Заседания

Заседание от дата 09.09.2023 от 10:00 часа.

Решения

№ 15-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове, имащи право да правят изявления от името на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

№ 14-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, във връзка с обезпечаване на работата по административните райони.

№ 13-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Столична община за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

№ 12-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на броя на мандатите за общински съветници за Столична община при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 11-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на инициативни комитети, регистрирани в ОИК – Столична община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

№ 10-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на партии, регистрирани в ОИК – Столична община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

№ 9-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на местни коалиции, регистрирани в ОИК – Столична община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

№ 8-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Използване на заснемащи и записващи технически средства в залата на ОИК – Столична община

№ 7-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на процесуални представители на ОИК – Столична община пред Административен съд – София – град и Върховен административен съд

№ 6-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Създаване на работни групи и назначаване на специалисти за подпомагане дейността на ОИК

№ 5-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 4-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

№ 3-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Приемане на решение относно печата на ОИК в Столична община, област София -град

№ 2-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Приемане на правила относно номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия в община Столична, София-град, място и начин на обявяване.

№ 1-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Общинска избирателна комисия в Столична община,област София-град.

Календар

Решения

  • № 611-МИ / 27.09.2023

    относно: Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 610-МИ / 27.09.2023

    относно: Процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година

  • № 609-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на Радостин Петев Василев, независим кандидат за кмет на Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Кирил Атанасов Веселински за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения