Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1013-МИ/НР
София, 16.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Надежда“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 549/16.10.2015 г. от кмета на район „Надежда" с искане за 75 промени в състава на 64 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Надежда" - СО от квотата на КП „Патриотичен фронт"- 9 промени в 9 СИК, от квотата на ПП „ДПС“- 63 промени в 59 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- 1 промяна в 1 СИК, от квотата на ПП „Атака“- 1 промяна в 1 СИК и от квотата на КП „БСП Лява България“- 1 промяна в 1 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Надежда " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

 

 

 

 

 

СИК 1

Назим Мустафа Хасан

София Вълева Адамова

 

Член

СИК 1

Николай Георгиев Николов

Димитринка Георгиева Маркова

 

Член

СИК 2

Беркан Мурад Ферад

Венцислав Славчев Антов

 

Зм. Председател

СИК 4

Нели Антонова Тонева

Анелия Рангелова Евтимова

 

Зам. председател

СИК 5

Силвия Стефанова Асенова

Мария Божидарова Балабанова

 

Член

СИК 6

Десислава Миладинова Кръстева

Илиана Георгиева Филчева

 

Зам. председател

СИК 7

Здравка Георгиева Чешмеджиева

Виолетка Благоева Николова

 

Член

СИК 8

Гинка Йорданова Дунчева

Ива Цветанова Димитрова

 

Член

СИК 10

ВихренНелков Христов

Гена Харалампиева Кафеджийска

 

Зам. председател

СИК 11

Гена Харалампиева Кафеджийска

Силвия Стефанова Асенова

 

Прдседател

СИК 12

Калин Михайлов Харитонов

Веселина Иванова Гьошарова

 

Член

СИК 13

Джемиле Али Биркова

Андриана Людмилова Сотирова

 

Член

СИК 14

Петя Стоилова Добрева

Стоян Иванов Иванов

 

Член

СИК 15

Албена Иванова Ангелова

Любомир Иванов Киров

 

Член

СИК 16

Аспарух Димитров Панайотов

Веселин Димитров Христов

 

Зам. Председател

СИК 17

Елена Игнатова Илиева

Снежана Димитрова Желязкова

 

Член

СИК 18

Петя Николаева Йорданова

Валери Ганчев Лашев

 

Секретар

СИК 19

Лиляна Маринова Алексиева

Крум Нколов Векилов

 

Член

СИК 20

Албена Димитрова Каралеева

Силвия Петрова Кирова

 

Член

СИК 21

Муса Мустафа Мусков

Евдокия Георгиева Гергова - Савова

 

Председател

СИК 22

Веселина Крумова Раденкова

Деспина Василева Велкова

 

Член

СИК 24

Христина Славчева Златкова

Цветана Александрова Стефанова

 

Член

СИК 25

Наталия Христова Златкова

Надежда Богомилова Колева

 

Секретар

СИК 25

Радена Цветкова Райчева

Бойка Димитрова Милева

 

Член

СИК 26

Петър Василев Петров

Силвия Асенова Милославова

 

Председател

СИК 27

Станка Вълканова Василева

Красимира Кирилова Панова

 

Член

СИК 28

Димитринка Димитрова Драганова

Тотка Христова Джамбазова

 

Член

СИК 29

Емил Кирилов Евтимов

Стефан Иванов Сотиров

 

Председател

СИК 30

Теменужка Петрова Кръстева

Василка Георгиева Атанасова

 

Член

СИК 31

Клара Александрова Рангелова

Михаела Валентинова Маркова

 

Член

СИК 34

Петя Валериева Йорданова

Ели Йорданова Петрова

 

Член

СИК 35

Атанас Тодоров Николов

Петя Николаева Йорданова

 

Секретар

СИК 36

Станинка Миленова Станчева

Антоанета Страхилова Станчева

 

Член

СИК 37

Олег Георгиев Пашов

 Геновева Нинова Вълова

 

Зам. председател

СИК 37

Любомир Ангелов Сашков

Иван Върбанов Костов

 

Член

СИК 38

Елена Иванова Александрова

Албена Димитрова Каралеева

 

Зам. председател

СИК38

Ани Малинова Кочева

Снежана Николова Гергинова

 

Член

СИК 39

Даниела Радославова Захариева

Димитър Димитров Георгиев

 

Зам. председател

СИК 40

Теменуга Петкова Иванова

Георги Владимиров Аргиров

 

Член

СИК 41

Бейхан Ферхад Хасан

Петрана Димитрова Христова

 

Член

СИК 43

Димитър Стефанов Гергов

 Димитър Кирилов Тодоров

 

Секретар

СИК 44

Александър Александов Маловски

Юлия Божкова Дойинова

 

Зам. председател

СИК 45

Надежда Богомилова Колева

Сюзан Мустафа Чакър

 

Председател

СИК 46

Кубрат Венелинов Аспарухов

Зорница Ефтимова Миланова - Иванова

 

Секретар

СИК 47

Станислав Петров Димитров

Симеон Тихомиров Дойчинов

 

Член

СИК 48

Светлана Тодорова Николова

Мария Костадинова Айвазова

 

Председател

СИК 49

София Емилова Руменска

Венера Александрова Илиева

 

Член

СИК 49

Иванка Ангелова Стефанова

Мадлен Георгиева Велкова

 

Зам. председател

СИК 50

Свиленка Димитрова Гулева

Денчо Константинов Мутафчиев

 

Член

СИК 50

Юлианка Христова Митова

Деница Пламенова Нейкова

 

Председател

СИК 51

Кремена Георгиева Филчева

Светлана Тодорова Николова

 

Член

СИК 52

Силвана Цветкова Кънчева

Кина Денева Иванова

 

Член

СИК 52

Милена Пламенова Андонова

Андрея Веселинова Митова

 

Секретар

СИК 53

Красимира Милчова Божилова

Борислав Веселинов Димитров

 

Член

СИК 54

Зорница Ефтимова Миланова -Иванова

Александра Лазарова Николова

 

Секретар

СИК 55

Мариана Василева Топалова

Данчо Руменов Асенов

 

Секретар

СИК 56

Веселин Пенев Аладжов

Анелия Цветкова Бурназова

 

Председател

СИК 57

Антония Бранимирова Ламбиева

Олег Георгиев Пашов

 

Председател

СИК 58

Даян Бранимиров Ламбиев

Антони Александров Томов

 

Секретар

СИК 59

Лилия Людомирова Николова

Стефан Димитров Минков

 

Секретар

СИК 60

Силвия Йорданова Пейчинова

Албена Александрова Николова

 

Секретар

СИК 60

Петър Людомиров Николов

Лилия Людомирова Николова

 

Член

СИК 62

Росица Върбанова Георгиева

Изабела Мартинова Србева

 

Зам. председател

СИК 62

Димчо Албенов Ианов

Антония Бранимирова Ламбиева

 

Член

СИК 63

Николай Ваньов Лозанов

Илияна Миткова Станчева

 

Член

СИК 63

Станимир Пенчев Петков

Христо Георгиев Зашев

 

Председател

СИК 64

Юри Филипов Филипов

Елена Иванова Килитанова - Динх

 

Член

СИК 65

Ерхан Фикрет Хасан

Валентина Стоянова Геошева

 

Член

СИК 66

Найден Христов Найденов

Николай Стефанов Колев

 

Председател

СИК 67

Елена Бойкова Нуцолова

Иван Милчов Първанов

 

Член

СИК 67

Людмила Кирилова Стоянова

Теменужка Петрова Кръстева

 

Секретар

СИК 68

Александър Иванов Александров

Диана Младенова Гогова

 

Член

СИК 69

Антоанета Страхилова Станчева

Любка Спасова Ханджиева

 

Член

СИК 70

Гюнай Ебазер Исмаил

Камелия Руменова Кърцелина

 

Член

СИК 71

Геновева Нинова Вълева

Лиляна Николаева Лазарова

 

Член

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.10.2015 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения