Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1021-МИ/НР
София, 19.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 579/19.10.2015 г. от кмета на район „Младост" с искане за 77 промени в състава на 75 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Младост" - СО от квотата на ПП ДПС – 77, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Младост" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция 22461500.

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

член

Лукан Стоилов Геров

Аделина Руменова Игова

 

2

зам. Предс.

Цветан Климентов Русинов

Адреан Олегов Иванов

 

3

член

Петьо Цветанов Русинов

Божил Костадинов Митов

 

4

член

Кирил Григоров Иванов

Цветелина Атанасова Генева

 

5

секретар

Симеон Атанасов Антов

Елисавета Петрова Стоичкова

 

6

член

Борислав Илиев Йотов

Тодорка Банчева Иванова

 

8

член

Стефан Хрестов Руминов

Лъчезар Николов Денин

 

9

член

Себахат Мехмед Шахин

Даниела Борисова Стоичкова

 

10

председател

Георги Красенов Георгиев

Здравка Кирилова Илиева

 

11

член

Вълчо Ангелов Вълчев

Мария Петрова Панталеева

 

13

член

Здравка Николова Стефанова

Гина Милчева Георгиева

 

14

член

Николай Павлов Евтимов

Иван Владимиров Найденов

 

16

председател

Милен Сабинов Ревански

Недялка Петкова Колева

 

17

член

Ирен Страхилова Борисова

Мартин Стоянов Стоянов

 

18

зам. Председ.

Геновева Крумова Гигова-Шиндарска

Иван Светославов Иванов

 

19

член

Марга Спасова Димитрова

Виктория Атанасова Борисова

 

20

председател

Габриела Георгиева Тотева

Мариела Петрова Иванова

 

21

член

Мухамед Юсеин Сюлейман

Силвия Велкова Стефанова

 

22

председател

Велизар Стоянов Костаденов

Пламен Николов Иванов

 

24

член

Евгени Росенов Лицев

Весела Михайлова Петкова

 

25

член

Камелия Боянова Кунчева

Бисер Бойков Христов

 

26

член

Мартин Валериев Конов

Александър Иванов Панайотов

 

27

член

Милка Иванова Кунчева

Златинка Иванова Димитрова

 

28

член

Веселина Андреева Петкова

Мария Димитрова Пенева -Григорова

 

29

зам. Председ.

Анета Цветанова Начева

Мариела Цветанова Димитрова

 

30

член

Антоанета Исаева Дюлгерова

Виктория Станкова Георгиева

 

31

секретар

Снежана Крумова Владимирова- Ангелова

Теменуга Рангелова Асенова

 

32

член

Валентин Борисов Томов

Магдалина Георгиева Георгиева

 

33

член

Анка Крумова Владимирова

Татяна Шишманова Узунова

 

34

зам. Предс.

Тюркян Юсменова Терзиева

Любомирка Стефанова Матейна

 

35

член

Себастиян Красимиров Асенов

Шишман Димитров Узунов

 

38

председател

Росица Райчева Илиева

Радка Иванова Ачева

 

36

председател

Валентина Петрова Каменова

Лидия Стоянова Върбанова

 

39

член

Мая Василева Иванова

Момчил Любомиров Георгиев

 

40

член

Калинка Бориславова Минкова

Даниел Найденов Аличков

 

41

член

Георги Борисов Драганов

Васил Борисов Йорданов

 

42

член

Росица Ненчова Георгиева

Галя Илиева Комитова

 

44

член

Васил Атанасов Толин

Величко Еленков Ташков

 

45

зам. Председ.

Петя Тодорова Алексиева

Даяна Данчева Манова

 

46

член

Ремдие Саид Ибрям

Стоян Ангелов Ваклинов

 

47

секретар

Снежанка Петрова Самодивкина

Ивалина Данчева Манова

 

48

председ.

Севда Марянова Сотирова

Цонка Василева Велева

 

49

член

Юсуф Рамадан Кьоров

Мария Димитрова Кунчева

 

50

член

Алия Мустафа Бильов

Ива Георгиева Ганчева

 

52

зам. Председ.

Свобода Димитрова Кирилова

Христина Иванова Тенева

 

51

член

Арифея Ибраимова Реванска

Любомир Красимиров Ганчев

 

53

член

Ерджан Ахмедали Ахмед

Асен Рангелов Иванов

 

54

член

Димитър Стойчев Йорданов

Виктория Георгиева Митева

 

55

член

Билял Билял Билял

Мария Колева Карапанчева

 

56

председ.

Валентин Цветков Каркаланов

Росита Николова Георгиева

 

58

член

Вероника Петрова Варчева

Антоанета Зиновиева Янев

 

59

член

Гюлер Ремзи Мустафа

Адриана Сидней Калдерон

 

60

зам. Председ.

Росица Немкова Петкова

Камелия Владимирова Канзова

 

61

секретар

Мариян Кузманов Георгиев

Диян Георгиев Белегански

 

62

председ.

Анастасия Тодорова Маринова

Мая Василева Кочияшева

 

63

член

Севал Ахмедова Шабанова

Каназир Димитров Карапанчев

 

65

член

Цветанка Величкова Григорова

Зорница Борисова Иванова

 

66

член

Елка Маноилова Петрова

Стефан Томов Христов

 

68

член

Димитър Йорданов Григоров

Сандра Владимирова Маноилова

 

68

член

Петър Димитров Петров

Димитър Минчев Найденов

 

69

член

Васил Александров Стефанов

Георги Йорданов Георгиев

 

70

член

Йорданка Стоянова Ангелова

Емил Янков Димитров

 

72

член

Райна Стоянова Хараламбиева

Цветослав Тодоров Петров

 

75

член

Татяна Иванова Величкова

Соня Николова Каменова

 

76

член

Стела Владимирова Стоева

Любка Методиева Каменова

 

79

член

Татяна Вълчева Томова

Валентина Данаилова Георгиева

 

80

член

Димитър Генков Григоров

ВасилкаДимитрова Георгиева

 

80

председател

Дарин Стоянов Денчев

Даниела Начева Михайлова

 

82

член

Славка Петрова Попункова

Йорданка Василева Костова

 

84

член

Евгения Василева Кьолиева

Мила Георгиева Павлова

 

86

председ.

Александър Иванов Янков

Антония Бориславова Пановска

 

87

член

Стоянка Димитрова Гълъбова

Георги Крумов Китов

 

88

член

Ивайло Евгениев Петрунов

Тошко Детелинов Тодоров

 

90

член

ЦветелинаДимитрова Станчева

Васил Ангелов Павлов

 

94

член

Ива Георгиева Радичева

Йонка Иванова Мартинова

 

95

член

Николай Богданов Веселинов

Евгения Стефанова Мартинова

 

99

зам. Предс.

Мариана Емилова Маринова Касабова

Моника Божкова Иванова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2015 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения