Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1000-МИ/НР
София, 15.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 503/14.10.2015 г. и № 516/15.10.2015г  от кмета на район „Кремиковци" с искане за 9 промени в състава на  8 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Кремиковци " - СО от квотата на КП „Патриотичен фронт" – 7 замени и от квотата на КП АБВ - 2 промени, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Кремиковци " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

224622001

Петя Димитрова Спасова

Георги Митков Спасов

 

член

224622004

Георги Митков Спасов

Красен Момчилов Трифонов

 

зам.-председател

224622006

Илия Кирилов Игнатов

Богдан Стоянов Богданов

 

член

224622013

Мирослав Петков Марков

Николай Костов Димитров

 

секретар

224622016

Дора Тодорова Стилиянова

Цветанка Недялкова Серафимова

 

секретар

224622024

Любомир Христов Стоичков

Мая Димитрова Благоева

 

зам.-председател

224622024

Красимира Данаилова Шарлашка

Милена Иванова Благоева

 

член

224622025

Борислав Костадинов Елинов

Виолета Николова Александрова

 

член

224622027

Юлиана Красимирова Тодорова

Снежанка Георгиева Груева

 

член

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 15.10.2015 в 19:08 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения