгомирова Атанасова

 

Лицето се повтаря в списъка

5

Камелия Евгениева Нахова

 

Лицето се повтаря в списъка

6

Надежда Димитрова Петкова

 

Лицето се повтаря в списъка

7

Румяна Кирилова Дойчинова

 

Лицето се повтаря в списъка

8

Мирослав Георгиев Ковачев

 

Лицето се повтаря в списъка

9

Павлина Кирилова Руменова

 

Невалидно ЕГН

10

Милчо Невенов Илиев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

11

Тихомир Петров Петров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

12

Ирена Никифорова Павлова

 

Лицето се повтаря в списъка

13

Лъчезар Богданов Тончев

 

Лицето се повтаря в списъка

14

Мариан Валентинов Христов

 

Лицето се повтаря в списъка

15

Манол Методиев Тодоров

 

Лицето се повтаря в списъка

16

Полина Венциславова Ислаева

 

Лицето се повтаря в списъка

17

Радослав Руменов Тодоров

 

Лицето се повтаря в списъка

18

Светлозар Бориславов Георгиев

 

Невалидно ЕГН

19

Радослав Красимиров Петров

 

Лицето няма да има навършени 18 години към 25.10.2015 г

20

Мариан Валентинов Христов

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

21

Петър Пламенов Бонев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

22

Георги Димитров Овчаров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

23

Манол Методиев Тодоров

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

24

Полина Венциславова Ислаева

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

25

Радослав Руменов Тодоров

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

26

Александра Иванова Георгиева

 

Лицето се повтаря в списъка

27

Иван Пламенов Найденов

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

28

Магдалена Николаева Йовчева

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

29

Михаела Ивайлова Жотева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от 2246 ПП България без цензура

30

Еди Георгиев Илиев

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

31

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОЛЕВ

 

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 ПП България без цензура

32

ТИХОМИР ПЕТРОВ ВИНАЧЕВ

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

33

МИЛЧО НЕВЕНОВ ИЛИЕВ

 

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 ПП България без цензура

34

ЗОЯ РУСЕВА ДЖАМБАЗОВА

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

35

Десислава Наскова Атанасова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от 2246 ПП България без цензура

36

Михаела Стойкова Айшинова

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

37

Росица Ивова Нешева

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

38

Теменужка Живкова Стоянова

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

39

Веселин Христов Солаков

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

 

 

 

 

 

Поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 138  предложени застъпника са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 1. Отказва регистрацията на:

 

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Юлиян Юриев Янакиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

2

Ирена Сашкова Янкулова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Ирина Сашкова Янкулова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

4

Антоанета Драгомирова Атанасова

 

Лицето се повтаря в списъка

5

Камелия Евгениева Нахова

 

Лицето се повтаря в списъка

6

Надежда Димитрова Петкова

 

Лицето се повтаря в списъка

7

Румяна Кирилова Дойчинова

 

Лицето се повтаря в списъка

8

Мирослав Георгиев Ковачев

 

Лицето се повтаря в списъка

9

Павлина Кирилова Руменова

 

Невалидно ЕГН

10

Милчо Невенов Илиев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

11

Тихомир Петров Петров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

12

Ирена Никифорова Павлова

 

Лицето се повтаря в списъка

13

Лъчезар Богданов Тончев

 

Лицето се повтаря в списъка

14

Мариан Валентинов Христов

 

Лицето се повтаря в списъка

15

Манол Методиев Тодоров

 

Лицето се повтаря в списъка

16

Полина Венциславова Ислаева

 

Лицето се повтаря в списъка

17

Радослав Руменов Тодоров

 

Лицето се повтаря в списъка

18

Светлозар Бориславов Георгиев

 

Невалидно ЕГН

19

Радослав Красимиров Петров

 

Лицето няма да има навършени 18 години към 25.10.2015 г

20

Мариан Валентинов Христов

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

21

Петър Пламенов Бонев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

22

Георги Димитров Овчаров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

23

Манол Методиев Тодоров

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

24

Полина Венциславова Ислаева

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

25

Радослав Руменов Тодоров

 

Лицето се повтаря в списъка
Лицето се повтаря в списъка

26

Александра Иванова Георгиева

 

Лицето се повтаря в списъка

27

Иван Пламенов Найденов

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

28

Магдалена Николаева Йовчева

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

29

Михаела Ивайлова Жотева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от 2246 ПП България без цензура

30

Еди Георгиев Илиев

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

31

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОЛЕВ

 

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 ПП България без цензура

32

ТИХОМИР ПЕТРОВ ВИНАЧЕВ

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

33

МИЛЧО НЕВЕНОВ ИЛИЕВ

 

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 ПП България без цензура

34

ЗОЯ РУСЕВА ДЖАМБАЗОВА

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

35

Десислава Наскова Атанасова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от 2246 ПП България без цензура

36

Михаела Стойкова Айшинова

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

37

Росица Ивова Нешева

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

38

Теменужка Живкова Стоянова

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

39

Веселин Христов Солаков

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

 

  2.РЕГИСТРИРА 414 застъпници общо на общински съветници, кмет на район, кмет на община на ПП „България без цензура“в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. както следва: .

 

N

Име

ЕГН

1

Сашка Ангелова Стоянова

 

2

Мариета Павлова Митова

 

3

Красимир Димитров Митов

 

4

Ивайло Иванов Цеков

 

5

Виктор Емилов Донински

 

6

Кирил Радославов Кафеджийски

 

7

Славена Маринова Николаева

 

8

Светла Спасова Ганчева

 

9

Ива Любенова Стойнева

 

10

Никол Страхилова Георгиева

 

11

Тодор Николаев Диманов

 

12

Михаил Янакиев Атанасов

 

13

Невена Димитрова Тодорова

 

14

Николай Йорданов Георгиев

 

15

Лиляна Илиева Венкова

 

16

Димитър Иванов Митров

 

17

Галина Евгениева Гергова

 

18

Виолета Цветанова Илиева

 

19

Елизабет Димитрова Малчева

 

20

Анита Илиева Михова

 

21

Славянка Петрова Тодорова

 

22

Иван Димитров Тренев

 

23

Петър Руменов Караджов

 

24

Стефан Людмилов Йотов

 

25

Добринка Николова Божилова

 

26

Валерия Николаева Керемидова

 

27

Павлина Цветанова Каменова

 

28

Спас Иванов Евтимов

 

29

Радка Веселинова Илиева

 

30

Антоанета Драгомирова Атанасова

 

31

Камелия Евгениева Нахова

 

32

Надежда Димитрова Петкова

 

33

Румяна Кирилова Дойчинова

 

34

Мирослав Георгиев Ковачев

 

35

Мариан Валентинов Христов

 

36

Манол Методиев Тодоров

 

37

Полина Венциславова Ислаева

 

38

Радослав Руменов Тодоров

 

39

Мариана Спасова Димитрова

 

40

Атанас Александров Вучев

 

41

Асен Руменов Иванов

 

42

Виолета Асенова Евтимова

 

43

Гюра Пешова Петрова

 

44

Серги Христов Петров

 

45

Димитринка Христова Христова

 

46

Меглена Димитрова Дупаринова

 

47

Христо Вълканов Вълканов

 

48

Илона Зиновиева Вълканова

 

49

Христа Христова Вълканова

 

50

Людмила Милкова Георгиева

 

51

Васил Лилянов Ненчев

 

52

Йорданка Иванова Янкова

 

53

Нели Петрова Иванова

 

54

Вера Стаменова Захариева

 

55

Венета Атанасова Маслева

 

56

Светослава Любенова Владиславова

 

57

Елена Георгиева Ангелова

 

58

Георги Иванов Ангелов

 

59

Анелия Веселинова Тонкова

 

60

Атанас Стоянов Панайотов

 

61

Милена Василева Панайотова

 

62

Анна Атанасова Панайотова

 

63

Любомир Ангелов Димов

 

64

Мая Иванова Карабельова

 

65

Лора Атанасова Кръстева

 

66

Люба Иванова Иванова

 

67

Райна Борисова Кирякова

 

68

Светозар Тонниев Васев

 

69

Маргарита Спасова Дуцкинова

 

70

Стефан Илиев Петров

 

71

Красимира Цветанова Цветкова

 

72

Иванка Кирилова Мтова

 

73

Вангелия Спасова Котова

 

74

Искра Манан Молсако

 

75

Румяна Иванова Христова

 

76

Веселка Димитова Ранчовска

 

77

Оля Дойчева Дойчева

 

78

Елизабет Хари Догорамаджиян

 

79

Катя Петрова Иванова

 

80

Николина Стоименова Иванчева

 

81

Красимира Радкова Янакиева-Емурла

 

82

Васил Стойков Петков

 

83

Катя Йорданова Петкова

 

84

Орлин Пейчев Пейчев

 

85

Величка Виденова Котова

 

86

Мариана Георгиева Рашкова

 

87

Стефан Аспарухов Иванов

 

88

Мариана Добрева Стоянова

 

89

Данчо Георгиев Генов

 

90

Добри Добрев Стоянов

 

91

Георги Иванов Иванов

 

92

Николина Василева Христова

 

93

Кристина Валентинова Георгиева

 

94

Ангел Ванков Костов

 

95

Валерия Добрева Костова

 

96

Стефан Бойков Щерев

 

97

Симона Цветанова Аспарухова

 

98

Михаил Стойчев Михайлов

 

99

Кирил Александров Христов

 

100

Надка Димчова Михайлова

 

101

Сунчица Митовска

 

102

Светослава Перкова Даскалова

 

103

Гергана Генадиева Даскалова

 

104

Слава Георгиева Антонова

 

105

Антония Георгива Антонова

 

106

Николай Михайлив Лашков

 

107

Иван Мехайлов Михайлов

 

108

Юлия Борисова Христова

 

109

Павел Борислявов Киряков

 

110

Борислав Павлов Киряков

 

111

Валентин Любчев Минков

 

112

Ирена Колева Трайкова

 

113

Ирена Никифорова Павлова

 

114

Лъчезар Богданов Тончев

 

115

Борислав Александров Кирчев

 

116

Росица Радославова Трайкова

 

117

Веселин Цветанов Димитров

 

118

Силвия Георгиева Захариева

 

119

Николина Найденова Павлова

 

120

Стамен Иванов Николов

 

121

Мариана Сергеева Чопева

 

122

Цеца Милкова Кръстанова

 

123

Георги Иванов Струмин

 

124

Даниела Светославова Стоичкова

 

125

Дарина Бориславова Гайдурова

 

126

Ивелин Тошков Пашов

 

127

Камелия Ненкова Сидорова

 

128

Любослав Красимиров Вълков

 

129

Магдалена Пламенова Цветанова

 

130

Стилиян Тодоров Русев

 

131

Наташа Димитрова Възлева

 

132

Стефка Димитрова Иванова

 

133

Димитър Илиев Възлев

 

134

Иванка Антонова Атанасова

 

135

Мария Владимирова Кадиева

 

136

Вили Славчева Башлиева

 

137

Иван Стефанов Митов

 

138

Ивайло Иванов Митов

 

139

Гергана  Костова Комшева

 

140

Румяна Григорова Котеновска

 

141

Мартин Еманоил Калаврос

 

142

Георги Петров Петров

 

143

Цветелина Татянова Илиева

 

144

Десислава Венциславова Панева

 

145

Станой Стасов Веселински

 

146

Аксиния Димитрова Костадинова

 

147

Анна Димитрова Димитрова

 

148

Райна Владимирова Сергеева

 

149

Ася Стефанова Борисова

 

150

Венетка Павлова Костова

 

151

Надежда Димитрова Кръстева

 

152

Бойко Славков Божилов

 

153

Росица Кирилова Огнянова

 

154

Чавдар Василев Радославов

 

155

Гергана Василева Донкова

 

156

Славемир Иванов Минчев

 

157

Деси Красимирова Минчева

 

158

Минчо Минчев Чучев

 

159

Валентина Иванова Стоянова

 

160

Славка Иванова Николава

 

161

Маргарита Георгиева Спасова

 

162

Евгени Борисов Вельов

 

163

Цветанка Георгиева Вельова

 

164

Мария Георгиева Аналтева

 

165

Спасимира Добромирова Ранчева

 

166

Борислав Емилов Лозанов

 

167

Недялка Костова Йотова

 

168

Илиян Асенов Пенев

 

169

Любомир Валериев Сивриев

 

170

Румен Коцев Коцев

 

171

Валентин Васков Стоев

 

172

Димитър Дафинов Дреи

 

173

Мария Борисова Филипова

 

174

Петър Георгиев Манов

 

175

Красимир Симионов Кофелев

 

176

Румен Георгиев Кирилов

 

177

Светла Красимирова Кофелева

 

178

Райна Кирилова Андреева

 

179

Саня Коцева Илиева

 

180

Александра Валериева Илиева

 

181

Мария Петрова Стоименова

 

182

Мария Георгиева Димитрова

 

183

Валери Виденов Илиев

 

184

Николай Виденов Илиев

 

185

Костадин Николов Илиев

 

186

Мирослава Стефанова Шопова-Велинова

 

187

Цветелина Денчева Цветанова

 

188

Иванка Евтимова Караджова

 

189

Соня Николаева Йорданова

 

190

Силвия Василева Борисова

 

191

Албена Цветанова Петрова

 

192

Симеон Василев Симеонов

 

193

Румен Стефанов Георгиев

 

194

Василена Валентинова Ковачева

 

195

Анелия Василева Ковачева

 

196

Виолета Илиева Илиева

 

197

Йорданка Петрова Андреева

 

198

Милен Василев Спасов

 

199

Янка Василева Василева

 

200

Нина Василева Димитрова

 

201

Митко Иванов Димитров

 

202

Даниела Павлова Мартинова-Дамянова

 

203

Гинка Младенова Добрева

 

204

Магдалена Димитрова Негованска

 

205

Стефан Веселин Стефанов Арабаджиев

 

206

Лилия Пенчева Фурнаджиева

 

207

Авадес Агоп Гарабедян

 

208

Варттухи Хачадур Гарабедян

 

209

Парашкева Машкова Борисова

 

210

Роса Илиева Трайкова

 

211

Христо Георгиев Иванов

 

212

Мария Иванова Колчакова-Георгиева

 

213

Любомира Людмилова Ангелова

 

214

Пламен Любенов Георгиев

 

215

Атанас Иванов Господинов

 

216

Антония Боянова Цветкова

 

217

Тиха Тихомирова Методиева

 

218

Веска Йорданова Атанасова

 

219

Валерия Георгиева Дончева

 

220

Ветка Пламенова Георгиева

 

221

Мария Атанасова Апостолова

 

222

Адриана Тодорова Димова

 

223

Валентина Костадинова Цветкова

 

224

Вероника Марио Костуркова

 

225

Жана Кузманова Димитрова

 

226

Валентин Валентинов Иванов

 

227

Марио Даниел Димитров

 

228

Пламен Пламенов Иванов

 

229

Михаил Иванов Карагеров

 

230

Петра Иванова Миланова

 

231

Красимир Милков Илиев

 

232

Владимира Стефова Ненкова

 

233

Мартин Красимиров Илиев

 

234

Галя Тодорова Николова

 

235

Николай Иванов Николов

 

236

Катерина Иванова Николова-Стоянова

 

237

Йордан Светославов Любомиров

 

238

Минка Иванова Аргирова

 

239

Боряна Юлиева Грозданова

 

240

Венцислав Стефанов Василев

 

241

Лидия Александрова Петрова

 

242

Георги Славиев Грозданов

 

243

Атанаска Романова Петрова

 

244

Цветанка Христова Васева

 

245

Петър Владимиров Васев

 

246

Цветан Атанасов Пенов

 

247

Пепа Цветкова Пенова

 

248

Атанас Кръстов Пенов

 

249

Галя Георгиева Пенова

 

250

Елис Ахмедова Хюсеонова

 

251

Ивета Славеева Неделчева

 

252

Борис Христов Христов

 

253

Христо Христославов Загорчев

 

254

Димитър Пламенов Арапчев

 

255

Румяна Григорова Стратнева

 

256

Младен Иванов Стратиев

 

257

Мариана Стефанова Бамбалова

 

258

Владимир Николов Николов

 

259

Дарина Савева Александрова

 

260

Габриела Цанкова Иванова

 

261

ФИЛИП ИГНАТОВ ФИЛИПОВ

 

262

Силвия Цветанова Станимирова

 

263

Ивета Монова Дамянова

 

264

Христо Петров Мавров

 

265

Маргарита Георгиева Трендафилова

 

266

Петър Радосветов Каменов

 

267

Васка Стоичева Бозовайска

 

268

Руси Илиев Джамбазов

 

269

Анастасия Лазарова Джамбазова

 

270

Габриела Стоилова Костадинова

 

271

Стивън Елеоноров Станчев

 

272

Незабравка Венкова Гечева

 

273

Даниела Кирилова Миленова

 

274

Снежана Борисова Миленова

 

275

Калоян Петков Присадишки

 

276

Николай Емилов Маринов

 

277

Николета Красимирова Мартинова

 

278

Иван Александров Мартинов

 

279

Димитър Борисов Христов

 

280

Иван Христов Петров

 

281

Иван Бойков Иванов

 

282

Надка Тодорова Костова

 

283

Антон Емилов Велчев

 

284

Гинка Тодорова Господинова

 

285

Михаела Всячеславова Хорд

 

286

Иванка Иванова Чурилкова

 

287

Николай Найденов Райков

 

288

Младен Георгиев Борисов

 

289

Ани Лазарова Димитрова

 

290

Паулина Любомирова Георгиева

 

291

Антонио Велинов Вукадинов

 

292

Тинка Стойчева Папазова

 

293

Александра Иванова Георгиева

 

294

Грета Арсенова Петкова-Църова

 

295

Живко Василев Църов

 

296

Ники Русланов Джуранов

 

297

Евгени Златанов Тошев

 

298

Виолета Боянова Тошева

 

299

Анита Евгениева Тошева

 

300

Десислава Лъчезарова Вучева

 

301

Никола Сергеев Генов

 

302

Тодорка Костадинова Недялкова

 

303

Атанас  Красимиров Биджов

 

304

Мартин Георгиев Занов  

 

305

Илчо Борисов Илиев

 

306

Антон Иванов Семерджиев

 

307

Ерик Росенов Шушков  

 

308

Ана Светославова Ганчева

 

309

Никола Илиянов Мутафов

 

310

Радослав Любомиров Николов

 

311

Славянка Георгиева Рошкова

 

312

Николета Огнянова Михалчева

 

313

Емилия Николова Иванова

 

314

Наталия Крумова Сърбинова

 

315

Бойчо Александров Бойчев

 

316

Ива Петрова Стойчева

 

317

Адриан Тодоров Михайлов

 

318

Тодор Атанасов Михайлов

 

319

Таня Славчева Гергова

 

320

Силвия Славчева Гергова

 

321

Любомир Първанов Истатков

 

322

ЗОРНИЦА ЕМИЛОВА ВИДЕНОВА

 

323

Милка Славчова Виденова

 

324

ТОДОР ДAНЧЕВ ТОДОРОВ

 

325

МАРГАРИТА МИТОВА МИТОВА

 

326

Юлияна Петрова Тонковска

 

327

Илина Евелинова Глоговска

 

328

Борис Любомиров Йорданов

 

329

Албена Пенева Цанова

 

330

Юлия Костадинова Цанова

 

331

Стефан Валентинов Маринов

 

332

Теменужка Трайчева Бърдарова

 

333

Анна Пламенова Попова

 

334

Сергей Кирилов Груев

 

335

Иван Василев Тодоров

 

336

Васил Тодоров Тодоров

 

337

Елеонора Теодорова Палавейска

 

338

Анна Жоро Грозева

 

339

Захария Любенова Млеченкова

 

340

Елена Симеонова Никова

 

341

Борислава Валентинова Симеонова

 

342

Екатерина Николова Стоилкова

 

343

Ралица Николаева Иванова

 

344

Яна Николаева Петкова

 

345

Галина Монова Петкова

 

346

Снежана Венциславова Асенова

 

347

Светла Лозанова Асенова

 

348

Габриела Даниелова Нейкова

 

349

Никола Цонев Ботев

 

350

Мирослава Миленова Симеонова

 

351

Пламена Атанасова Тодорова

 

352

Симона Григорова Григорова

 

353

Боряна Димитрова Иванова

 

354

Деница Павлинова Маринова

 

355

Марина Владиславова Станчева

 

356

Стефан Стефанов Хаджиев

 

357

Ванина Кирилова Петрова

 

358

Дарина Антонова Господинова

 

359

Кристияна Володиева Попова

 

360

Цветан Евгениев Петров

 

361

Мария Венциславова Хаджиева

 

362

Кирил Андонов Алексиев

 

363

Цветомир Данаилов Бешев

 

364

Любен Тодоров Иванов

 

365

Георги Неделчев Заяков

 

366

Дейвид Владимиров Пенчев

 

367

Мария Желева Желева

 

368

Емил Димитров Лещарски

 

369

Валентин Маринов Вълев

 

370

Христо Сергеев Накев

 

371

Валентин Иванов Павлов

 

372

Иван Паулинов Русинов

 

373

Цветослав Николаев Николов

 

374

Зорница Димитрова Трайкова-Илиева

 

375

Станислава Емилова Асенова

 

376

Велин Стоянов Георгиев

 

377

Тодор Иванов Делирадев

 

378

Десислава Александрова Янакиева

 

379

Александър Георгиев Генов

 

380

Албена Сотирова Ковачева

 

381

Павлин Петков Христов

 

382

Васил Иванов Иванов

 

383

Валя Бойкова Романова

 

384

Корнелия Идакиева Димитрова

 

385

Владимир Дойков Еленков

 

386

ДАНИЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

387

Иван Георгиев Карамфилин

 

388

Марина Маринова Боцева

 

389

Анелия Евгениева Шопова

 

390

ВЛАДИМИР ТОЧКОВ ТОЧКОВ

 

391

Станимир Борисов Беев

 

392

Юлия Димитрова Паисиева

 

393

Стефания Костадинова Никушева

 

394

Нели Петкова Зюбилова

 

395

Светослав Георгиев Георгиев

 

396

Екатерина Костадинова Алексиева

 

397

Филип Манриков Алексиев

 

398

Христо Константинов Паисиев

 

399

Лилия Маркова Бачева

 

400

Тодор Стилиянов Русев

 

401

Анка Николова Иванова

 

402

Адриян Тодоров Колев

 

403

Виктор Мариов Тодоров

 

404

Владислав Елизабетов Цветков

 

405

Цветелина Тихомирова Маневска

 

406

Росен Николаев Николов

 

407

Бранимир Руменов Стоянов

 

408

Михаил Василев Бачев

 

409

Мирела Николаева Семерджиева

 

410

Теодор Иванов Маринов

 

411

Кристиян Веселинов Ганов

 

412

Валентина Кирилова Чобанова

 

413

Мариела Тончова Станева

 

414

Станислав Лазаров Станев

 

 

 

 

 

 1. Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 20.10.2015 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения