Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1029-МИ/НР
София, 20.10.2015

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации за изборите за общински съветници и за кметове, и за национален референдум на 25.10.2015г.

 Във връзка с организиране на предаването и приемането на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, и на национален референдум на 25.10.2015г.и на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ:

 

Упълномощава всеки един  от членове на ОИК да осъществят контрол при транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа по районни администрации на територията на Столична община.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 20.10.2015 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения