Решения

№ 767-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило запитване от ИД на „Столичен електротранспорт“ ЕАД относно постъпило запитване за използване (наемане) на трамвайна мотриса за осъществяване на предизборна агитация.

№ 766-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на график за обучение на членовете на секционни избирателни комисии

№ 765-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1/един брой/ служебна секционна избирателна комисия /СИК/ в Район „Илинден”.

№ 764-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебна избирателна секция в район "Илинден" - община Столична

№ 763-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1/един брой/ служебна секционна избирателна комисия /СИК/ в Район „Оборище”

№ 762-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебна избирателна секция в район "Оборище" - община Столична

№ 761-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2 /два броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 760-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Искър“– СО

№ 759-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Младост - община Столична

Календар

Решения

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

  • № 1236-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба срещу член на избирателна комисия, подадена от Велина Бакалова, вх. № 1405/05.11.2019 г.

  • № 1235-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

всички решения