Заседания

Заседание от дата 18.09.2023 от 18:00 часа.

Решения

№ 155-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 154-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 153-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Веселинов Веселинов за общински съветник, в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 152-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Веселинов Веселинов за кмет на район „Красно село“ , Столична община

№ 151-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Русислава Стефанова Захариева-Георгиева за кмет на район „Младост“ , Столична община.

№ 150-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ" за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 149-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 148-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 147-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 146-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 145-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Радослав Георгиев Дионисиев за кмет на район „Младост“, Столична община

№ 144-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“  за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 143-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 142-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 141-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 140-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“(коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 139-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“(коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 138-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО :  Регистрация на Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“(коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) за участие в изборите за общински съветници на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 137-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“(коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 136-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 135-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 134-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 133-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 132-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Светла Георгиева Николова за кмет на кметство село Световрачене , Столична община

№ 131-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за кмет на район „Подуяне“ на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 130-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ № 129-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 128-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 127-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 126-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 125-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на МК „КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 124-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на МК „КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 123-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на МК „КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 122-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на МК „КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 121-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 120-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 119-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 118-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Атанас Нанов Минев за кмет на район “Лозенец”, Столична община

№ 117-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 116-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 115-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 114-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 113-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 112-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 111-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023г.

№ 110-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 109-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на МK "Продължаваме промяната - Демократична България" (Спаси София)за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 108-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на МK "Продължаваме промяната - Демократична България" (Спаси София) за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 107-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на МK "Продължаваме промяната - Демократична България" (Спаси София) за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 106-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на МK "Продължаваме промяната - Демократична България" (Спаси София) за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 105-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 104-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „МИР“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 103-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „МИР“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 102-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „МИР“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 101-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 100-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 99-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 98-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 97-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 96-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 95-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 94-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на коалиция "Граждани за общината"  за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 93-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на коалиция "Граждани за общината" за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 92-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на коалиция "Граждани за общината" за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 91-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на коалиция "Граждани за общината" за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 611-МИ / 27.09.2023

    относно: Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 610-МИ / 27.09.2023

    относно: Процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година

  • № 609-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на Радостин Петев Василев, независим кандидат за кмет на Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Кирил Атанасов Веселински за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения