Решения

№ 1222-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Панчарево

№ 1198-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Анулиране на приемо-предавателни разписки и заличаване на такива

№ 1197-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 03.11.2019 г., до 19 ч.

№ 1196-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Отказ от допускане до гласуване на Йордан Стоянов Тодоров в СИК 005, район Изгрев

№ 1195-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Постъпили сигнали във връзка с разпространение на агитационни материали постъпили на 03.11.2019г.  

№ 1194-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии

Календар

Решения

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

  • № 1236-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба срещу член на избирателна комисия, подадена от Велина Бакалова, вх. № 1405/05.11.2019 г.

  • № 1235-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

всички решения