Решения

№ 776-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : препратен сигнал от ЦИК, касаещ разпространение на агитационни материали на територията на район Кремиковци

№ 775-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Констатирани нарушения по чл. 183, ал. 3 ИК на територията на район Искър на Столична община

№ 774-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Констатирани нарушения по чл. 183, ал. 3 ИК на територията на район Изгрев на Столична община

№ 773-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил сигнал, касаещи разпространение на агитационни материали на територията на общинска собственост на територията на Столична община

№ 772-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил сигнал от проф. д-р Юлия Николова, касаещ разпространение на агитационни материали на територията на район Красна поляна

№ 771-МИ/ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил сигнал от Зоя Лазарова Консулова, касаещ разпространение на агитационни материали на територията на район Искър

№ 770-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Констатирани нарушения по чл. 183, ал. 3 ИК на територията на район Лозенец на Столична община

№ 769-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Студентски - община Столична

№ 768-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша“– СО

Календар

Решения

  • № 791-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

  • № 790-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“

  • № 789-МИ / 12.10.2019

    относно: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Столична община

всички решения